Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina elektrických a magnetických vlastností

Skupina elektrických a magnetických vlastností

VedoucíMgr. Martin Friák, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 400
Místnost310a
Nadřazená jednotkaOddělení struktury

The activities of the group are focused on:


  • theoretical studies of electronic and magnetic properties of disordered alloys, epitaxial multilayers, surfaces and interfaces as well as quantum-mechanical studies of extended defects in metallic materials

  • experimental investigations of relations among structure and magnetic, transport and mechanical properties in metallic materials


In the first topic the research encompasses several topical fields as e.g. surface magnetism, magnetic exchange coupling and spin-dependent transport in multilayered systems, magnetic properties of amorphous materials, solute segregation in bulk disordered alloys and at grain boundaries and computer simulations of atomic configurations of defects. Quantum-mechanical and quantum-statistical methods are applied to these problems, and most studies are performed from the first principles.

The second of the mentioned topics is based on broad experimental macroscopic and micro- scopic investigations of crystal structure in relation to electrical and magnetic properties, both integral and microscopic. Predominate amount of results has been obtained from applications of Mossbauer spectroscopy. Crystalline, microcrystalline, nanocrystalline and amorphous materials have been investigated. The main idea is to obtain a deeper understanding of relations between changes in crystalline structure in dependence on heat and mechanical treatment, and electrical and magnetic properties.

The most important projects in the group within last five years have been oriented on:


  • first-principles investigations of two-dimensional alloy magnetism and electron transport in magnetic multilayers

  • first-principles studies of theoretical strength, phase stability and magnetism in metals and intermetallics

  • atomistic studies of grain boundaries in metallic materials and development of relevant quantum-mechanical techniques

  • influence of method of preparation, heat and mechanical treatments on structure and properties of nanocrystalline materials

  • structure and properties of metallic and oxidic magnetic materials prepared by non- traditional technologies

  • role of defects in electrical, magnetic and mechanical properties of ordered intermetallic systems.


Special software CONFIT2000 for Mössbauer spectra treating has been created in the group.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. +420 532 290 400 310a cerny@ipm.cz
doc. Hassan Elhadidy, Ph.D. +420 532 290 462 426 elhadidy@ipm.cz
Mgr. Jan Fikar, Ph.D. +420 532 290 429 421 fikar@ipm.cz
doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. +420 532 290 448 307 groger@ipm.cz
Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D. +420 532 290 446 305 jirasko@ipm.cz
doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. +420 532 290 400 310a nechvatal@ipm.cz
Mgr. Andrej Ostapovec, Ph.D. +420 532 290 429 421 ostapov@ipm.cz
doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D. +420 532 290 400 310a pavlu@ipm.cz
RNDr. Naděžda Pizúrová, Ph.D. +420 532 290 447 306 pizurova@ipm.cz
Ing. Pavla Roupcová, Ph.D. +420 532 290 447 306 roupcova@ipm.cz
Ing. Petr Řehák, Ph.D. +420 532 290 455 419 rehak@ipm.cz
Mgr. Zdeněk Salvet +420 532 290 455 419 salvet@ipm.cz
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. +420 532 290 434 315 schneew@ipm.cz
Ing. Petr Šesták, Ph.D. +420 532 290 400 310a sestak@ipm.cz
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. +420 532 290 455 419 mojmir@ipm.cz
doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. +420 532 290 400 310a sremr@ipm.cz
Ing. Eva Švábenská, Ph.D. +420 532 290 436 313 svabenska@ipm.cz
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. +420 532 290 437 311 turek@ipm.cz
Ing. Monika Všianská, Ph.D. +420 532 290 400 310a vsianska@ipm.cz
RNDr. Tomáš Žák, CSc. +420 532 290 382 223 zak@ipm.cz

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
RNDr. Miroslav Hapla +420 532 290 462 426 hapla@ipm.cz
Ján Mateovič +420 532 290 313 Lab.
Michal Radkovič +420 532 290 312 120

