Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů

Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů

Vedoucíprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 412
Místnost205
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Experimentální a teoretický výzkum je prováděn s cílem získání nových poznatků o vztahu mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi pokročilých materiálů za zvýšených a vysokých teplot, umožňujících zvýšit provozní teploty komponent vysokoteplotních zařízení. Probíhající výzkum je soustředěn na popis mikrostrukturních změn a identifikaci procesů deformace a porušování při creepu těchto materiálů, poskytujících možnost dalšího vývoje nových materiálů s vyššími žárupevnými charakteristikami. Zvláštní pozornost je věnována predikci životnosti exploatovaných materiálů.Následující problémy byly či jsou studovány v posledních pěti letech:

  • creepová pevnost pokročilých martenzitických 9-12%Cr ocelí,

  • mikrostruktura, vlastnosti a aplikace gamma – TiAl intermetalik,

  • creepové vlastnosti zirkoniových slitin pro povlakové trubky,

  • vysokoteplotní creep superslitin na bázi niklu a kobaltu,

  • výzkum creepového chování kompozitů s kovovou matricí (MMCs),

  • creepové chování a mikrostruktura ultrajemnozrnných kovů a slitin připravených intenzivní plastickou deformací (ECAP),

  • modelování mikrostrukturních procesů a vysokoteplotních vlastností pokročilých žárupevných materiálů,

  • popis mechanismů creepového porušování a vývoj metod predikce creepové životnosti materiálů.


Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Petr Bořil, Ph.D. +420 532 290 405252 [javascript protected email address]
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. +420 532 290 397251 [javascript protected email address]
Ing. Petr Dymáček, Ph.D. +420 532 290 411204 [javascript protected email address]
Ing. Milan Jarý, Ph.D. +420 532 290 405252 [javascript protected email address]
RNDr. Luboš Kloc, CSc. +420 532 290 441310 [javascript protected email address]
prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D. +420 532 290 371219 [javascript protected email address]
Ing. Petr Král, Ph.D. +420 532 290 368202 [javascript protected email address]
Ing. Květa Kuchařová +420 532 290 413206 [javascript protected email address]
doc. Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. +420 532 290 371219 [javascript protected email address]
Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D. +420 532 290 374221a [javascript protected email address]
Ing. Natália Luptáková, Ph.D. +420 532 290 373221 [javascript protected email address]
Ing. Veronika Mazánová, Ph.D. +420 532 290 453417 [javascript protected email address]
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. +420 532 290 454418 [javascript protected email address]
doc. Mgr. Dinara Sobola, Ph.D. +420 532 290 413206 [javascript protected email address]
RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. +420 532 290 407201 [javascript protected email address]
Mgr. Tomáš Záležák, Ph.D. +420 532 290 372258 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Jaromír Bernovský +420 532 290 396258a [javascript protected email address]
Petra Němečková, DiS. +420 532 290 453417 [javascript protected email address]
Ing. Rudolf Peňáz +420 532 290 406220 [javascript protected email address]
Ing. Miroslav Vitula +420 532 290 404253 [javascript protected email address]
Bc. Adam Weiser +420 532 290 373221 [javascript protected email address]

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Denisa Bártková +420 532 290 336128b [javascript protected email address]
Ing. Štěpán Gamanov +420 532 290 371219 [javascript protected email address]


