Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Spolupráce > Brigády

Letní brigády 2024

Ústav nabízí možnost letních brigád pro studenty.

Vypsaná témata:

 

Téma brigády Kontakt Přihlášení
Výroba a charakterizace nových geopolymerních kompozitů Luca Bertolla Obsazené
Pružnost materiálu za nízkých teplot Zdeněk Chlup Obsazené
Studium vlastností difúzních svarů Luděk Stratil Obsazené
Vyhodnocování a grafické zpracování topografie povrchu kovových materiálů po aplikaci erozního působení pulsujícího nebo abrazivního vodního svazku Alice Chlupová Volné
Počítačové simulace superparamagnetických nanočástic Roman Gröger Volné
Vliv reakčních podmínek na morfologii a vlastnosti nanočástic oxidů železa  Martin Sojka Obsazené
Metalografická příprava vzorků pro mikrostrukturní pozorování vlivu tepelného zpracování na strukturu 3D tištěných materiálů  Jiří Man Obsazené
Syntéza slitin La-Ni-In, tepelné zpracovnání vzorků, charakterizace vzorků pomocí metod elektronové mikroskopie SEM-EDX, vyhodnocení analýz, příprava prášků na analýzy XRD, návrh experimentálního fázového diagramu. Ondřej Zobač Obsazené
Termodynamické modelování fázových rovnováh pomocí metody CALPHAD implementované v programu Pandat. Ondřej Zobač Obsazené
Ukládání vodíku – příprava materiálů pro ukládání vodíku, tvorba grafů ze změřených dat, seznámení s prací na elektronovém mikroskopu Luboš Král Volné
Měření rychlosti šíření trhliny v trubkovém PE Jan Poduška Volné
Optimalizace mikrostruktury v Al-Cu-Mg-Li slitině Michal Jambor Obsazené
Využití 4D STEM pro mapování lokálních deformacií Michal Jambor Volné
Aplikace nástrojů umělé inteligence při zpracování dat z akustické emise Martin Friák Obsazené
Kombinované experimentální a teoretické studium lomu v paleolitických geomateriálech Martin Friák Obsazené
Aplikace kohezivních prvků na modelování porušování heterogenních materiálů Miarka Petr Volné
Stanovení únavové životnosti vybraných stavebních materiálů Miarka Petr Volné