Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Spolupráce > Brigády

Letní brigády 2023

Ústav nabízí možnost letních brigád pro studenty.

Vypsaná témata:

Téma brigády Kontakt Přihlášení
Vysoce pevné geopolymery vyztužené celulózou Luca Bertolla Volné
Pružnost materiálu za nízkých teplot Zdeněk Chlup Volné
Studium vlastností difúzních svarů Luděk Stratil Obsazené
Příprava metalografických vzorků, hodnocení mikrostruktury a vyhodnocení únavových zkoušek Ivo Kuběna Obsazené
Zařízení pro charakterizaci superparamagnetických nanočástic ve vysokofrekvenčních magnetických polích Roman Gröger Obsazené
Celulární automat pro popis heteroepitaxního růstu III-nitridů  Roman Gröger Obsazené
Deformační dvojčatění: je možné řídit, jakým způsobem se krystaly mačkají? Andrej Ostapovec Volné
Počítačové simulace tavení TiNi  Jan Fikar Obsazené
Experimentální studium fázového diagramu Al-Mg-Sn. Ondřej Zobač Obsazené
Modelování a optimalizace ternárního fázového diagramu AlCuZn pomocí metody CALPHAD implementovaného v programu PanDat. Ondřej Zobač Obsazené
Modelování a optimalizace ternárního fázového diagramu NiSeSn pomocí metody CALPHAD implementovaného v programu PanDat. Ondřej Zobač Obsazené
Pomoc s vývojem metody „splat quenching“ pro syntézu metastabilních fází a jejich následná charakterizace pomocí metod XRD a SEM-EDX. Ondřej Zobač Obsazené
Vliv optimalizace výrobních parametrů 3D tisku na mikrostrukturu austenitických nerezavějících ocelí Miroslav Šmíd Volné
Porovnání přístupů modelování vnitřního zatížení a jejich vliv na určování součinitele intenzity napětí pro těleso s trhlinou.  Pavol Dlhý Volné
Návrh samostatně stojícího zařízení pro optické měření deformací pomocí metody digitální korelace obrazu Pavol Dlhý Volné
Charakterizácia mikroštruktúry a mechanických vlastností zvarových spojou vysokopevných hliníkových zliatin vytvorených pomocou metódy trecieho zvárania s rotujúcim nástrojom  Michal Jambor Volné
Vývoj softwaru k určení teplotní závislosti Moessbauerova jevu Martin Friák Obsazené