ČísloNázevŘešitel
P1.14 Vysokovýkonové součástky vyrobené z nové generace ODS materiálů (ODS-Components)RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
101091621 Pokročilé modelování a charakterizace pro využití výkonových polovodičových materiálů a technologií (AddMorePower)RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
FW06010572 Vývoj zkušebního stroje (SPC 1300 DLS) pro vysokoteplotní (až 1300°C) creepové zkoušky miniaturizovaných vzorků penetrační metodou dle EN 10371 – Kovové materiály - Metoda penetrační SP zkouškyIng. Petr Dymáček, Ph.D.
P1.9 Vývoj a implementace platformy pro urychlení výzkumu materiálů v MCL (MCacceL)RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P2.22 Vývoj poškození v bezolovnatých pájených spojích - pokročilé přístupy k charakterizaci a modelování (ECOsolder)RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
21-02203X Vylepšení vlastností současných špičkových slitinRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P2.2 Vysokopevnostní vodíkově odolné slitiny - část II (HyResMat II)RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024947 Výzkum a vývoj tepelného zpracování v energeticky úsporných pecích pro tvarovou stálost ložiskových komponentRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TITSSUJB938 Metoda hodnocení integrity tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva.Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
8J21AT002 Vliv vodíku na strukturu a funkční vlastnosti tvarově-paměťových slitin NiTiprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
TK03020089 Diagnostika poškození potrubních systémů metodou akustické emise pro odhady jejich zbytkové životnostiIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
NU20-08-00149 Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanaceprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
20-11321S Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitináchprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
20-14450J Vývoj porušení v ultrajemnozrnných kovech a slitinách při únavovém a creepovém zatěžováníIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
20-14237S Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístupRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
19-18725S Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelíchIng. Petr Král, Ph.D.
COMET K2 A1.23 Fundamentals and tools for integrated computational modeling and experimental characterization of materials in the atomic to micrometer scale range (A1.23)RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
17-01641S Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-ORNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TH02020477 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCAprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
TH02020691 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva)RNDr. Luboš Kloc, CSc.
FV10699 Výzkum a vývoj odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltuprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
16-09518S Mechanismy creepového porušování pokročilé 9%Cr feritické oceli modifikované wolframemprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
15-21394S Creepové deformace nové austenitické oceli UNS S31035 včetně přechodových jevůRNDr. Luboš Kloc, CSc.
15-16336S Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTiprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
15-06390S Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálůRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A1.17 Inversní modelování procesních řetězců pro odlévání hliníku a indukčně tepelně zpracované ocelové tyčeRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
14-22834S Fázová stabilita a plasticita slitin se střední až vysokou entropiíprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
14-24252S Příprava a optimalizace creepu odolných kompozitů s Fe-Al matricí a částicemi Al2O3 s submikronovou strukturouRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A2.26 Vývoj ODS slitin a ODS kompozitů nové generaceRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
FP7-309916-2 Oceli zpevněné Z-fází pro ultra-nadkritické elektrárnyRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/12/1452 Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky
CZ.1.07/2.4.00/31.0046 NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxiRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TA02011025 Creepové a oxidační charakteristiky povlakové trubky E110 v podmínkách teplotního přechodu LOCAprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
8/12 AS CR - RAS Mikrostrukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti nanostrukturního titanuIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
9/12 AS CR - RAS Výzkum creepu a únavy kovových nanomateriálů připravených intenzivní plastickou deformacíMgr. Marie Kvapilová, Ph.D.
TA02010260 Výzkum materiálových změn nových, progresivních ocelí, používaných na výstavbu a rekonstrukce parovodů energetických a chemických zařízeníprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
FR-TI4/406 Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických blokůprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Energy.2009.6.1.1. Zlepšení užitných vlastností materiálů komponent z hlediska dlouhodobého zvýšení účinnosti ultrasuperkritických elektráren (MACPLUS)prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
A1.9 Vliv atomových pastí na kinetiku difúze a fázových transformacíRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P204-10-1784 Modelování difúzních fázových transformací v mnohasložkových systémech s mnoha stechiometrickými fázemiRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A6.14 Provozní bezpečnost svařovaných vysoce pevných tlakových vedeníRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108-10-1781 Role napěťového stavu a přesycení vakancemi při tvorbě binárních dutých nanočásticRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
OC10029 Termodynamické modelování vývoje mikrostruktury v nanokompozitechRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/10/P469 Vliv výchozí krystalografické orientace na creepové chování SPD materiálůIng. Petr Král, Ph.D.
202/09/2073 Deformační mechanismy in-situ kompozitních materiálůprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
106/09/1913 Martenzitické transformace ve slitinách NiTiprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
IAA 200410801 Numerické modelování protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných discích z pokročilých ocelí pro spolehlivý odhad životnostiIng. Petr Dymáček, Ph.D.
106/08/1238 Studium možností zpevnění slitin na bázi aluminidů železa částicemi sekundárních fází
KJB200410801 Studium nano-strukturních materiálů konsolidovaných z práškových kompaktů technikou ECAPIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
IAA200410701 Přechodové jevy při creepu za podmínek vedoucích k velmi malým rychlostem deformaceRNDr. Luboš Kloc, CSc.
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAlprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
IAA200410601 Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkáchRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
2A-1TP1/057 Řešení materiálových a technologických inovací pro energetická a chemická zařízení nové generace pracujících za vysokých teplotprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
106/06/1354 Vliv rozhraní matrice a zpevňující fáze na pevnost a tepelné vlastnosti kompozitů s matricí Mg-Al-CaRNDr. Karel Milička, DrSc.
AV0Z20410507-I052 Numerické simulace protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných vzorcích pro odhad zbytkové a zaručené životnosti žárupevných ocelí.Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
GA106/05/0409 Analýza mechanismů a faktorů ovlivňujících creepovou odolnost perspektivních intermetalik na bázi Fe3Al a FeAl
FT-TA2/038 Materiálové řešení teplosměnných zařízení nové generace v energetice a chemickém průmysluprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1-2005 Modelování difúzních a masivních fázových transformací v pevných látkáchRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
COST 563.001, No. 1P05OC007 Rozvoj mikrostruktury a creepová pevnost pokrokových ocelí pro energetikuprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1P05OC006 Techniky testování creepu s vysokou deformační citlivostí pro validaci konstitutivních modelů creepu.RNDr. Luboš Kloc, CSc.
106/05/0918 Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTiprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
SP-16 Charakterizace precipitační mikrostrukturyRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
106/04/0853 Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina - slitina gama TiAlprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/03/1353 Analýza žárupevnosti svarových spojů energetických zařízení využitím techniky protlačovacích zkoušek na malých tenkých discíchRNDr. Karel Milička, DrSc.
IAA2041301 Mechanismy creepu v ultrajemnozrnných kovech a jejich slitinách připravených metodou ECAPprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
GA106/03/0843 Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplotRNDr. Karel Milička, DrSc.
IAA2041202 Alternativní metody aktivační analýzy při creepu
A106/02/0608 Dlouhodobá stabilita mikrostruktury a creepové chování pokročilých 9-12% Cr ocelíprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
OC 526.60 Numerická optimalizace procesu přesného lití gama TiAlprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/02/0274 Protlačovací creepové zkoušky mechanicky legovaných hliníkových slitin
IAA2041203 Tepelně aktivovaná deformace a vnitřní napětí ve slitinách a kompozitechRNDr. Karel Milička, DrSc.
A2041101 Creep apriorně křehkých materiálů pro vysokoteplotní aplikace při velmi malých rychlostech deformaceRNDr. Luboš Kloc, CSc.
106/99/1649 Vysokoteplotní vlastnosti soustavy Ni-Cr-W-Cprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
COST 522 Odhad creepových charakteristik pro pokročilé technické slitinyprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Zkušební creepové stroje vlastní konstrukce s přímým zatížením