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Zdeněk Antoš +420 532 290 451 308 antos@ipm.cz
Ing. Tomáš Bulín +420 532 290 434 315 bulin@ipm.cz
Ing. Jakub Holzer +420 532 290 451 308 holzer@ipm.cz
Ing. Miloš Hrabovský +420 532 290 434 315 hrabovsky@ipm.cz
Mgr. Tereza Kuběnová +420 532 290 451 308 tkubenova@ipm.cz
Ing. Pavel Procházka +420 532 290 434 315 prochazka@ipm.cz
Ing. Andrii Titov +420 532 290 446 305 titov@ipm.cz
Ing. Petr Vacek +420 532 290 451 308 vacek@ipm.cz
Mgr. David Wagenknecht +420 532 290 437 311 wagenknecht@ipm.cz

Diplomanti


JménoTelefonMístnostE-mail
Bc. Eliška Kohoutková +420 532 290 400 310a kohoutkova@ipm.cz
Bc. Ivana Miháliková +420 532 290 461 427 mihalikova@ipm.cz
Bc. Anton Slávik +420 532 290 400 310a aslavik@ipm.cz

ČísloNázevŘešitel
8J19UA037 Neschmidovské chování dislokací v hořčíku a jeho slitinách Mgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
19-23411S Souhra plasticity a magnetismu v alfa-železe a chromu doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/17_048/0007399 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace (NKMEA) Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
18-07172S Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
8J18AT008 Teorií vedený vývoj nových supermřížkových nanokompozitů Mgr. Martin Friák, Ph.D.
17-22139S Teorií vedený vývoj nových superslitin na bázi Fe-Al Mgr. Martin Friák, Ph.D.
TE02000232 Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.

VŠECHNY PROJEKTY

ČísloNázevŘešitel
16-24711S Structure and properties of selected nanocomposites prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
16-24402S Interakce prismatických dislokačních smyček v alfa železe a wolframu Mgr. Jan Fikar, Ph.D.
16-14599S Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovech Mgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
16-13797S Původ a mechanismus anomálního skluzu v nemagnetických bcc kovech doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
15-13436S Relativistické efekty v odezvě spinově polarizovaných elektronů na vnější pole doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
M100411202 Teoretický a experimentální výzkum pevnosti disilicidů přechodových kovů prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
7AMB12SK009 Mikrostruktura slitin na bázi Fe-Al Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
GAP108-12-0311 Pevnost, křehkost a magnetismus kovových materiálů s čistými hranicemi zrn a hranicemi zrn se segregovanými nečistotami prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
OC10008 Pevnost a magnetismus nanokompozitů prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
P204/11/1228 Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách a nanostrukturách doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
P108/11/1350 Vlivy jádra a povrchu nanozrn na strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů na bázi železa připravených mletím a mechanickým legováním Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
P204/10/0255 Výpočet Peierlsovy bariéry v bcc kovech a její závislosti na napětí doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Marie-Curie International Reintegration Grant (IRG), No. 247705 “MesoPhysDef” Mezoskopický rámec pro modelování fyzikálních procesů ve vícefázových materiálech s defekty doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
OC09011 Multiscale modelování struktury a vlastností nanodrátů prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
IAA100100920 Teoretické a experimentální studium rozhraní a martensitických fázových transformací prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
106/08/1440 Nanočástice na bázi železa a oxidů železa pro magnetické separační procesy Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
A100100616 Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti materiálů pro nanoelektroniku doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
VC 1M 0512 Výzkumné centrum práškových nanonateriálů Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
202/05/2111 Struktura a magnetické vlastnosti amorfních a nanokrystalických slitin založených na Fe(Ni)MoCuB Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
202/04/0583 Ab initio teorie magnetických polovodičů doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
A1041404 Atomové uspořádání na površích a rozhraních slitin 3d kovů Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
202/04/0221 Struktura, elektrické a magnetické vlastnosti nanokrystalických materiálů složených z uhlíku a 3d transitivních kovů Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
OC 526.40, 1P04OC 526.40 Optimalizace tepelného zpracování magnetických materiálů s použitím dat termomagnetických křivek RNDr. Tomáš Žák, CSc.
S2041105 Povrchy a rozhraní v konstrukčních materiálech - aplikace moderních technologií a počítačového modelování Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Software CONFIT2000 version 4.12.30 (new): Mössbauer spectra fitting

