Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina nízkocyklové únavy

Skupina nízkocyklové únavy

VedoucíIng. Ivo Kuběna, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 408
Místnost113
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Premature failure of components and structures designed on the basis of monotonic and traditional high cycle life curves has focused the attention of design engineers and scientists to the study of low cycle fatigue of materials. Low cycle fatigue fractures are connected with the infrequent working cycles of equipment or instruments which often result from start-up and shut down operations or interruptions of their function. Important subjects represent also high temperature low cycle fatigue, thermal and thermomechanical fatigue and multiaxial elastoplastic fatigue.

The research of low cycle fatigue started in IPM under the leadership of the deceased Prof. Mirko Klesnil in the sixties when two electrohydraulic testing machines were designed and assembled in the IPM using the components produced by INOVA company. Later two elecrohydraulic computer controlled machines were purchased (see experimental facilities).

The present activities of the group concentrate to the systematic study of the fatigue behaviour of the structural and advanced materials subjected to cyclic elastoplastic loading, mostly under push-pull conditions.

The main subjects pursued:


 • cyclic plastic straining the mechanisms, sources of the cyclic stress and relation to the internal structure. Analysis of the hysteresis loop using statistical theory in terms of the internal and effective stress, the relation of the macroscopic response to the internal dislocation structure.

 • fatigue damage mechanisms - the mechanisms of cyclic slip localisation, fatigue crack nucleation

 • interaction of low cycle fatigue with creep at elevated temperatures, structural changes and damage evolution in high temperature symmetric and asymmetric loading; nickel based superalloys

 • fatigue of composite materials - damage evolution, cracking and fatigue fracture of laminate composites (GLARE, ARALL)

 • effect of the coatings on the cyclic plasticity and fatigue life of advanced materials - effect of nitride and carbon layers and of the other coating procedures on the individual stages of fatigue process and on the fatigue life.

 • effect of depressed and elevated temperatures on the early fatigue damage - study of the surface relief evolution using high resolution techniques (AFM, FESEM, EBSD, FIB) in austenitic, ferritic and austenitic-ferritic duplex stainless steels

 • short crack growth kinetics in advanced steels - duplex, Eurofer, effect of mean stress

 • study of fatigue damage in TiAl intermetallics


The most important results in the last five years:


 • quantitative description of short crack growth regime and its use for the fatigue life prediction

 • experimental documentation of fatigue damage evolution in plastic strain amplitude controlled one-step and two-step loading

 • separation of the cyclic stress into internal and effective component using loop shape analysis

 • measurement of the effective stress and the distribution of the internal critical stresses in stainless austenitic, ferritic and duplex steels

 • application of the atomic force microscopy (AFM), high resolution scanning electron microscopy (FESEM) and focused ion beam (FIB) to the study of surface relief evolution and fatigue crack nucleation

 • quantitative data on the extrusion and intrusion formation in stainless steel at ambient, depressed and elevated temperatures

 • theoretical description of the temperature dependence of the extrusion growth in fatigued single and polycrystals

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Tomáš Babinský, Ph.D. +420 532 290 345116 [javascript protected email address]
Mgr. Milan Heczko, Ph.D. +420 532 290 341116a [javascript protected email address]
Ing. Alice Chlupová, Ph.D. +420 532 290 344116b [javascript protected email address]
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. +420 532 290 464423 [javascript protected email address]
Ing. Jiří Man, Ph.D. +420 532 290 363110 [javascript protected email address]
doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. +420 532 290 415208 [javascript protected email address]
prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c. +420 532 290 366111 [javascript protected email address]
Ing. Ivo Šulák, Ph.D. +420 532 290 343117 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Robert Mádle +420 532 290 352105 [javascript protected email address]
Ing. Ladislav Poczklán +420 532 290 341116a [javascript protected email address]
Ing. Jiří Tobiáš +420 532 290 352105 [javascript protected email address]

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Jaromír Brůža +420 532 290 345116 [javascript protected email address]
Ing. Markéta Gálíková +420 532 290 344116b [javascript protected email address]
Ing. Jakub Poloprudský +420 532 290 345116 [javascript protected email address]
Ing. Tomáš Vražina +420 532 290 347114 [javascript protected email address]