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
6 zkušebních creepových strojů vlastní konstrukce s přímým zatížením pro provádění creepových zkoušek v tahu v režimu konstantního zatížení.

Zkušební creepový stroj Zwick/Roell KAPPA DS 50 kN, s pecí do 1200 °C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell KAPPA DS 50 kN, s pecí do 1200 °C, zkoušky na vzduchu

Aparatura pro termální desorpční spektroskopii

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Sestava pece CLASSIC 4011T s hmotovým spektrometrem PFEIFFER PrismaPro QM 250 M1 a vakuovou stanicí PFEIFFER EcoCube 80 umožňující analyzovat desorbované plyny ze vzorků při teplotách do 1000°C a provést jejich kvantitativní odhad.

Creepové stroje pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Creepové stroje SATEC

Kontakt: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Osm creepových strojů pro konvenční zkoušky kovových materiálů do 1000°C na vzduchu.

Creepové stroje vlastní konstrukce

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.

Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík

Creepový stroj pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN, s pecí MAYTEC do 1400 °C, zkoušky v Ar ochranné atmosféře nebo vakuu.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C, zkoušky na vzduchu a v Ar ochranné atmosféře

Diferenciální skenovací kalorimetr NETZSCH Phoenix 204 F1

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Nízkoteplotní DSC umožňující studium fázových přeměn, měření entalpie a tepelné kapacity při teplotách od -180°C.

Torzní creepový stroj

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Elektrochemická navodíkovací aparatura

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Systém je tvořen dvouplášťovou elektroanalytickou celou Biologic, zdrojovou jednotkou Keysight U2722A a oběhový termostatem Witeg WCR-8. Umožňuje provádět katodické navodíkování kovových vzorků v temperovaném elektrolytu.