Kontakt: RNDr. Tomáš Žák, CSc.
This application allows a complex treatment of Mössbauer spectra starting from a setting of the background and of the individual components according to the selected model by the mouse drag-and-drop technique. It is designed for the spectroscopy of 57Fe and 119Sn isotopes with nuclear spin values of 1/2 and 3/2. An original method has been applied combining a non-linear least-squares procedure with the Fast Fourier Transform technique. An improved matrix formalism allows one to construct nearly all imaginable physical models of Mössbauer spectra supported by a computer-aided matrix model design. It is possible to introduce not only hyperfine magnetic field distributions, but now also doublets quadrupole splitting distribution with a Gaussian profile. In the connection with the distribution it is always supposed that the quadrupole interaction is much weaker than the magnetic one. When the final thickness of the sample has to be considered, the transmission integral calculation can be established. A special parameter can be introduced that characterises the increase in the width of all spectra lines in dependence on their distance from the spectrum middle (on the absolute velocity). The fitted spectra can be taken in the transmission or back-scattering (conversion electrons) geometry. The fitting process is very fast also for complicated spectra.
 


Automatický práškový difraktometr – X´Pert Pro

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
Automatický práškový difraktometr X´Pert PRO od fy PanAnalytical s uspořádáním Bragg-Brentano

Kvantově-mechanické (ab initio či provoprincipielní) metody

Kontakt: Mgr. Martin Friák, Ph.D.
pro výpočet elektronové struktury

Optický emisní spektrometr GD-PROFILER 2 (HORIBA Jobin Yvon)

Kontakt: Ing. Eva Švábenská, Ph.D.
Simultánní spektrometr s vysokým rozlišením využívající radiofrekvenčního zdroje doutnavého výboje (RF-GD) pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev.

Systém (PPMS©) 9T

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
EverCool II (2 - 400 K; 0 - 9 T)

VSM magnetometry

Kontakt: RNDr. Miroslav Hapla
5 – 1073 K

Planetární mikro mlýn PULVERISETTE 7 premium line

Kontakt: Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D.
● optimal for hard, medium-hard, and britttle materials; ● 2 milling positions; ● grinding size of the bowl 80 ml; ● sample quantity 20 ml (min), 70 ml (max); ● material of grinding tools: tempered steel, stainless steel, zirconium oxide; ● dry/wet grinding process; ● milling in inert atmosphere; ● 100 up to 1100 rpm rotational speed

Kvadrupólový hmotový spektrometr

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
Pro atmosféru pece

Mössbauerovy spektrometry

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
5 – 1300 K

Peci pro tepelné zpracování materiálů

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
S bezolejovým vakuem nebo atmosférou plynů, do 1300 K

Remagraph-Remacomp kombinace C710

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
při pokojové teplotě

Systém elektrojiskrové eroze pro syntézu materiálů

Kontakt: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
Produkce prášků

Zařízení pro měření elektrického odporu

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
300 – 1000 K

Zařízení pro měření magnetorezistance

Kontakt: Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
80 – 900 K, 1 T


2019

Bazhukova I., Sokovnin S., Ilves V., Myshkina A., Vazirov R., Pizúrová N., Kasyanova V.: Luminescence and optical properties of cerium oxide nanoparticles. Optical Materials 92 (2019) 136-142

Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74

Jirásková Y., Buršík J., Janičkovič D., Životský O.: Influence of Preparation Technology on Microstructural and Magnetic Properties of Fe2MnSi and Fe2MnAl Heusler Alloys. Materials 12 (2019) 1-14

Que Z., Seifert H., Spätig P., Zhang A., Holzer J., Rao G., Ritter S.: Effect of dynamic strain ageing on environmental degradation of fracture resistance of low-alloy RPV steels in high-temperature water environments. Corros. Sci. 152 (2019) 172-189

Wagenknecht D., Kudrnovský J., Šmejkal L., Carva K., Turek I.: Electrical transport with temperature-induced spin disorder in NiMnSb. J. Magn. Magn. Mater. 474 (2019) 517-521

