Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Struktura
DOZORČÍ RADA RADA INSTITUCE POKROKOVÉ VYSOKOTEPLOTNÍ MATERIÁLY VYSOKOCYKLOVÁ ÚNAVA NÍZKOCYKLOVÁ ÚNAVA KŘEHKÝ LOM STRUKTURA FÁZÍ A TERMODYNAMIKA ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI VÍCEŠKÁLOVÉ MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ POKROČILÉ KOVOVÉ MATERIÁLY A KOMPOZITY LABORATOŘ PŘÍPRAVY A ANALÝZY MATERIÁLŮ ředitel