Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina křehkého lomu

Skupina křehkého lomu

VedoucíIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 335, +420 532 290 314, +420 532 290 308
Místnost128a, 5, Zwick lab.
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Skupinu křehkého lomu, která je součástí Ústavu fyziky materiálů od jeho založení, od počátku vedl doc. Ing. Miloslav Holzmann, CSc., který do detailu zkoumal tranzitní oblast křehkého lomu ocelí pomocí experimentální lomové mechaniky. Dalším vedoucím skupiny byl od roku 1990 prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc., který rozšířil oblast výzkumu skupiny o pokročilé keramické a kompozitní materiály na bázi keramik, což vyžadovalo kompletní modernizaci experimentálních zařízení tak, aby byl umožněn výzkum při vyšších teplotách za působení menších zatížení.

Původní zaměření skupiny na charakterizaci křehkolomového chování slitin železa je v současné době významně rozšířeno do oblasti vývoje, přípravy a následného hodnocení vlastností kovových, keramických, a polymerních materiálů a jejich kompozitů. Skupina využívá teoretické principy, numerické simulace, experimentální přípravu materiálů a pokročilé charakterizace k návrhu nových materiálů s požadovanými vlastnostmi. Nedílnou součástí výzkumu je i pochopení základních fyzikálních mechanismů deformace a porušování při různých podmínkách zatěžování (tah, tlak, ohyb a smyk) za teplot od -196 °C do 1500 °C, a to jak u materiálů vyvíjených na ÚFM, tak i u materiálů od spolupracujících institucí, nebo komerčních subjektů. Nedílnou součástí aktivit skupiny je i cílený výzkum pro průmyslové partnery.

Základní oblasti výzkumu skupiny:

Design nových materiálů

 • Vícekomponentní slitiny (vysoce entropické slitiny, karbidy, boridy atd.)

 • Heterostrukturní (meta)materiály

 • Multifunkční kompozity (zejména na bázi keramik)


Vývoj nových materiálů

 • Příprava kovových a keramických materiálů pomocí mechanického legování

 • Příprava geopolymerních kompozitních materiálů

 • Příprava nanostrukturních složek, například grafenu, technologií exfoliace

 • Příprava materiálů hydrotermální konsolidací


Studium (mikro)mechanismů a jevů

 • Deformační a lomové jevy ve struktuře při různých podmínkách zatěžování

 • Experimentální a teoretické studium iniciace, růstu a interakce dvojčat

 • Materiálové spoje a jejich vliv na deformační a lomové procesy

 • Vlivy rozhraní v kompozitních materiálech


Experimentální lomová mechanika

 • Statické i dynamické lomově mechanické charakteristiky (lomová houževnatost, tranzitní křivka, J-da křivka atp.)

 • Přenositelnost lomově mechanických dat získaných z malých objemů

 • Fraktografická analýza lomových povrchů (kovy, keramika a sklo)


Oblasti cíleného výzkumu skupiny

 • Analýza porušení v průmyslových aplikacích včetně navrhování nápravných opatření

 • Charakterizace fyzikálních a mechanických vlastností při teplotách od -196°C do 1500°C

 • Podpora při vývoji materiálových modelů pro numerické simulace

 • Návrh postupů kontroly kvality a nastavení jejich parametrů


Krátká videoprezentace na téma "Budoucnost skleněných a keramických materiálů"

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Luca Bertolla, Ph.D. +420 532 290 336128b [javascript protected email address]
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. +420 532 290 342125 [javascript protected email address]
Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. +420 532 290 369127 [javascript protected email address]
Ing. Luděk Stratil, Ph.D. +420 532 290 365126 [javascript protected email address]
Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. +420 532 290 336128b [javascript protected email address]
Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D. +420 532 290 365126 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Zdeněk Balík +420 532 290 3145 [javascript protected email address]
Ing. Pavel Čupera +420 532 290 3145 [javascript protected email address]
Bc. Radek Vácha +420 532 290 364109 [javascript protected email address]