Lee L., Frentrup M., Vacek P., Kappers M., Wallis D., Oliver R.: Investigation of stacking faults in MOVPE-grown zincblende GaN by XRD and TEM. J. Appl. Phys. 125 (2019) 105303

Meng F., Všianská M., Friák M., Šob M.: Surface-induced magnetism in intermetallics: Ni3Ge compound as a case study. J. Magn. Magn. Mater. 474 (2019) 273-281

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Improved hydrogen sorption kinetics in Mg modified by chosen catalysts. Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 8315-8324

Gröger R., Chlup Z., Kuběnová T., Kuběna I.: Interplay of slip and twinning in niobium single crystals compressed at 77 K. J. Mater. Res. 34 (2019) 261-270

Kroupa A., Pavlů J., Šob M.: Professor Jan Vřešťál and His Contributions Towards the Implementing of Ab Initio Data into the CALPHAD Method and Extension of the Phase Diagram Calculations Down to 0 K. J. Phase Equil. Diffus. not avai (2019) NA-NA


Hlaváček A., Mickert M., Soukka T., Lahtinen S., Tallgren T., Pizúrová N., Król A., Gorris H.: Large-Scale Purification of Photon-Upconversion Nanoparticles by Gel Electrophoresis for Analogue and Digital Bioassays. Anal. Chem. 91 (2019) 1241-1246

Životský O., Buršík J., Janičkovič D., Titov A., Jirásková Y.: Low-temperature magnetic transitions in Fe2MnSi Heusler alloys prepared in bulk and ribbon form. J. Magn. Magn. Mater. 475 (2019) 5-9

Černý M., Šesták P., Řehák P., Všianská M., Šob M.: Atomistic approaches to cleavage of interfaces. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 27 (2019) 035007

Vykoukal V., Buršík J., Roupcová P., Cullen D., Pinkas J.: Solvothermal hot injection synthesis of core-shell AgNi nanoparticles. J. Alloys Comp. 770 (2019) 377-385

Brož P., Zelenka F., Sopoušek J., Hejduková M., Kuběnová T., Zobač O.: Thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry combined in a specially-adapted commercial skimmer coupled instrument (Netzsch). CALPHAD 65 (2019) 86-92

Gröger R., Vítek V.: Impact of non-Schmid stress components present in the yield criterion for bcc metals on the activity of {110}<111> slip systems. Comp. Mater. Sci. 159 (2019) 297-305

Kroupa A., Vykoukal V., Káňa T., Zemanová A., Pinkas J., Šob M.: The theoretical and experimental study of the Sb-Sn nano-alloys. CALPHAD 64 (2019) 90-96

Jirásková Y., Buršík J., Janoš P., Luňáček J., Chrobak A., Životský O.: Effect of Iron Impurities on Magnetic Properties of Nanosized CeO2 and Ce-Based Compounds. Metals 9 (2019) 222

Koutná N., Řehák P., Chen Z., Bartosik M., Fallmann M., Černý M., Zhang Z., Friák M., Šob M., Mayrhofer P., Holec D.: Correlating structural and mechanical properties of AlN/TiN superlattice films. Scr. Mater. 165 (2019) 159-163

Miháliková I., Friák M., Koutná N., Holec D., Šob M.: An Ab Initio Study of Vacancies in Disordered Magnetic Systems: A Case Study of Fe-Rich Fe-Al Phases. Materials 12 (2019) 1430

Káňa T., Zouhar M., Černý M., Šob M.: Ab initio study of the theoretical strength and magnetism of the Fe-Pd, Fe-Pt and Fe-Cu nanocomposites. J. Magn. Magn. Mater. 469 (2019) 100-107

Dymáček P., Dobeš F., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Tensile, creep and fracture testing of prospective Fe-Al-based alloys using miniature specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 99 (2019) 18-26

Elhadidy H.: Electromigration and Polarization in Schottky Contacts CdTe Based Compounds. Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications 52 (2019) 13-18

Ostapovec A., Gornakova A.: On faceting of {10 -11} and {10-12} twin boundaries in hcp metals. Mater. Lett. 247 (2019) 99-101

Elhadidy H., Hassan A.: Effect of Zr+4 doping on characteristics and sonocatalytic activity of TiO2/carbon nanotubes composite catalyst for degradation of chlorpyrifos. J. Phys. Chem. Solids 129 (2019) 180-1872018

