Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Spolupráce

Spolupráce

Výzkumná činnost ÚFM je realizována ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými organizacemi z České republiky i celého světa. Výsledky základního výzkumu jsou aplikovány na problémy řešené s průmyslovými partnery. Spolupracujeme nejčastěji na základě výzkumných projektů (např. TA ČR, GA ČR, FP7 a H2020) a projektů aplikačního smluvního výzkumu.