Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vývoj porušení v ultrajemnozrnných kovech a slitinách při únavovém a creepovém zatěžování

ŘešitelIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
Číslo projektu20-14450J
Interní číslo projektu320510
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
SPD techniky představují atraktivní metodu zpracování materiálů pro dosažení jejich výjimečných fyzikálních a mechanických vlastností. Cílem projektu je podrobný výzkum chování a vlastností vybraných kovů a jejich slitin zpracovaných různými technikami extrémní plastické deformace (SPD) z hlediska stability mikrostruktury a mechanických vlastností při pokojové a zvýšené teplotě. Provedené creepové a únavové zkoušky umožní lépe pochopit jednotlivé mechanismy působícího porušení a jejich individuální vliv na creepovou a únavovou životnost. Navržený projekt je motivován cílem identifikovat a zotavit defekty, které mohou rozhodujícím způsobem ovlivňovat životnost materiálů namáhaných za různých režimů zatěžování.


2024

Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Kadomtsev A., Sklenička V.: Enhancement of creep lifetime of aluminum through severe plastic deformation. Crystals 14 (2024) 2302023

Dvořák J., Král P., Kadomtsev A., Betekhtin V., Narykova M., Sklenička V., Kvapilová M.: Creep and microstructure stability of different purity aluminium and its alloy processed by ECAP method. J. Phys.: Conf. Series 2572 (2023) 0120042022

Dvořák J., Král P., Kadomtsev A., Betekhtin V., Narykova M., Kvapilová M., Sklenička V.: Influence of Cryo-Processing and Post-SPD Annealing on Creep Behavior of CP Titanium. Materials 15 (2022) 1646

Dvořák J., Král P., Kadomtsev A., Betekhtin V., Narykova M., Kvapilová M., Sklenička V.: Influence of processing technology on creep damage of ultrafine grained titanium. Key Eng. Mater. 923 (2022) 93-982021

Sklenička V., Dvořák J., Král P., Betekhtin V., Kadomtsev A., Narykova M., Dobatkin S., Kuchařová K., Kvapilová M.: Influence of a prior pressurization treatment on creep behaviour of an ultrafine-grained Zr-2.5%Nb alloy. Mater. Sci. Eng. A 820 (2021) 141570

Dvořák J., Kadomtsev A., Betekhtin V., Sklenička V., Král P., Kvapilová M.: Creep behaviour of ultrafine-grained CP titanium processed by multipass rolling. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1178 (2021) 012013