Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Spolupráce > CEITEC

CEITEC – Středoevropský technologický institut

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je interdisciplinární výzkumné centrum zaměřené na vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie. CEITEC zaměstnává vynikající výzkumné pracovníky a pracovnice z celého světa, kteří jsou odhodláni plnit poslání centra a zlepšovat kvalitu života i lidského zdraví.

Centrum CEITEC představuje konsorcium tvořené organizačními částmi zakládajících institucí: Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým v Brně, Mendlovou univerzitou, Veterinární a farmaceutickou univerzitou, Ústavem fyziky materiálů AV ČR a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství.

Od svého založení v roce 2011 centrum CEITEC získává špičkové výzkumné granty Evropské unie a podařilo se mu vybudovat si reputaci centra excelence. CEITEC se řadí mezi nejlepší výzkumné instituce v České republice a na evropské úrovni je nadprůměrný. Institut zaměstnává vynikající vědce a vědkyně z celého světa a ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic.

Multidisciplinární povaha institutu CEITEC a míra, do jaké jsou integrovány oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a nanotechnologií, z něj činí první výzkumné centrum svého druhu v České republice. Vědci a vědkyně ve výzkumném centru CEITEC působí v následujících sedmi oblastech výzkumu: pokročilé nano a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.

CEITEC ÚFM

Činnost CEITEC ÚFM je zaměřena na interdisciplinární oblast vědy o materiálech. Těžiště jeho aktivity spočívá převážně v základním výzkumu kovových materiálů. Orientujeme se na studium fyzikální podstaty procesů probíhajících v kovových materiálech při různých typech mechanického zatěžování a na výzkum vybraných fyzikálních vlastností materiálů. V obou těchto oblastech výzkumu je cílem objasnit vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.

Ředitelem jednotky CEITEC ÚFM je doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. Do aktivit centra CEITEC jsou zapojeny zejména výzkumné skupiny Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností a Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů.