Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Struktura

Struktura ústavu

ODD.MECH.VLASTNOSTÍ ODD.TERMODYNAMIKY A EL.A MAG.VLASTNOSTÍ ODD.EXPERIMENT.STUDIÍ A MODELOVÁNÍ STRUKTURY EKONOMICKO PROVOZNÍ ODD. Projektový tým (CTT) DOZORČÍ RADA RADA INSTITUCE ŘEDITEL PERSPEKTIVNÍ VYSOKOTEPLOTNÍ MATERIÁLY VYSOKOCYKLOVÁ ÚNAVA NÍZKOCYKLOVÁ ÚNAVA KŘEHKÝ LOM FRACTIGUE STRUKTURA FÁZÍ A TERMODYNAMIKA ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI VÍCEÚROVŇOVÉ MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE LABORATOŘ PŘÍPRAVY A ANALÝZY MATERIÁLŮ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKO PROVOZNÍ ÚČTÁRNA DÍLNY