ČísloNázevŘešitel
24-11058M Design a optimalizace 3D tisknutelných slitin s více hlavními prvky zpevněných oxidickou disperzí pro extrémní prostředíMgr. Milan Heczko, Ph.D.
23-05372S Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapekIng. Jiří Man, Ph.D.
23-06167S Vysokoteplotní degradační mechanismy niklové superslitiny vyrobené laserovou fúzí v práškovém ložiIng. Ivo Kuběna, Ph.D.
958192, H2020-NMBP-ST-IND-2020-singlestage, LC-SPIRE-08-2020 Tailoring ODS materials processing routes for additive manufacturing of high temperature devices for aggressive environments (topAM)prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
CK02000025 Pokročilé svařované konstrukce pro zvýšení bezpečnosti v letectvíprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
19-00408S Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujícím vodním paprskemprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
18-03615S Popis šíření únavové trhliny v podmínkách velké plastické zóny na jejím čeleprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
TH02020482 Zvýšení užitných vlastností kompresorových kol pro pomocné energetické jednotky v leteckých aplikacíchdoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
15-08826S Mechanismy poškození při víceosém cyklickém namáháníprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
15-20991S Plazmová depozice, strukturní a termomechanická stabilita environmentálních bariérdoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
13-28685P Identifikace mechanismů únavového poškození u moderních ocelí vyvíjených pro fúzní a jaderné reaktoryIng. Ivo Kuběna, Ph.D.
13-23652S Materiály pro vysokoteplotní aplikace – mechanismy zpevnění a poškozeníprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
13-32665S Mechanismy únavového poškozování u ultrajemnozrnných nerezavějících ocelíIng. Jiří Man, Ph.D.
P204/11/1453 Analýza složek cyklického napětí moderních vysokoteplotně odolných konstrukčních materiálůprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
P107/11/2065 Ochranné difúzní povrchové vrstvy pro vysokoteplotní aplikaci u litých niklových superslitindoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
P107/11/0704 Optimalizace struktury a vlastnosti moderních vysokoteplotních litých materiálů legovaných uhlíkem pomocí komplexního tepelného zpracováníprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
P108/10/2371 Lokalizace a ireversibilita cyklického skluzu v polykrystalechIng. Jiří Man, Ph.D.
106/09/1954 Role oxidické disperze při únavovém chování ODS ocelíprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
106/08/1631 Mechanismus cyklické deformace a únavová životnost pokrokových vícefázových materiálů pro vysokoteplotní aplikaceIng. Martin Petrenec, Ph.D.
106/07/1507 Interakce nízkocyklové únavy a creepu u moderních vysokoteplotních konstrukčních materiálůdoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
101/07/1500 Nové principy pro predikci životnosti strojních součástí zatěžovaných proměnnými silamiprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
106/06/1096 Úloha poruch krystalové mříže v počátečních stádiích únavového poškozování konstrukčních materiálůIng. Jiří Man, Ph.D.
106/05/P521 Dislokační struktura litých superslitin INCONEL cyklicky zatěžovaných při zvýšených teplotáchIng. Martin Petrenec, Ph.D.
AVOZ 2041904-I038 Únavové vlastnosti nanostrukturních kvazikrystalických materiálů na bázi hliníkuIng. Alice Chlupová, Ph.D.
106/03/1265 Vliv vybraných faktorů na únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvárné litiny (ADI)doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
106/02/D147 Vliv cyklického namáhání s proměnlivou amplitudou zatížení na únavové chování vlákno-kovových laminátůIng. Alice Chlupová, Ph.D.
106/02/0584 Odhad únavové životnosti a zbytkové únavové životnosti na základě kinetiky růstu krátkých únavových trhlinprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
IAA2041201 Mechanismy únavového poškozování přirozených kompozitůprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
C2041104 Vlastnosti a chování hybridních laminátů dural-C/epoxy při cyklickém zatěžováníIng. Alice Chlupová, Ph.D.
106/01/0376 Vliv asymetrie cyklu na růst krátkých únavových trhlin a únavovou životnost pokrokových konstrukčních materiálůdoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
106/00/D055 Vliv nesymetrického cyklického zatěžování na počáteční stadia únavového poškozováni konstrukčních materiálůIng. Jiří Man, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY

MTS Acumen 12 – Elektrodynamický zkušební stroj

Kontakt: Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební stroj MTS Acumen 12 umožňuje statické a dynamické zatěžování až do ± 12 kN pro provádění cyklických, tahových, ohybových a kompresních testů.

