Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Galerie > Video

Multimediální prezentace

Rychlost, efektivita, spolehlivost to jsou požadavky na dopravní, výrobní, či jiná zařízení moderní doby. Aby mohly být tyto požadavky splněny, musí být součásti těchto zařízení vyrobeny z kvalitních materiálů. Náš výzkum se soustředí na nové kovové i nekovové materiály, které by tento trend zvládly.

Významnou mezinárodní konferenci ICSMA 17 uspořádali pracovníci ÚFM

Prestižní mezinároní konference „ICSMA 17 – 17th International Conference on the Strength of Materials“ byla uspořádána pracovníky ÚFM. Konala se 9.–14. srpna 2015 v prostorách BVV. Zajímavé momenty z průběhu konference jsou prezentovány v následujícím spotu.

Budoucnost skleněných a keramických materiálů

Ve skupině křehkého lomu jsou dlouhodobě zkoumány možnosti přípravy mechanicky odolných materiálů, které by mohly sloužit jako náhrada tvrdých tkání v lidském těle. V rámci projektu GlaCERCo se tomuto tématu věnuje velká pozornost a díky spolupráci s partnery se dostavují i výsledky. Uvedené video poskytuje ucelený pohled na danou problematiku.

Krajní meze – Lovci záhad

ÚFM je koproducentem dílu Krajní meze úspěšného vědecko-populárního pořadu Lovci záhad. Trhliny a porušení materiálů jsou častou příčinou velkých havárií. Našim cílem je výzkum materiálů a vývoj postupů, které pomohou těmto událostem předcházet.