Friák M., Zelený M., Všianská M., Holec D., Šob M.: An Ab Initio Study of Connections between Tensorial Elastic Properties and Chemical Bonds in Sigma5(210) Grain Boundaries in Ni3Si. Materials 11 (2018) 2263

Musiienko A., Grill R., Moravec P., Elhadidy H.: Photo-Hall-Effect Spectroscopy with Enhanced Illumination in p-Cd1-xMnxTe Showing Negative Differential Photoconductivity. Phys. Rev. Appl. 10 (2018) 014019

Friák M., Kroupa P., Holec D., Šob M.: An Ab Initio Study of Pressure-Induced Reversal of Elastically Stiff and Soft Directions in YN and ScN and Its Effect in Nanocomposites Containing These Nitrides. Nanomaterials 8 (2018) 1049

Jirásková Y., Buršík J., Seidlerová J., Mamulová Kutláková K., Šafařík I., Šafaříková M., Pospíšková K., Životský O.: Microstructural Analysis and Magnetic Characterization of Native and Magnetically Modified Montmorillonite and Vermiculite. J. Nanomater. 2018 (2018) 3738106

Ostapovec A., Vatazhuk O.: Non-Schmid behavior of extended dislocations in computer simulations of magnesium. Comp. Mater. Sci. 142 (2018) 261-267

Elhadidy H., Mahi F., Franc J., Musiienko A., Dedic V., Schneeweiss O.: High frequency noise calculation in Schottky metal-semiconductor-metal structure and parameter retrieval of nanometric CdTe structure. Thin Solid Films 65 (2018) 340-344

Vasić M., Žák T., Pizúrová N., Roupcová P., Minić D., Minić D.: Thermally induced microstructural transformations and anti-corrosion properties of Co70Fe5Si10B15 amorphous alloy. J. Non-Crystall. Solids 500 (2018) 326-335

Káňa T., Ostapovec A., Paidar V.: The matrix-twin transition in a perfect Mg crystal: Ab initio study. Int. J. Plast. 108 (2018) 186-200

Kushnir K., Ostapovec A.: Variability of Twin Boundary Structure in Computer Simulations of Tensile Twins in Magnesium. Defect Diffus. Forum 385 (2018) 241-244

Friák M., Holec D., Šob M.: An ab initio study of mechanical and dynamical stability of MoSi2. J. Alloys Comp. 746 (2018) 720-728

Luňáček J., Životský O., Janoš P., Došek M., Chrobak A., Maryško M., Buršík J., Jirásková Y.: Structure and magnetic properties of synthesized fine cerium dioxide nanoparticles. J. Alloys Comp. 753 (2018) 167-175

Drchal V., Kudrnovský J., Wagenknecht D., Turek I.: Spin-disorder resistivity of random fcc-NiFe alloys. Phys. Rev. B 98 (2018) 134442

Ostapovec A., Sheikh-Ali A.: Misorientation dependence of atomic structure and energy of symmetric tilt boundaries in magnesium. Philos. Mag. 98 (2018) 3235-3246

Miháliková I., Friák M., Jirásková Y., Holec D., Koutná N., Šob M.: Impact of Nano-Scale Distribution of Atoms on Electronic and Magnetic Properties of Phases in Fe-Al Nanocomposites: An Ab Initio Study. Nanomaterials 8 (2018) 1059

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Force-to-Stress Conversion Methods in Small Punch Testing Exemplified by Creep Results of Fe-Al Alloy with Chromium and Cerium Additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 461 (2018) 012017

Elhadidy H., Franc J., Dedic V., Musiienko A.: Transient phenomena at Schottky Au-CdZnTe interface. J. Instrument. 13 (2018) C10001

Titov A., Jirásková Y., Životský O., Buršík J., Janičkovič D.: Microstructure and magnetism of Co2FeAl Heusler alloy prepared by arc and induction melting compared with planar flow casting. AIP Adv. 8 (2018) 047206