ČísloNázevŘešitel
4000138900/22/NL/GP/gg Characterisation of Thermal and Mechanical Performance of SIM Cryostat Strapsdoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
LUASK22219 Vývoj nových metod spojování vysokoentropických keramik (JoinHEC)prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
21-24805S Řízení rozhraní v bezolovnatých feroelektrických-dielektrických kompozitech pro zlepšení jejich elektromechanických vlastnostíIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
20-20873S Vývoj ODS ocelí odolných účinkům tekutých kovů pro využití v nových systémech v oblasti jaderného štěpení i fúzeIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304 Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMAdit)Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
18-07140S Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitináchDr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
17-23964S Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínekIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
17-12546S Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzoryIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
17-13573S Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaciprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
17-08153S Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měničeIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
MSM100411601 Transferability issues in ductile to brittle transition and ductile regimeIng. Luděk Stratil, Ph.D.
GrInHy - H2020 GrInHy: Zelený (ekologický) vodík na průmyslové úrovni prostřednictvím vysokoteplotní elektrolýzyprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CoACH - H2020 (MSCA-ITN) CoACH: Pokročilá skla, kompozity a keramiky pro vysoce produktivní průmysl (Evropská výcviková/vzdělávací síť - ETN)prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GJ15-21292Y Lomové chování oxidicky zpevněných slitin na bázi železa za vysokých teplotDr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
GA14-11234S Experimentalni hodnoceni a vypoctove modelovani odezvy keramickych pen na mechanicke zatezovaniprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA14-25246S Pokročilé ODS oceli pro aplikace v prostředí tavenin těžkych kovůIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
7AMB14SK154 Progresivní magneticky měkké materiály na bázi vícesložkových slitinIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
7AMB14SK155 Studium mechanických a lomových vlastností nanokeramických kompozitů zpevněných nanotrubičkami nitridu bóruprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
WP12-MAT-01-ODSFS-01-01/IPP.CR/BS EFDA - Výroba a charakterizace laboratorního objemu nano-strukturovaných ODSFSIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
263476 RoLiCer - Zvýšení spolehlivosti a životnosti keramických součástí pomocí víceúrovňového modelování degradace a poškozeníIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
FP7-PEOPLE-2010-ITN GlaCERCo – ITNprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GAP108/11/1644 Lomově mechanické charakteristiky rozhraní materiálů s nízkou houževnatostíIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GAP107/10/0361 Mikrostrukturní design materiálů s vysokou houževnatostíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GAP108/10/0466 Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiáluIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
EFDA Studium mikromechanismu štěpného lomu 14% Cr feritických ODS ocelíIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
ME 10117 Vývoj nových TiAl intermetalik se zlepšenými mechanickými vlastnostmi prostřednictvím kontroly mikrostruktury termomechanickým zpracovánímprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.07/2.4.00/12.0030 Kooperační síť pro strojní inženýrstvíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.07/2.3.00/09.0228 Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brněprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
M100410902 Lomové chování rozhraní typu keramika-keramika a kov-keramika u vrstevnatých materiálůIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvamiprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.05/2.1.00/01.0002 NETME centre - nové technologie pro strojírenství - Divize progresivních kovových materiálů (AMM)prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GD106/09/H035 Víceúrovňový design pokrokových materiálůprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/09/1101 Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vláknyIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA101/08/1304 Modelování křehkého porušení a lomu heterogenních materiálůIng. Vladislav Kozák, CSc.