Axiálně torzní zkušební stroj MTS 809

Kontakt: Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Servohydraulický axiálně torzní zkušební stroj MTS 809 umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při nezávislém dvouosém namáhání při teplotách od 24°C až do 1400°C.

Servohydraulický zkušební stroj MTS 810 pro únavové zkoušky při teplotách od -196°C až do 350°C

Kontakt: Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Zkušební stroj umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při teplotě 24°C nebo s použitím kryostatu při záporných teplotách až -196°C nebo s použitím environmentální komory v rozsahu od -70°C až do 350°C.

Servohydraulický zkušební stroj MTS 810 pro únavové zkoušky při teplotách od 24°C až do 1000°C

Kontakt: Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Zkušební stroj umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při teplotách od 24°C až do 1000°C.

Servohydraulický zkušební stroj MTS 880 pro termo-mechanickou únavu

Kontakt: Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Servohydraulický zkušební stroj umožňující provádět nezávislé mechanické a teplotní cyklické zatěžování v rozsahu teplot od 24°C do 1200°C.

Feritoskop Fischer FMP 30

Kontakt: Ing. Jiří Man, Ph.D.
Feritoskop Fischer FMP 30 je zařízení pro měření obsahu feritu v ocelích.

Mikroskopy s dlouhou ohniskovou vzdáleností

Kontakt:
Questar a Navitar jsou mikroskopy s dlouhou ohniskovou vzdáleností in- situ pozorování povrchu vzorku v průběhu zatěžování.


2024

Roth J., Šulák I., Chlup Z., Fischer-Bühner J., Krupp U., Jahns K.: The dispersion-strengthening effect of TiN evoked by in situ nitridation of NiCu-based alloy 400 during gas atomization for laser powder bed fusion. Mater. Sci. Eng. A 893 (2024) 146129

Samy V., Brasche F., Yan F., Šulák I., Bezci B., Nowak B., Berglund I., Krupp U., Haase C.: Understanding the high-temperature deformation behavior of additively manufactured y´-forming Ni-based alloys by microstructure heterogeneities-integrated creep modelling. Additive Manufacturing 88 (2024) 104256

Sojková T., Gröger R., Poloprudský J., Kuběna I., Schneeweiss O., Sojka M., Šiška Z., Pongrácz J., Pizúrová N.: Kinetics of spontaneous phase transitions from wüstite to magnetite in superparamagnetic core-shell nanocubes of iron oxides. Nanoscale 16 (2024) 5551-5560


Hloch S., Poloprudský J., Šiška F., Babinský T., Nag A., Chlupová A., Kruml T.: Erosion development in AISI 316L stainless steel under pulsating water jet treatment. Engineering Science and Technology 50 (2024) 101630

Šulák I., Obrtlík K.: Thermomechanical and isothermal fatigue properties of MAR-M247 superalloy. Theor. Appl. Fract. Mech. 131 (2024) 104443

Šulák I., Chlupová A., Poloprudský J., Svoboda J.: Cyclic plastic response of rotary swaged Fe-14Cr-10Al-4Y2O3 ODS alloy at 1000 -1200 °C. Mater. Character. 207 (2024) 113519

Bartošák M., Horváth J., Gálíková M., Slaný M., Šulák I.: High-temperature low-cycle fatigue and fatigue-creep behaviour of Inconel 718 superalloy: Damage and deformation mechanisms. Int. J. Fatigue 186 (2024) 108369

Bartošák M., Šulák I., Horváth J., Jambor M., Pilsová L.: Isothermal low-cycle fatigue and fatigue creep behaviour of 2618 aluminium alloy. Int. J. Fatigue 179 (2024) 108027

