Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Nové principy pro predikci životnosti strojních součástí zatěžovaných proměnnými silami

Řešitelprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
Číslo projektu101/07/1500
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2006-12-31 - 2009-12-30

Anotace
Dosavadní postupy predikce únavové životnosti strojních součástí nejsou spolehlivé a často vedou k vysokým
koeficientům bezpečnosti. Nedávné výzkumy únavového poškození konstrukčních materiálů ukázaly nové
možnosti odhadu únavové životnosti založené nejen na amplitudě napětí ale na znalosti amplitudy plastické
deformace. Aplikací diferenciální charakteristiky, rychlosti růstu krátkých únavových trhlin lze odhadnout
únavovou životnost mnohem přesněji. V rámci navrhovaného projektu budou získány nové poznatky o vlivu
amplitudy plastické deformace a současně středního napětí v cyklu nutné pro aplikaci nových principů predikce
životnosti. Budou měřeny rychlosti šíření krátkých trhlin a určena závislost kinetiky šíření na amplitudě
plastické deformace a na středním napětí. Zároveň budou provedena experimentální měření životnosti hladkých
vzorků pro různé hodnoty amplitudy plastické deformace a střední napětí s cílem vzájemně korelovat životnosti
a rychlosti šíření trhlin a umožnit jednodušší určení potřebných parametrů.


2012

Polák J., Man J., Petrenec M., Tobiáš J.: Fatigue behavior of ferritic-pearlitic-bainitic steel in loading with positive mean stress. Int. J. Fatigue 39 (2012) 103-108

Polák J., Petrenec M., Man J., Obrtlík K.: Initiation and short crack growth in austenitic-ferritic duplex steel-effect of positive mean stress. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 35 (2012) 257-2682011

Polák J., Petrenec M., Man J.: Cyclic plasticity, cyclic creep and fatigue life of duplex stainless steel in cyclic loading with positive mean stress. Kovové materiály 49 (2011) 347-354

Polák J., Petrenec M., Man J., Kruml T.: Cyclic plasticity and cyclic creep in austenitic-ferritic duplex steel. Key Eng. Mater. 465 (2011) 431-4342010

Man J., Weidner A., Kuběna I., Vystavěl T., Skrotzki W., Polák J.: Application of FIB technique to study early fatigue damage in polycrystals. J. Phys.: Conf. Series 240 (2010) 0120582009

Man J., Obrtlík K., Polák J.: Extrusions and intrusions in fatigued metals. Part 1. State of the art and history. Philos. Mag. 89 (2009) 1295-1336

Man J., Klapetek P., Man O., Weidner A., Obrtlík K., Polák J.: Extrusions and intrusions in fatigued metals. Part 2. AFM and EBSD study of the early growth of extrusions and intrusions in 316L steel fatigued at room temperature. Philos. Mag. 89 (2009) 1337-1372

Polák J., Man J., Vystavěl T., Petrenec M.: The shape of extrusions and intrusions and initiation of stage I fatigue cracks. Mater. Sci. Eng. A 517 (2009) 204-2112007

Polák J., Man J., Vystavěl T., Zouhar L.: Fatigue crack initiation in crystalline materials - experimental evidence and models. Key Eng. Mater. 345-346 (2007) 379-382