Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Struktura > Rada instituce

Rada instituce

Interní člen – předseda

doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
tel.: +420 532 290 448

e-mail: groger@nullipm.cz

Interní člen – místopředseda

Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
tel.: +420 532 290 335

e-mail: chlup@nullipm.cz

Interní člen

prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
tel.: +420 532 290 412

e-mail: dlouhy@nullipm.cz

Interní člen

Mgr. Martin Friák, Ph.D.
tel.: +420 532 290 400

e-mail: friak@nullipm.cz

Interní člen

prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
tel.: +420 532 290 351

e-mail: hutar@nullipm.cz

Interní člen

prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
tel.: +420 532 290 379

e-mail: kruml@nullipm.cz

Interní člen

prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
tel.: +420 532 290 358

e-mail: nahlik@nullipm.cz

Interní člen

doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
tel.: +420 532 290 361

e-mail: seitl@nullipm.cz

Externí člen

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles
Odbor kinematiky a dynamiky

tel.: +420 54114 2889
e-mail: kotoul@nullfme.vutbr.cz

Externí člen

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Masarykova univerzita a CEITEC MU
Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky kondenzovaných látek

tel.: +420 549491447
e-mail: munzar@nullphysics.muni.cz

Externí člen

doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů

tel.: +420 54114 3188
e-mail: pantelejev@nullfme.vutbr.cz

Externí člen

prof. RNDr. Jiří Spousta, DrSc.

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav fyzikálního inženýrství
Odbor fyziky pevných látek a povrchů

tel.: +420 54114 2848
e-mail: spousta@nullfme.vutbr.cz

Externí člen

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Vysoké učení technické v Brně
Středoevropský technologický institut

tel.: +420 541149696
e-mail: vrbar@nullfeec.vutbr.cz

Tajemník

Ing. Michal Zouhar, Ph.D.

tel.: +420 532 290 494
e-mail: zouhar@nullipm.cz