Multifunkční pH metr a konduktometr HANNA HI 5521

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Multifunkční přístroj umožňující měření pH, redoxního potenciálu, teploty, rezistivity, TDS a salinity vodných roztoků. Je možné jej připojit k počítači a provádět časový záznam měření.

Průrazová zkoušečka GW Instek GPT-9802

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Tento generátor vysokého napětí umožňuje testování vlastností izolátorů a bezpečnosti elektrických zařízení.

Přenosná kalibrační pec ISOTECH Pegasus

Kontakt: Ing. Jaromír Bernovský
Pec pro kalibraci termočlánků

Spektrální analyzátor OWON XSA1015-TG

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Spectrum analyzer OWON XSA1015-TG

3D tiskárna Průša SL1

Kontakt: Bc. Adam Weiser
3D tiskárna založena na technologii SLA, kdy je resin (pryskyřice) vytvrzován vrstvu po vrstvě UV světlem. V naší laboratoři ji využíváme zejména pro tisk držáku vzorků na broušení a elektrochemické experimenty.

Automatický výrobník demineralizované vody

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Plně automatický výrobník využívající reverzní osmózu a následnou filtraci na směsi katexu a  anexu.

Digitální úchylkoměr SYLVAC NANO

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Úchylkoměr při metalografické přípravě vzorků s požadavkem na vysokou přesnost tloušťky (pro small-punch vzorky nebo TEM fólie).

Potenciostat Biologic SP-150

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Elektrochemický zdroj s modulem pro elektrochemickou impedanční spektroskopii používaná pro katodické navodíkování, anodizaci (pěstování nanotrubiček) a korozivní měření.


2024

Govind K., Oliveros D., Dlouhý A., Legros M., Sandfeld S.: Deep learning of crystalline defects from TEM images: a solution for the problem of 'never enough training data'. Mach. Learn.: Sci. Technol. 5 (2024) 015006

Pogrielz T., Eichinger M., ., Todt J., Hohenwarter A., Ascii A., Sarac B., Brandl D., Ressel G., Jarý M., Dlouhý A., Mori G., Keckes J.: Peculiarity of hydrogen absorption in duplex steels: Phase-selective lattice swelling and stress evolution. Scr. Mater. 248 (2024) 116142

Paška Z., Halama R., Dymáček P., Govindaraj B., Rojíček J.: Comparison of tensile and creep properties of SAC305 and SACX0807 at room temperature with DIC application. Applied Sciences 14 (2024) 604

Kocich R., Kunčická L., Benč M., ., Németh G.: Corrosion behavior of selective laser meltingmanufactured bio-applicable 316L stainless steel in ionized simulated body fluid. Int. J. Bioprinting 10 (2024) 339-356

Šulák I., Chlupová A., Poloprudský J., Svoboda J.: Cyclic plastic response of rotary swaged Fe-14Cr-10Al-4Y2O3 ODS alloy at 1000 -1200 °C. Mater. Character. 207 (2024) 113519

Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Kadomtsev A., Sklenička V.: Enhancement of creep lifetime of aluminum through severe plastic deformation. Crystals 14 (2024) 230

Šulák I., Chlupová A., Záležák T., Kuběna I., Roth J., Jahns K., Krupp U., Kruml T.: High-temperature fatigue and creep performance of additively manufactured NiCu-based alloy. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 143-153

Samy V., Brasche F., Šulák I., Verma B., Nowak B., Chlup Z., Záležák T., Schleifenbaum J., Krupp U., Haase C.: The influence of microstructural heterogeneities on high-temperature mechanical properties of additively manufactured y´-forming Ni-based alloys. Additive Manufacturing 88 (2024) 104267

Sklenička V., Kuchařová K., Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Vrtílková V., Krejčí J.: Thermal creep in a pre-hydrided Zr1 % Nb nuclear fuel cladding tube. J. Nucl. Mater. 596 (2024) 155084

Dvořák J., Král P., Sklenička V., Kvapilová M., Šifner J., Koula V., Ohanková M.: Study of creep damage in P92 steel using acoustic emission. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 259 -266

