Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam laboratoří > Detail laboratoře

Struktura materiálů


Virtuální prohlídka laboratoře

VSTOUPIT

Zařízení pro fázovou analýzu materiálů s vysokým obsahem železa (do 1000°C), spektrometr s vysokým rozlišením pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev. Kalibrované metody pro kovové materiály – oceli, slitiny kovů na bázi Ni, Ti, Al a profilovou analýzu. Špičkové transmisní a scanovací elektronové mikroskopy s EDS a EBSD detektory, SEM s iontovým svazkem (FIB), optická mikroskopie, konfokální mikroskop s AFM modulem a další zařízení.

Rastrovací elektronový mikroskop Tescan LYRA 3 XMH FEG/SEM

Kontakt: Ing. Ivana Podstranská
Rastrovací elektronový mikroskop s FEG.

Rastrovací elektronový mikroskop Tescan LYRA 3 XMU FEG/SEMxFIB

Kontakt: Ing. Ivo Kuběna, Ph.D.
Rastrovací elektronový mikroskop Tescan LYRA 3 XMU FEG/SEMxFIB s FEG zdrojem elektronů.

Setaram PCT PRO – E&E

Kontakt: RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
Plně automatizovaný přístroj pro měření desorpce a absorpce plynů Sievertsovou metodou.

Transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-2100F

Kontakt: RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
Vysokorozlišovací transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-2100F s FEG zdrojem elektronů.

Transmisní elektronový mikroskop Philips CM12 STEM

Kontakt:
Analytický transmisní elektronový mikroskop Philips CM12 STEM s termoemisním zdrojem elektronů.

IR PEC MILA-5000 ULVAC-RIKO, Inc.

Kontakt: RNDr. Věra Rothová, Ph.D.
Pec s velmi rychlým ohřevem a ochlazením experimentálních vzorků ve vakuu, ochranné atmosféře nebo na vzduchu.

Diamantová pila LECO VC-50

Kontakt: RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
Pila s diamantovým řezným kotoučem pro přesné řezy s malou deformací. Je vhodná pro řezání extrémně tvrdých materiálů - keramiky i kovů.

Laboratorní pec LAC LT

Kontakt: Ing. Lubomír Král, Ph.D.
Trubková horizontální laboratorní pec s vnitřním průměrem trubky 40mm. Pec je možné používat až do teploty 1300°C.

Laboratorní pece Classic

Kontakt: Ing. Lubomír Král, Ph.D.
Čtyři horizontální trubkové laboratorní pece s vnitřním průměrem trubky 40mm. Pece je možné používat až do teploty 1550°C. Teplota vzorku je snímána termočlánkem umístěným přímo u vzorku. Stabilita teploty u vzorku je ± 1°C.

LSC (Tri-Carb 3170 TR/SL)

Kontakt: RNDr. Věra Rothová, Ph.D.
Počítačově řízený laboratorní scintilační analyzátor na kapalné vzorky (low-level liquid scintillation analyzer/counter LSC) určený pro analýzu extrémně nízkých úrovní β záření.

Mikrotom Leica RM2255

Kontakt: RNDr. Věra Rothová, Ph.D.
Rotační automatický mikrotom pro precizní řezání radioaktivních vzorků s přesným nastavením vzorků s nulovým referenčním bodem.

Millbrook MiniSIMS

Kontakt: RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
Toto zařízení je určeno pro chemickou analýzu povrchů a měření hloubkových koncentračních profilů v kovových materiálech pomocí metody SIMS.

Pec Balzers VSG 02

Kontakt: RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
Indukční tavící pec s maximální hmotností taveniny do cca 0,3 kg. Možnost tavení ve vakuu nebo v ochranné atmosféře.

Pec MAM-1

Kontakt: Ing. Lubomír Král, Ph.D.
Pec MAM-1 je oblouková tavící pec určena pro tavení vsázek o hmotnosti 5-20g v ochranné atmosféře Ar. Tavení probíhá na měděné desce chlazené vodou, roztavenou vsázku je také možné nasát do kokily. Maximální teplota tavení je 3500°C.

Canberra 2404 alpha/beta/gamma

Kontakt: RNDr. Věra Rothová, Ph.D.
Systém pro detekci alfa/beta/gamma záření. Systém využívá dva citlivé antikoincidenčně zapojené ionizační čitače.

NaI/Tl Canberra 2007P

Kontakt: RNDr. Věra Rothová, Ph.D.
Systém pro detekci i spektroskopii gama záření.