Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Struktura

Struktura ústavu

ODD.MECH.VLASTNOSTÍ ODD.EXPERIMENT.STUDIÍ A MODELOVÁNÍ STRUKTURY EKONOMICKO PROVOZNÍ ODD. DOZORČÍ RADA RADA INSTITUCE ŘEDITEL PERSPEKTIVNÍ VYSOKOTEPLOTNÍ MATERIÁLY VYSOKOCYKLOVÁ ÚNAVA NÍZKOCYKLOVÁ ÚNAVA KŘEHKÝ LOM FRACTIGUE VÍCEÚROVŇOVÉ MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ STRUKTURA FÁZÍ A TERMODYNAMIKA ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE A POKROČILÉ ANALÝZY MATERIÁLŮ Projektový tým (CTT) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKO PROVOZNÍ ÚČTÁRNA DÍLNY