Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-Sn

SpoluřešitelMgr. Martin Friák, Ph.D.
Číslo projektu20-16130S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Projekt je zaměřen na základní výzkum multifunkčních vlastností slitin typu Ni2Mn1+xSn1-x, připravených v krystalické, práškové a nanokrystalické (vysoce homogenní) formě. Bude zkoumán vliv technologie přípravy, včetně velikosti krystalitů a dějů na hranici zrn, na magnetostrukturní (martenzitický) přechod v těchto slitinách. Bezdifusní martenzitický přechod je doprovázen velmi výraznými změnami elektrické a tepelné vodivosti, magnetoresistence, Seebeckova, Hallova a magneto-kalorického jevu a tak zásadním způsobem ovlivňuje široce využitelné multifunkční vlastnosti těchto slitin. Studium těchto jevů zaměřené na optimalizaci multifunkčních vlastností bude založeno na využití zejména velmi vysokých tlaků a magnetických polí k získání nových informací nezbytných pro dosažení cílů projektu. Experimentální výzkum bude silně podporován kvantově-mechanickými výpočty termodynamických a magnetických vlastností slitin, transportních jevů a vlivu hranic zrn a povrchů na studované jevy.


2021

Kamarad J., Kastil J., Friák M., Mazalová M., Schneeweiss O., Míšek M., Kaman O., Arnold Z.: Pressure study of magnetism in off-stoichiometric Ni2MnSn-based alloys. J. Magn. Magn. Mater. 539 (2021) 168345