Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vývoj porušení v ultrajemnozrnných kovech a slitinách při únavovém a creepovém zatěžování

ŘešitelIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
Číslo projektu20-14450J
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
SPD techniky představují atraktivní metodu zpracování materiálů pro dosažení jejich výjimečných fyzikálních a mechanických vlastností. Cílem projektu je podrobný výzkum chování a vlastností vybraných kovů a jejich slitin zpracovaných různými technikami extrémní plastické deformace (SPD) z hlediska stability mikrostruktury a mechanických vlastností při pokojové a zvýšené teplotě. Provedené creepové a únavové zkoušky umožní lépe pochopit jednotlivé mechanismy působícího porušení a jejich individuální vliv na creepovou a únavovou životnost. Navržený projekt je motivován cílem identifikovat a zotavit defekty, které mohou rozhodujícím způsobem ovlivňovat životnost materiálů namáhaných za různých režimů zatěžování.


2021

Sklenička V., Dvořák J., Král P., Betekhtin V., Kadomtsev A., Narykova M., Dobatkin S., Kuchařová K., Kvapilová M.: Influence of a prior pressurization treatment on creep behaviour of an ultrafine-grained Zr-2.5%Nb alloy. Mater. Sci. Eng. A 820 (2021) 141570

Dvořák J., Kadomtsev A., Betekhtin V., Sklenička V., Král P., Kvapilová M.: Creep behaviour of ultrafine-grained CP titanium processed by multipass rolling. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1178 (2021) 012013