Bertolla L., Chlup Z., Tatarko P., Hanzel O., Ševeček O., Roupcová P., Dlouhý I.: Preparation and characterization of novel environmentally friendly Al2O3/SiO2/CaO ceramic foams. Ceram. Int. 44 (2018) 19063-19069

Sun Q., Ostapovec A., Zhang X., Tan L., Liu Q.: Investigation of twin-twin interaction in deformed magnesium alloy. Philos. Mag. 98 (2018) 741-751

Friák M., Holec D., Šob M.: Quantum-Mechanical Study of Nanocomposites with Low and Ultra-Low Interface Energies. Nanomaterials 8 (2018) 1057

Čížek J., Brožek V., Chráska T., Lukáč F., Medřický J., Mušálek R., Tesař T., Šiška F., Antoš Z., Čupera J., Matějková M., Špotz Z., Houdková S., Kverka M.: Silver-Doped Hydroxyapatite Coatings Deposited by Suspension Plasma Spraying . J. Thermal Spray Technol. 27 (2018) 1333-1343

Kudrnovský J., Drchal V., Bose S., Turek I.: Electronic and transport properties of a new quaternary Heusler alloy CoMnFeSi. Phys. Rev. B 97 (2018) 214404

Paidar V., Ostapovec A., Káňa T.: Dislocation Content of Non-Classical Twin Boundaries in Hexagonal Metals . Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 692-694

Ostapovec A., Paidar V.: Some aspects of double twinning in hexagonal metals. Low Temp. Phys. 44 (2018) 1241-1244

Lejček P., Všianská M., Šob M.: Recent trends and open questions in grain boundary segregation (INVITED FEATURE PAPER). J. Mater. Res. 33 (2018) 2647-2660

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Small punch creep of Fe-Al-Cr alloy with Ce addition and its relation to uniaxial creep tests. Kovové materiály 56 (2018) 205-212

Grujić A., Ćosović V., Stajić-Trošić J., Ćosović A., Stijepović M., Putić L., Žák T.: Synthesis of NiFe2O4 nanofibers by joint sol-gel and electrospinning technique. Metall. Mater. Eng. 24 (2018) 173-180

Koutná N., Holec D., Friák M., Mayrhofer P., Šob M.: Stability and elasticity of metastable solid solutions and superlattices in the MoN-TaN system: First-principles calculations. Mater. & Design 144 (2018) 310-322

Paidar V., Šob M., Vítek V.: Dislocation dissociations in C11b MoSi2 and their impact on its plastic deformation. Intermetallics 97 (2018) 34-41

Friák M., Slávik A., Miháliková I., Holec D., Všianská M., Šob M., Palm M., Neugebauer J.: Origin of the low magnetic moment in Fe2AlTi: An ab initio study. Materials 11 (2018) 1732

Buršíková V., Homola V., Jirásková Y., Pizúrová N., Miháliková I., Friák M., Koutná N., Slávik A., Holec D., Šob M.: Study of Local Mechanical Properties of Fe78Al22 Alloy. Key Eng. Mater. 784 (2018) 27-32

Gröger R., Chlup Z., Kuběna I., Kruml T.: Slip activity in molybdenum single crystals compressed at 77 K. Philos. Mag. 98 (2018) 2749-2768

Švábenská E., Roupcová P., Vondráček M., Lashin A., Schneeweiss O.: High temperature corrosion of Fe-6 wt% Si steel in various atmospheres. Mater. Corros. 69 (2018) 1-12

Peer P., Stěnička M., Filip P., Pizúrová N., Babayan V.: Magnetorheological characterization and electrospinnability of ultrasound-treated polymer solutions containing magnetic nanoparticles. Colloid and Polymer Science 296 (2018) 1849-1855

Jarolím T., Brožovský J., Šácha D., Pizúrová N.: Influence of CNT addition to the frost resistance of cencrete. Key Eng. Mater. 760 (2018) 30-34

Gröger R., Chlup Z., Kuběnová T.: Deformation twinning in vanadium single crystals tested in compression at 77 K. Mater. Sci. Eng. A 737 (2018) 413-421

Musiienko A., Šedivý L., Moravec P., Vasylchenko I., Grill R., Elhadidy H.: Dual-wavelength photo-Hall effect spectroscopy of deep levels in high resistive CdZnTe with negative differential photoconductivity. J. Appl. Phys. 123 (2018) 161502