EFDA Studium mikromechanismu štěpného lomu 14%-Cr ODS feritických ocelíIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
MEB060714 Vliv kontaktních napětí na výsledky „THE BALL ON THE THREE BALLS“ zkouškyIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA106/08/1397 Vliv ultrajemné disperze částic na štěpný lom chromových ocelíIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
ME08051 VZNIK SEKUNDÁRNÍCH KUŽELOVÝCH TRHLIN U BIAXIÁLNÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY KERAMIKIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
IPP-CR UT7 DEGR Euratomprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAlprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/06/0646 Mikromechanika selfafinních fraktálních trhlin v křehkých materiálechprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME854 (1016/2006-32) Synergie účinků struktury a podmínek zkoušení na hodnocení odolnosti vůči porušení keramikIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
AV0Z20410507 Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravydoc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
2005-23 Korekce hodnot lomové houževnatosti konstrukčních keramik z hlediska statistických účinků velikostiIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA106/05/0495 Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžováníprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA101/05/0493 Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí kohezních modelůIng. Vladislav Kozák, CSc.
106/05/P119 Rozptyl lomové houževnatosti u keramik a kompozitů s křehkou matricí za zvýšených teplotIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GD106/05/H008 Víceúrovňový design pokrokových materiálů Iprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energeticeprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
IAA200410502 Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomuprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME 491 Degradace vlastností tepelně zatěžovaných kompositů se skelnou matricíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/02/0745 Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponentyIng. Vladislav Kozák, CSc.
GA101/02/0683 Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/01/0342 Fyzikálně metalurgické aspekty únavového porušení konstrukčních ocelí při víceosé napjatosti cyklicky namáhaných strojních částíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IBS2041001 Degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů při jejich mechanickém namáháníprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
IAA2041003 Mikromechanika křehkého lomu a statistické modelyprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA101/00/0170 Přenositelnost charakteristik lomové houževnatosti z hlediska hodnocení integrity komponent s defektyIng. Vladislav Kozák, CSc.
IAC2041011 Statistické aspekty účinků "contraint" při iniciaci křehkého lomuprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
AV0Z2041904 Chování a vlastnosti kovových i nekovových materiálů ve vztahu k jejich struktuře, výzkum procesů vedoucích k degradaci vlastností materiálůdoc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
ME 303 Lomová odolnost ocelí pro kontejnery vyhořelého jaderného palivaprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME 312 Vliv tepelných šoků na rozvoj poškozených kompozitů na bázi borosilikátového skla s vlákny karbidu křemíkuprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/98/0079 Fyzikálně metalurgické aspekty intergranulárního lomového porušení konstrukčních ocelíIng. Vladislav Kozák, CSc.
OC 517.20 Mikromechanistické aspekty iniciace křehkého lomu s ohledem na účinky nečistotprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IAA2041701 Vliv lokální napjatosti a rychlosti deformace na mikromechanismy porušování duplexních ocelíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GV101/96/K264 Mezní stavy progresivních konstrukčních materiálů s využitím nestandardních metod zkoušeníprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