Flachberger W., Svoboda J., Antretter T., Petersmann S., Leitner S.: Numerical treatment of reactive diffusion using the discontinuous Galerkin method. Contin. Mech. Thermodyn. 360 (2024) 61-74

Poloprudský J., Gamanov Š., Chlupová A., Klichová D., Nag A., Stolárik G., Hloch S.: Water droplet erosion assessment in the initial stages on AISI 316L using kernel average misorientation. Tribology International 191 (2024) 109165

Gamanov Š., Dlouhý A., Bürger D., Eggeler G., Thome P.: Evolution of local misorientations in the gamma/gamma prime - microstructure of single crystal superalloys during creep studied with the rotation vector baseline (RVB) EBSD method. Microsc. Res. Tech. 87 (2024) 516-5332023

Polat O., Coskun F., Yildirim Y., Sobola D., Ercelik M., Arikan M., Coskun M., Sen C., Durmus Z., Caglar Y., Caglar M., Turut .: The structural studies and optical characteristics of phase-segregated Ir-doped LuFeO3-delta films. Appl. Phys. A 129 (2023) 198

Sklenička V., Kuchařová K., Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Vrtílková V., Krejčí J.: Investigation of the thermal creep behaviour of non-irradiated Zr1%Nb cladding alloys between 623 and 1223K. J. Nucl. Mater. 583 (2023) 154518

Al-Anber M., Al Ja´afreh M., Al-Momani ., Hijazi ., Sobola D., Sagadevan S., Al Bayaydah S.: Loading of silver (I) ion in L-cysteine-functionalized silica gel material for aquatic purification. Gels 9 (2023) 865

Kunčická L., Jambor M., Král P.: High pressure torsion of copper; effect of processing temperature on structural features, microhardness and electric conductivity. Materials 16 (2023) 2738

Neuberger H., Hernandez F., Rieth M., Bonnekoh C., Stratil L., Dlouhý I., Dymáček P., Müller O., Adler L., Kunert U.: Cold Spray metal powder deposition with 9 %Cr-steel applied for the HCPB First Wall fabrication: Proof of concept and options for ODS steel processing. Nucl. Mater. Energy 35 (2023) 101427

Ohanková M., Čmakal J., Junek M., Kvapilová M., Dvořák J., Sklenička V.: Root cause of embrittlement of in-service exposed high pressure steam pipeline. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 300-305

Ronoh K., Sobola D., Mrňa L., Novotný J., Dallaev R., Knápek A., Kolařík V., Holcman V.: Characterization of the picosecond laser-ablated HOPG using Raman spectroscopy and SEM microscopy. Materials Today Communications 34 (2023) 105181

Mayer M., Svoboda J., Mendez-Martin ., Fellner ., Gammer C., Razumovskiy V., Resch L., Sprengel W., Stark A., Zeisl S., Ressel G.: From microscopic to atomistic scale: Temperature effect on yttria distribution in mechanically alloyed FeCrMnNiCo powder particles. J. Alloys Comp. 968 (2023) 171850

Dobeš F., Dymáček P.: Creep behavior of squeeze-cast Mg-15Gd alloy. Crystals 13 (2023) 374

Al-Anber M., Al-Qaisi W., Al-Momani ., Sobola D., Hijazi ., Mousa M., Madanat M.: Utilization of silica gel nanoparticles for selective capturing aqueous uranyl ion. J. Radioanal. Nucl. Chem. 332 (2023) 4993-5006

Ronoh K., Fawaeer S., Holcman V., Knápek A., Sobola D.: Comprehensive characterization of different metallic thin films on highly oriented pyrolytic graphite substrate. Vacuum 215 (2023) 112345

Kocich R., Kunčická L., Benč M.: Development of microstructure and properties within oxide dispersion strengthened steel directly consolidated by hot rotary swaging. Mater. Lett. 353 (2023) 135276

Svoboda J., Kocich R., Gamanov Š., Kunčická L., Luptáková N., Dymáček P.: Processing window for hot consolidation by rolling and rotary swaging of Fe-10Al-4Cr-4Y2O3 ODS nanocomposite. Materials Today Communications 34 (2023) 105393

Khalaj O., Jamshidi M., Hassas P., Mašek B., Štádler C., Svoboda J.: Digital twinning of a magnetic forging holder to enhance productivity for industry 4.0 and metaverse. Processes 11 (2023) 1703