Vazirov R., Sokovnin S., Ilves V., Bazhukova I., Pizúrová N., Kuznetsov M.: Physicochemical Characterization and Antioxidant Properties of Cerium Oxide Nanoparticles. J. Phys.: Conf. Series 1115 (2018) 032094

Friák M., Oweisová S., Pavlů J., Holec D., Šob M.: An ab initio study of thermodynamic and mechanical stability of Heusler-based Fe2AlCo polymorphs. Materials 11 (2018) 1543

Fikar J., Schäublin R., Mason D., Nguyen-Manh D.: Nano-sized prismatic vacancy dislocation loops and vacancy clusters in tungsten. Nucl. Mater. Energy 16 (2018) 60-65

Ostapovec A., Čapek J., Paidar V.: Secondary twinning in zinc. Philos. Mag. Lett. 98 (2018) 437-445

Jirásková Y., Pizúrová N., Titov A., Janičkovič D., Friák M.: Phase separation in Fe-Ti-Al alloy - Structural, magnetic, and Mossbauer study. J. Magn. Magn. Mater. 468 (2018) 91-99

Šesták P., Friák M., Holec D., Všianská M., Šob M.: Strength and Brittleness of Interfaces in Fe-Al Superalloy Nanocomposites under Multiaxial Loading: An ab initio and Atomistic Study. Nanomaterials 8 (2018) 873

Elhadidy H., Musiienko A., Grill R., Schneeweiss O., Franc J., Moravec P.: Study of electromigration phenomena in Au/p-type CdTe with two Schottky contacts. J. Instrument. 13 (2018) C10002

Mihálik M., Mihálik M., Zentková M., Uhlířová K., Kratochvílová M., Roupcová P.: Magneto-crystalline anisotropy of NdFe0.9Mn0.1O3 single crystal. Physica B 536 (2018) 89-82

Chlup Z., Bača L., Hadraba H., Kuběna I., Roupcová P., Kováčová Z.: Low-temperature consolidation of high-strength TiB2 ceramic composites via grain-boundary engineering using Ni-W alloy. Mater. Sci. Eng. A 738 (2018) 194-2022017

Drchal V., Turek I., Kudrnovský J.: Ab initio theory of the Gilbert damping in random ferromagnetic alloys. J. Supercond. Novel Magn. 30 (2017) 1669-1672

Fikar J., Gröger R., Schäublin R.: Interaction of irradiation-induced prismatic dislocation loops with free surfaces in tungsten. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 393 (2017) 186-189

Lejček P., Šob M., Paidar V.: Interfacial segregation and grain boundary embrittlement: An overview and critical assessment of experimental data and calculated results. Prog. Mater. Sci. 87 (2017) 83-139

Vávra M., Mihálik M., Mihálik M., Zentková M., Lazúrová J., Girman V., Perovič M., Kusigerski V., Roupcová P., Jagličič Z.: Exchange Bias Effect in NdFeO3 System of Nanoparticles. Acta Phys. Pol. A 131 (2017) 869-871

Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

Schneeweiss O., Friák M., Dudová M., Holec D., Šob M., Kriegner D., Holý V., Beran P., George E., Neugebauer J., Dlouhý A.: Magnetic properties of the CrMnFeCoNi high-entropy alloy. Phys. Rev. B 96 (2017) 014437

Všianská M., Vémolová H., Šob M.: Segregation of sp-impurities at grain boundaries and surfaces: comparison of fcc cobalt and nickel. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 25 (2017) 085004

Bulin T., Švábenská E., Hapla M., Roupcová P., Ondrušek C., Schneeweiss O.: Magnetic properties of 42CrMo4 steel. Mater. Sci. Eng. A 179 (2017) 012010

Wagenknecht D., Carva K., Turek I.: Fully Relativistic Temperature-Dependent Electronic Transport Properties of Magnetic Alloys From the First Principles. IEEE Trans. Magnetics 53 (2017) 1700205