Polák J., Babinský T., Vražina T., Kruml T.: The role of extrusions and intrusions in the initiation and intergranular growth of fatigue cracks. Adv. Eng. Mater. 0 (2024) 2400313

Říha Z., Zeleňák M., Nag A., Poloprudský J., Kruml T., Hloch S.: A study of the erosion characteristics of an EN AE-6060 aluminium alloy processed using middle and high power continuous and modulated water jets. Wear 536-537 (2024) 205154

Polák J., Jadlovský D., Kruml T.: Extrusions and intrusions in the cyclic plastic zone of the growing fatigue crack in polycrystalline copper. Int. J. Fatigue 179 (2024) 108063

Polák J., Babinský T., Vražina T., Kruml T.: Mechanism of intergranular fatigue crack growth in copper polycrystal. Int. J. Fatigue 182 (2024) 108190

Hloch S., Svobodová J., Srivastava A., Srivastava M., Poloprudský J., Nag A.: Submerged pulsating water jet erosion of ductile material. Wear 538-539 (2024) 205243

Šulák I., Chlupová A., Záležák T., Kuběna I., Roth J., Jahns K., Krupp U., Kruml T.: High-temperature fatigue and creep performance of additively manufactured NiCu-based alloy. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 143-153

Vražina T., Šulák I., Nowak B., Verma B., Krupp U., Kruml T.: Fatigue lifetime assessment and crack propagation of Ni-based VDM Alloy 699 XA produced by additive manufacturing. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 43-51

Poloprudský J., Gamanov Š., Chlupová A., Klichová D., Nag A., Stolárik G., Hloch S.: Water droplet erosion assessment in the initial stages on AISI 316L using kernel average misorientation. Tribology International 191 (2024) 109165

Samy V., Brasche F., Šulák I., Verma B., Nowak B., Chlup Z., Záležák T., Schleifenbaum J., Krupp U., Haase C.: The influence of microstructural heterogeneities on high-temperature mechanical properties of additively manufactured y´-forming Ni-based alloys. Additive Manufacturing 88 (2024) 104267

Wibner P., Kriegel R., Garstenauer D., Zobač O., Kuběna I., Rösch N., Seyller T., Armbrüster M., Richter K.: Facile thermodynamically controlled synthesis of intermetallic Zn1-xPdx/Al2O3 and its methanol steam reforming properties. Journal of Physical Chemistry C 128 (2024) 6906-6916

Polák J., Man J., Kruml T.: The sources of cyclic slip irreversibility. Acta Mater. 267 (2024) 1197092023

Polák J.: Cyclic deformation, crack initiation, and low-cycle fatigue. Comprehensive Structural Integrity, 2nd Edition 4 (2023) 2-55

Fintová S., Kunz L., Chlup Z., Kuběna I., Mertová K., Hradil D., Duchek M.: Grain refinement effect on fatigue life of two grades of commercially pure titanium. Int. J. Fatigue 176 (2023) 107883

Pizúrová N., Hlaváček A., Kavčiaková Z., Roupcová P., Kuběna I., Buršík J., Sokovnin S.: Nanoceria prepared by electron beam evaporation. Nanocon 2022 Conference proceedings 2022 (2023) 33-38

Babinský T., Šulák I., Kuběna I., Man J., Weiser A., Švábenská E., Englert L., Guth S.: Thermomechanical fatigue of additively manufactured 316L stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 869 (2023) 144831

Man J., Blinn B., Šulák I., Kuběna I., Smaga M., Chlup Z., Kruml T., Beck T., Polák J.: Formation of deformation induced martensite in fatigued 316L steels manufactured by selective laser melting (SLM). Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 203-208

Šulák I., Obrtlík K.: The effect of dwell on thermomechanical fatigue behaviour of Ni-base superalloy Inconel 713LC. Int. J. Fatigue 166 (2023) 107238

Polák J.: Role of persistent slip bands and persistent slip markings in fatigue crack initiation in polycrystals. Crystals 13 (2023) cryst130

