Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Spolupráce > Vzdělávání

Vzdělávání

Ústav udržuje rozsáhlou spolupráci s vysokými školami v oblasti doktorských studijních programů, magisterského a bakalářského studia. Na VUT v Brně, v rámci CEITEC a spolu s MU v Brně má ústav společné akreditace ve studijních oborech doktorských programů.

Podílíme se na výuce na VUT a MU v Brně i na dalších vysokých školách.

Pracovníci ústavu úspěšně vedou studenty při vypracovávání jejich absolventských (bakalářských, diplomových a disertačních) prací.

Vypsaná témata závěrečných prací:

Téma studia Školitel
Speciální zkušební tělesa pro zkoušky gigacyklové únavy materiálů / Special testing specimens for gigacycle fatigue tests Jan Klusák
Šíření únavové trhliny přes bi-materiálové rozhraní vytvořené laserovým navařováním / Fatigue crack propagation across a bi-material interface created by laser cladding Jan Klusák