Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Spolupráce > Vzdělávání

Vzdělávání

Ústav udržuje rozsáhlou spolupráci s vysokými školami v oblasti doktorských studijních programů, magisterského a bakalářského studia. Na VUT v Brně, v rámci CEITEC a spolu s MU v Brně má ústav společné akreditace ve studijních oborech doktorských programů.

Podílíme se na výuce na VUT a MU v Brně i na dalších vysokých školách.

Pracovníci ústavu úspěšně vedou studenty při vypracovávání jejich absolventských (bakalářských, diplomových a disertačních) prací.