Klichová D., Nag A., Poloprudský J., Foldyna J., Pude F., Sitek L., Hloch S.: Utilising of water hammer effect for surface roughening of Ti6Al4V. Int. J. Adv. Manufact. Technol. 126 (2023) 5633-5647

Janů L., Dvořáková E., Polášková K., Buchtelová M., Ryšánek P., Chlup Z., Kruml T., Galmiz O., Nečas D., Zajíčková L.: Enhanced adhesion of electrospun polycaprolactone nanofibers to plasma-modified polypropylene fabric. Polymers 15 (2023) 1686

Poczklán L., Polák J., Kruml T.: Comparison of critical plane models based on multiaxial low-cycle fatigue tests of 316L steel. Int. J. Fatigue 171 (2023) 107569

Šulák I., Chlupová A., Obrtlík K.: High-temperature low cycle fatigue of nickel-based superalloy IN738LC. Defect Diffus. Forum 422 (2023) 27-32

Kuběna I., Fintová S., Jambor M., Šmíd M.: TKD/EBSD and TEM analysis of microstructural changes ongoing in AISI 304L steel exposed to the cyclic loading. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144943

Sojková T., Rizzo G., Di Girolamo A., Avugadda S., Soni N., Milbrandt N., Tsai Y., Kuběna I., Sojka M., Silvestri N., Samia A., Gröger R., Pellegrino T.: From core-shell FeO/Fe3O4 to magnetite nanocubes: Enhancing magnetic hyperthermia and imaging performance by thermal annealing. Chem. Mater. 35 (2023) 6201-6219

Shahmardani M., Logvinov R., Babinský T., Guth S., Paul S., Biswas A., Vajragupta N., Hartmaier A.: Experimental assessment and micromechanical modeling of additively manufactured austenitic steels under cyclic loading. Adv. Eng. Mater. 25 (2023) 2300103

Polák J., Chlupová A.: Mechanisms of intergranular fatigue crack initiation in polycrystalline materials. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 197-202

Guth S., Babinský T., Antusch S., Klein A., Antusch S., Šulák I.: Creep-Fatigue Interaction of Inconel 718 Manufactured by Electron Beam Melting. Adv. Eng. Mater. - (2023) 20230029

Šulák I., Hrbáček K., Obrtlík K.: High temperature fatigue properties of boron-doped superalloy B1914. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 209-214

Kloenne Z., Couzinié J., Heczko M., Gröger R., Viswanathan G., Clark W., Fraser H.: On the bcc/B2 interface structure in a refractory high entropy alloy. Scr. Mater. 223 (2023) 115071

Poloprudský J., Chlupová A., Šulák I., Obrtlík K.: Effect of heat treatment on the microstructure and fatigue behaviour of AISI 4130 steel. Kovové materiály 61 (2023) 401-407

Gröger R., Holzer J., Kruml T.: Twinning and antitwinning in body-centered cubic metals. Comp. Mater. Sci. 216 (2023) 111874

Stolárik G., Klichová D., Poloprudský J., Nag A., Hloch S.: Assessment of surface irregularities created by controlled liquid droplet on the surface of stainless steel AISI 304L. Engineering Science and Technology 47 (2023) 101558

Mikmeková Š., Man J., Ambrož O., Jozefovič P., Čermák J., Järvenpää A., Jaskari M., Materna J., Kruml T.: High-resolution characterization of deformation induced martensite in large areas of fatigued austenitic stainless steel using deep learning. Metals 13 (2023) 1039

Milovanović A., Golubović Z., Kirin S., Babinský T., Šulák I., Milošević M., Sedmak A.: Manufacturing parameter influence on FDM polypropylene tensile properties. Journal of Mechanical Science and Technology 37 (2023) 1-7

Zelený M., Ostapovec A., Fridrich L., Šesták P., Heczko M., Kruml T.: On mechanical twinning in tetragonal lattice. Philos. Mag. 103 (2023) 119-136

Chlupová A., Šulák I., Kuběna I., Kruml T., Roth J., Jahns K.: Comparison of microstructure and properties of nickel-copper alloy prepared by casting and laser powder bed fusion process. Mater. Sci. Forum 1082 (2023) 171-176