Dvořák J., Král P., Kadomtsev A., Betekhtin V., Narykova M., Sklenička V., Kvapilová M.: Creep and microstructure stability of different purity aluminium and its alloy processed by ECAP method. J. Phys.: Conf. Series 2572 (2023) 012004

Gamanov Š., Luptáková N., Bořil P., Jarý M., Mašek B., Dymáček P., Svoboda J.: Mechanisms of plastic deformation and fracture in coarse grained Fe-10Al-4Cr-4Y2O3 ODS nanocomposite at 20-1300°C. Journal of Materials Research and Technology 24 (2023) 4863-4874

Khalaj O., Jamshidi M., Hassas P., Hosseininezhad M., Mašek B., Štádler C., Svoboda J.: Metaverse and AI digital twinning of 42SiCr steel alloys. Mathematics 11 (2023) 4

Šromová V., Sobola D., Kaspar P.: A brief review of bone cell function and importance. Cells 12 (2023) 2576

Polat O., Coskun F., Yildirim Y., Roupcová P., Sobola D., Sen C., Durmus Z., Caglar M., Turut .: Variation in the dielectric and magnetic characteristics of multiferroic LuFeO3 as a result of cobalt substitution at Fe sites. J. Alloys Comp. 963 (2023) 170939

Sklenička V., Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Kuchařová K.: Creep in nanostructured materials. Mater. Trans. 64 (2023) 1566-1574

Svoboda J., Hackl K., Fischer F.: A note on maxima and minima of dissipation in context of treatment of irreversible thermodynamic systems by application of Extremal Principles. Scr. Mater. 233 (2023) 115519

Němec J., Kunčická L., Opěla P., Dvořák K.: Determining hot deformation behavior and rheology laws of selected austenitic stainless steels. Metals 13 (2023) 1902

Kocich R., Kunčická L.: Optimizing structure and properties of Al/Cu laminated conductors via severe shear strain. J. Alloys Comp. 953 (2023) 170124

Scheiber D., Svoboda J., Fischer F., Böhm H., Romaner L.: Fully coupled segregation and precipitation kinetics model with ab initio input for the Fe-Au system. Acta Mater. 244 (2023) 118577

Babinský T., Šulák I., Kuběna I., Man J., Weiser A., Švábenská E., Englert L., Guth S.: Thermomechanical fatigue of additively manufactured 316L stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 869 (2023) 144831

Kunčická L., Kocich R.: Effect of stacking sequence on mechanical properties and microstructural features within Al/Cu laminates. Materials 16 (2023) 65552022

Dvořák J., Král P., Kadomtsev A., Betekhtin V., Narykova M., Kvapilová M., Sklenička V.: Influence of processing technology on creep damage of ultrafine grained titanium. Key Eng. Mater. 923 (2022) 93-98

Vogric M., Kozeschnik E., Svoboda J., Führer M., Kreyca J., Wei W., Povoden-Karadeniz E.: Kinetic Modeling of Grain Boundary Cementite Evolution. Metall. Mater. Trans. A 53 (2022) 3759-3773

Heep L., Bürger D., Bonnekoh C., Wollgramm P., Dlouhý A., Eggeler G.: The effect of deviations from precise [001] tensile direction on creep of Ni-base single crystal superalloys. Scr. Mater. 207 (2022) 114274

Kvapilová M., Ohanková M., Král P., Dvořák J., Kuchařová K., Čmakal J., Sklenička V.: Characterization of creep properties and the microstructure of a service-exposed low alloy CrMoV steel steam pipe. Mater. Sci. Eng. A 853 (2022) 143684

Tofel P., Částková K., Říha D., Sobola D., Papež N., Kaštyl J., Talu S., Hadaš Z.: Triboelectric Response of Electrospun Stratified PVDF and PA Structures. Nanomaterials 12 (2022) 349

Dabees S., Mirzaei S., Kaspar P., Holcman V., Sobola D.: Characterization and Evaluation of Engineered Coating Techniques for Different Cutting Tools-Review. Materials 15 (2022) 5633

Kunčická L., Kocich R., Kačor P., Jambor M., Marek M.: Characterising Correlations between Electric Conductivity and Structural Features in Rotary Swaged Al/Cu Laminated Conductors. Materials 15 (2022) 1003