Smolková S., Kazantseva N., Babayan V., Vilčaková J., Pizúrová N., Saha P.: The Role of Diffusion-Controlled Growth in the Formation of Uniform Iron Oxide Nanoparticles with a Link to Magnetic Hyperthermia. Crystal Growth and Design 17 (2017) 2323-2332

Friák M., Všianská M., Holec D., Šob M.: Quantum-mechanical study of tensorial elastic and high-temperature thermodynamic properties of grain boundary states in superalloy-phase Ni3Al. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 219 (2017) 012019

Fikar J., Gröger R., Schäublin R.: Effect of orientation of prismatic dislocation loops on interaction with free surfaces in BCC iron. J. Nucl. Mater. 497 (2017) 161-165

Vřešťál J., Pavlů J., Wdowik U., Šob M.: Modelling of phase equilibria in the Hf-V system below room temperature. J. Mining Metall. B 53 (2017) 239-247

Ostapovec A., Vatazhuk O.: Peierls barriers of a-type edge and screw dislocations moving on basal and prismatic planes in magnesium. Low Temp. Phys. 43 (2017) 421-427

Lejček P., Šob M., Paidar V.: Segregace příměsí na hranicích zrn a mezikrystalová křehkost - významná česká stopa ve fyzice materiálů. Čs. čas. fyz. 67 (2017) 203-211

Paidar V., Ostapovec A.: The balance between the energies of the symmetric (10-12) twin boundaries and asymmetric basal/prismatic interfaces in hcp metals. Mater. Lett. 198 (2017) 93-96

Gröger R., Vítek V., Lookman T.: Mesoscale plastic texture in body-centered cubic metals under uniaxial load. Phys. Rev. Mater. 1 (2017) 063601

Sandloebes S., Friák M., Korte-Kerzel S., Pei Z., Neugebauer J., Raabe D.: A rare-earth free magnesium alloy with improved intrinsic ductility. Sci. Rep. 7 (2017) 10458

Ostapovec A., Buršík J., Krahula K., Král L., Serra A.: On the relationship between (1 1 -2 2) and (1 1 -2 6) conjugate twins and double extension twins in rolled pure Mg. Philos. Mag. 97 (2017) 1088-1101

Kudrnovský J., Drchal V., Turek I.: Spin-orbit driven phenomena in the isoelectronic L10-Fe(Pd,Pt) alloys from first principles. Phys. Rev. B 96 (2017) 214437-1-214437-7

Titov A., Životský O., Hendrych A., Janičkovič D., Buršík J., Jirásková Y.: Co2FeSi Heusler Alloy Prepared by Arc Melting and Planar. Acta Phys. Pol. A 131 (2017) 654-656

Vallejos S., Pizúrová N., Čechal J., Grácia I., Cané C.: Aerosol-assisted Chemical Vapor Deposition of Metal Oxide Structures: Zinc Oxide Rods. Journal of Visualized Experiments 127 (2017) e56127

Ostapovec A., Serra A.: Slip dislocation and twin nucleation mechanisms in hcp metals. J. Mater. Sci. 52 (2017) 533-540

Čermák J., Král P., Roupcová P.: Improvement of hydrogen storage kinetics in ball-milled magnesium doped with antimony. Int. J. Hydrogen Energy 42 (2017) 6144-6151

Hassan A., Elhadidy H., Abdel-Mohnsen A.: Adsorption and photocatalytic detoxification of diazinon using iron and nanotitania modified activated carbons. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 75 (2017) 299-306

Dey P., Nazarov R., Dutta B., Yao M., Herbig M., Friák M., Hickel T., Raabe D., Neugebauer J.: Ab initio explanation of disorder and off-stoichiometry in Fe-Mn-Al-C kappa-carbides. Phys. Rev. B 95 (2017) 104108

Jirásková Y., Buršík J., Zemanová A., Čížek J., Hruška P., Životský O.: Effect of hydrogen on Fe and Pd alloying and physical properties. Int. J. Hydrogen Energy 42 (2017) 6885-6901

Hassan A., Elhadidy H.: Production of activated carbons from waste carpets and its application in methylene blue adsorption: Kinetic and thermodynamic studies. J. Environ. Chem. Eng. 5 (2017) 955-963