Chlupová A., Hloch S., Nag A., Šulák I., Kruml T.: Effect of pulsating water jet processing on erosion grooves and microstructure in the subsurface layer of 25CrMo4 (EA4T) steel. Wear 524-525 (2023) 2047742022

Chlupová A., Šulák I., Babinský T., Polák J.: Intergranular fatigue crack initiation in polycrystalline copper. Mater. Sci. Eng. A 848 (2022) 143357

Procházková E., Filo J., Mužíková Čechová L., Dračínský M., Císařová I., Janeba Z., Kawamura I., Naito A., Kuběna I., Nádaždy P., Šiffalovič P., Cigáň M.: Photoswitching of 5-phenylazopyrimidines in crystalline powders and thin films. Dyes and Pigments 199 (2022) 110066

Šulák I., Obrtlík K., Babinský T., Guth S.: The low cycle fatigue behaviour of MAR-M247 superalloy under different strain rates and cycle shapes at 750 °C. Int. J. Fatigue 164 (2022) 107133

Guth S., Babinský T., Lang K., Hrbáček K., Šulák I.: Influence of strain-rate and cycle form on the low cycle fatigue behaviour of nickel-base superalloy MAR-M247 at high temperature. Ninth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2022) 3-8

Buchtík M., Hasoňová M., Horník P., Březina M., Doskočil L., Másilko J., Mrňa L., Filipenský J., Kuběna I., Fintová S., Wasserbauer J., Doležal P.: Influence of laser remelting on the microstructure and corrosion behavior of HVOF-sprayed Fe-based coatings on magnesium alloy. Mater. Character. 194 (2022) 112343

Šulák I., Babinský T., Chlupová A., Milovanović A., Náhlík L.: Effect of building direction and heat treatment on mechanical properties of Inconel 939 prepared by additive manufacturing. Journal of Mechanical Science and Technology 36 (2022) 1-6

Mazánová V., Heczko M., Polák J.: On the mechanism of fatigue crack initiation in high-angle grain boundaries. Int. J. Fatigue 158 (2022) 106721

Slávik O., Vojtek T., Poczklán L., Tinoco Navarro H., Kruml T., Hutař P., Šmíd M.: Improved description of low-cycle fatigue behaviour of 316L steel under axial, torsional and combined loading using plastic J-integral. Theor. Appl. Fract. Mech. 118 (2022) 103212

Šulák I., Hrbáček K., Obrtlík K.: The Effect of Temperature and Phase Shift on the Thermomechanical Fatigue of Nickel-Based Superalloy. Metals 993 (2022) 12060993

Vražina T., Šulák I., Poloprudský J., Zábranský K., Gejdoš P., Hadraba H., Čelko L.: Influence of the deposition parameters on microstructure and properties of HVOFsprayed WC-CRC-Ni coating. METAL 2022 Conf. Proc. - (2022) 487-492

Poloprudský J., Nag A., Kruml T., Hloch S.: Effects of liquid droplet volume and impact frequency on the integrity of Al alloy AW2014 exposed to subsonic speeds of pulsating water jets. Wear 488-489 (2022) 204136

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L.: Influence of new thermal and environmental barrier coating on the thermomechanical fatigue behaviour of nickel-based superalloy MAR-M247. Ninth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2022) 139-144

Šiška F., Hadraba H., Stratil L., Fintová S., Kuběna I.: Effects of grains´ morphology on strengthening mechanisms in ODM401 14Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 852 (2022) 143663

Hadraba H., Chlup Z., Čížek J., Kuběna I.: 9Cr-1W steel strengthened by AlN and BN dispersion. J. Mater. Sci. 57 (2022) 12572-12584

Man J., Šulák I., Chlupová A., Kuběna I., Douša L., Polák J.: Cyclic plasticity and LCF behavior of AISI 316L austenitic stainless steel manufactured by selective laser melting (SLM). Ninth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2022) 241-246

Marrow T., Šulák I., Shiuan-Li B., Vukšić M., Williamson M., Armstrong D.: High temperature spherical nano-indentation of graphite crystals. Carbon 191 (2022) 236-242


všechny publikace