Kunčická L., Kocich R., Benč M., Dvořák J.: Affecting Microstructure and Properties of Additively Manufactured AISI 316L Steel by Rotary Swaging. Materials 15 (2022) 6291

Svoboda J., Drdlíková K., Drdlík D., Kroupa A., Michalička J., Maca K.: Doping of alumina ceramics by manganese Thermodynamical and experimental approach. Process. Appl. Ceram. 16 (2022) 13-21

Svoboda J., Bořil P., Holzer J., Luptáková N., Jarý M., Mašek B., Dymáček P.: Substantial Improvement of High Temperature Strength of New-Generation Nano-Oxide-Strengthened Alloys by Addition of Metallic Yttrium. Materials 15 (2022) 15020504

Polat O., Coskun F., Roupcová P., Sobola D., Durmus Z., Caglar M., Šikola T., Turut .: The Os substitution into Fe sites in LuFeO3 multiferroic and its effects on the electrical and dielectric features. J. Alloys Comp. 911 (2022) 165035

Papež N., Pisarenko T., Ščasnovič E., Sobola D., Talu S., Dallaev R., Částková K., Sedlák P.: A Brief Introduction and Current State of Polyvinylidene Fluoride as an Energy Harvester. Coatings 12 (2022) 1429

Betekhtin V., Kadomtsev A., Narykova M., Amosová O., Kolobov Y., Sklenička V., Dvořák J.: Effect of the Structural State and Oxide Coating on the Mechanostability of VT1-0 Titanium upon Its Cyclic Loading. Physics of the Solid State 1 (2022) 1901-1905

Khalaj O., Saebnoori E., Mašek B., Štádler C., Hassas P., Svoboda J.: The Influence of Cooling Rate between Ms and Mf on the Mechanical Properties of Low Alloy 42SiCr Steel Treated by the Q-P Process. Metals 12 (2022) 2081

Kunčická L., Kocich R., Kačor P., Jambor M., Jopek M.: Influence of (Sub) Structure Development within Rotary Swaged Al?Cu Clad Conductors on Skin Effect during Transfer of Alternating Current. Materials 15 (2022) 650

Dymáček P., Kocich R., Kunčická L., Jarý M., Luptáková N., Holzer J., Mašek B., Svoboda J.: Processing of top creep and oxidation resistant Fe-Al based ODS alloys. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1576-1583

Svoboda J., Zickler G., Kozeschnik E., Fischer F.: Generalization of classical Hillert's grain growth and LSW theories to a wide family of kinetic evolution equations and stationary distribution functions. Acta Mater. 235 (2022) 118085

Mayer M., Ressel G., Svoboda J.: The Effect of Cryogenic Mechanical Alloying and Milling Duration on Powder Particles Microstructure of an Oxide Dispersion Strengthened FeCrMnNiCo High-Entropy Alloy. Metall. Mater. Trans. A 53 (2022) 573-584

Kunčická L., Kocich R., Németh G., Dvořák K., Pagáč M.: Effect of post process shear straining on structure and mechanical properties of 316 L stainless steel manufactured via powder bed fusion. Additive Manufacturing 59 (2022) 103128

Edalati K., Bachmaier A., Beloshenko V., Beygelzimer Y., Blank V., Botta W., Bryla K., Čížek J., Divinski S., Enikeev N., Estrin Y., Faraji G., Figueiredo R., Fuji M., Furuta T., Grosdidier T., Gubicza J., Hohenwarter A., Král P., Sklenička V.: Nanomaterials by severe plastic deformation: review of historical developments and recent advances. Materials Research Letters 10 (2022) 163-256

Böhm H., Zickler G., Fischer F., Svoboda J.: Strain and interface energy of ellipsoidal inclusions subjected to volumetric eigenstrains: shape factors. Arch. Appl. Mech. 92 (2022) 405-411

Moravčík I., Zelený M., Dlouhý A., Hadraba H., Moravčíková-Goueva L., Papež P., Fikar O., Dlouhý I., Raabe D., Li Z.: Impact of interstitial elements on the stacking fault energy of an equiatomic CoCrNi medium entropy alloy: theory and experiments. Sci. Technol. Adv. Mater. 23 (2022) 376-392

