Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Struktura > Rada instituce

Rada instituce

Interní člen – předseda

prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
tel.: +420 532 290 379

e-mail: kruml@nullipm.cz

  Interní člen – místopředseda

Mgr. Martin Friák, Ph.D.
tel.: +420 532 290 400

e-mail: friak@nullipm.cz

Interní člen

prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
tel.: +420 532 290 412

e-mail: dlouhy@nullipm.cz

  Interní člen

doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
tel.: +420 532 290 448

e-mail: groger@nullipm.cz

Interní člen

doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
tel.: +420 532 290 351

e-mail: hutar@nullipm.cz

  Interní člen

RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
tel.: +420 532 290 467

e-mail: kroupa@nullipm.cz

Interní člen

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
tel.: +420 532 290 358

e-mail: nahlik@nullipm.cz

  Interní člen

Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
tel.: +420 532 290 434

e-mail: schneew@nullipm.cz

Externí člen

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství

Ústav mechaniky těles

Odbor kinematiky a dynamiky

tel.: +420 54114 2889

e-mail: kotoul@nullfme.vutbr.cz

  Externí člen
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Masarykova univerzita a CEITEC MU

Přírodovědecká fakulta

Ústav fyziky kondenzovaných látek

tel.: +420 549491447

e-mail: munzar@nullphysics.muni.cz

Externí člen
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.

Masarykova Univerzita

Přírodovědecká fakulta

Ústav chemie

Ústav fyziky kondenzovaných látek

tel.: +420 532 290 455

+420 549 497 450

e-mail mojmir@nullipm.cz

  Externí člen

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

tel.: +420 541514204

e-mail: ilona@nullisibrno.cz

Externí člen

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
Vysoké učení technické v Brně

Středoevropský technologický institut

tel.: +420 541149696

e-mail: vrbar@nullfeec.vutbr.cz

  Tajemník

doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
tel.: +420 532 290 348

e-mail: klusak@nullipm.cz