Pechoušek J., Kuzmann E., Vondrášek R., Olina A., Vrba V., Kouřil L., Ingr T., Král P., Mashlan M.: Successive Grinding and Polishing Effect on the Retained Austenite in the Surface of 42CrMo4 Steel. Metals 12 (2022) 119

Štefančík M., Válková L., Veverková J., Weiser A., Dlouhý A., Ryba L., Pávková Goldbergová M.: NiTi alloys exposure alters miR-124 expression in physiological and osteoarthritic osteoblasts. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 89 (2022) 370-375

Kunčická L., Kocich R., Jambor M.: Shear strain induced recrystallization/recovery phenomena within rotary swaged Al/Cu composite conductors. Mater. Character. 194 (2022) 112399

Balog M., Křižík P., Dvořák J., Bajana O., Krajčovič J., Drienovsky M.: Industrially fabricated in-situ Al-AlN metal matrix composites (part B): The mechanical, creep, and thermal properties. J. Alloys Comp. 909 (2022) 164720

Oladijo S., Mwema F., Jen T., Ronoh K., Sobola D., Akinlabi E.: Nanoscale surface dynamics of RF-magnetron sputtered CrCoCuFeNi high entropy alloy thin films. Materials Today Communications 33 (2022) 104523

Kunčická L., Kocich R.: Effect of activated slip systems on dynamic recrystallization during rotary swaging of electro-conductive Al-Cu composites. Mater. & Design 321 (2022) 132436

Mazánová V., Heczko M., Polák J.: On the mechanism of fatigue crack initiation in high-angle grain boundaries. Int. J. Fatigue 158 (2022) 106721

Drdlíková K., Klement R., Svoboda J., Drdlík D., Galusek D., Maca K.: Luminescent Dy3+ and Dy3+/Cr3+ doped transparent Al2O3 ceramics: Microstructure and optical properties. J. Eur. Ceram. Soc. 42 (2022) 4343-4352

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Matějíček J.: Different Types of Particle Effects in Creep Tests of CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy. Materials 15 (2022) 7363

Vrchovecká K., Weiser A., Přibyl J., Kuta J., Holzer J., Pávková Goldbergová M., Sobola D., Dlouhý A.: A release of Ti-ions from nanostructured titanium oxide surfaces. Surfaces and Interfaces 29 (2022) 101699

Leitner S., Ecker W., Fischer F., Svoboda J.: Thermodynamic trapping and diffusion model for multiple species in systems with multiple sorts of traps. Acta Mater. 233 (2022) 117940

Svoboda J., Gamanov Š., Bártková D., Luptáková N., Bořil P., Jarý M., Mašek B., Holzer J., Dymáček P.: The Optimization of Mechanical Alloying Conditions of Powder for the Preparation of a Fe-10Al-4Cr-4Y2O3 ODS Nanocoposite. Materials 15 (2022) 9034

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Král L., Kvapilová M., Roupcová P., Horváth J.: Creep Resistance of S304H Austenitic Steel Processed by High-Pressure Sliding. Materials 15 (2022) 331

Ramazanov S., Sobola D., Talu S., Orudzev F., Arman A., Kaspar P., Dallaev R., Ramazanov G.: Multiferroic behavior of the functionalized surface of a flexible substrate by deposition of Bi2O3 and Fe2O3. Microsc. Res. Tech. 85 (2022) 1300-1310

Holzer J., Gamanov Š., Luptáková N., Dlouhý A., Svoboda J.: Coarsening Kinetics of Y2O3 Dispersoid in New Grade of Fe-Al-Cr-Based ODS Alloy. Metals 12 (2022) 12020210

Gamanov Š., Holzer J., Roupcová P., Svoboda J.: High temperature oxidation kinetics of Fe 10Al 4Cr 4Y2O3 ODS alloy at 1200 1400 C. Corros. Sci. 206 (2022) 110498

Dvořák J., Král P., Kadomtsev A., Betekhtin V., Narykova M., Kvapilová M., Sklenička V.: Influence of Cryo-Processing and Post-SPD Annealing on Creep Behavior of CP Titanium. Materials 15 (2022) 1646

Pisarenko T., Papež N., Sobola D., Talu S., Částková K., Škarvada P., Macků R., Ščasnovič E., Kastyl J.: Comprehensive Characterization of PVDF Nanofibers at Macro- and Nanolevel. Polymers 14 (2022) 593


všechny publikace