VŠECHNY PROJEKTY

3D tiskárna Průša I3 MK3

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
3D tiskárna k tisku objektů metodou tisku za tepla z termoplastické struny - filamentu.

Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Brillant-220 je univerzální precizní rozbrušovací pila určená k manuálnímu i automatickému přesnému dělení velmi malých i větších vzorků.

Bruska Struers LaboPol 5 and 25

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Jedno (LaboPol 5) a dvou (LaboPol 25) kotoučové brusné a lešticí stroje pro ruční nebo poloautomatickou (LaboForce 3 hlava + LaboDoser) přípravu materialografických vzorků.

Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z250

Kontakt: Ing. Zdeněk Balík
Univerzální zkušební systém umožňující silové zatížení až do ± 250 kN se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky zatěžované v tahu, v tlaku, ohybu a zkoušky lomové houževnatosti pro širokou škálu materiálů zejména pro kovy, polymery, případně keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot od -160°C do +250°C.

Laboratorní sušárna BMT Venticell 22

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Přesná a rychlá laboratorní sušárna o objemu komory 22 litrů do teploty 250°C s nucenou cirkulací vzduchu pro sušení, ohřívání a sterilizaci materiálů v laboratořích.

Planetový kulový mlýn Fritsch Pulverisette 6

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Jedno-pozicový mlýn k vysoce-energetickému mletí práškových materiálů v kontrolované atmosféře

Planetový mlýn Fritsch Pulverisette 4

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Dvou-pozicový mlýn k vysoce-energetickému mletí materiálů v kontrolované atmosféře

Přístroj EXAKT na přípravu vrubů

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Zařízení umožňuje poloautomatickou přípravu V-vrubu do keramických ohybových těles podle normy ČSN EN ISO 23146. Disponuje dvěma pozicemi upínacího zařízení vzorků, které umožňují efektivně připravit dva zářezy během jednoho procesního času. Nastavitelná řezná rychlost a proměnné zatížení umožňují vhodně upravit proces výroby V-vrubu pro daný materiál.

Ultrazvukový defektoskop EPOCH 650

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Přenosný digitální ultrazvukový defektoskop sloužící k detekci vnitřních vad materiálů.

Univerzální nanomechanický zkušební stroj Zwick ZHN

Kontakt: Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
Zkušební stroj je určen pro indentační, vrypové, opotřebovací a tlakové zkoušky materiálů a povrchových vrstev za pokojové teploty. Maximální silový rozsah stroje je 2N. K dispozici jsou diamantové hroty typu Vickers, Berkovich, koule o průměrech 20 a 50 μm a ploché hroty s průměrem 5 a 100 μm.

Vibrační prosévačka Fritsch Analysette 3 – Spartan

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Vibrační prosévačka k rozdělení práškových materiálů na požadovanou velikost částic.

Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50

Kontakt: Ing. Zdeněk Balík
Univerzální zkušební systém se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky v tahu, v tlaku, ohybu pro širokou škálu materiálů zejména pro polymery, kovy, keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot.

Rukavicový box Jacomex GP Campus

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Rukavicový box s komorou z nerezové oceli a skleněným čelním panelem umožňuje práci v ochranné atmosféře inertního plynu (Ar, He).

Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls Bandelin

Kontakt: Ing. Luca Bertolla, Ph.D.
Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls generuje vysokovýkonný ultrazvuk s vysokou intenzitou a ultrazvukovou amplitudou, který se pomocí sondy (kovový hrot) přenese do kapalného média.

Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Univerzální zkušební systém je používán převážně pro ohybové a tlakové experimenty keramik a keramických kompozitů při pokojové teplotě.

Vysokoteplotní měření elastických vlastností IMCE HT1600

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Systém umožňuje nedestruktivní rezonanční metodou získat teplotní závislost elastických vlastností materiálu.

Zkušební systém pro vysokoteplotní zkoušky

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky kovů, keramik a komppozitů lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu.

Hmoždířový mlýn Fritsch Pulverisette 2

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Mechanický hmoždíř k rozrušování a promíchávání prášků.

Instrumentované rázové kladivo Zwick/Roell B5113.303 (50 J)

Kontakt: Ing. Luděk Stratil, Ph.D.
Záznam síly a úhlu pomocí měřícího PC, Výměnné instrumentované a neinstrumentované kyvadla od 0.5J do 50J. Přípravky pro dynamickou zkoušku tahem. Průběh porušování může být sledován pomocí vysokorychlostní kamery Olympus i-SPEED 3 s extrémně vysokou citlivostí a rychlostí až do 150 000 snímků za sekundu.

Konfokální mikroskop Olympus LEXT OLS3100 s AFM modulem

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Mikroskop určený k dokumentaci výbrusů a lomových ploch včetně 3D rekonstrukce povrchu umožnujícího další geometrické analýzy.

Zkušební stroj pro malé síly MTS Tytron 250

Kontakt: Ing. Luděk Stratil, Ph.D.
Snímač síly ± 250 N, max. rychlost zatěžování 0.5 m/s. Přípravky pro zkoušky tahem, tří a čtyř bodovým ohybem.

3D tiskárna Prusa i3 MKS3+ & MMU2S (Prusa Research)

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
3D tiskárna Prusa i3 MK3S+ je nástupcem úspěšného modelu MK2. Mezi hlavní přednosti MK3S+ patří přebudovaný extruder, celá řada senzorů a chytrých vlastností.

3D tiskárna Průša SL1

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
3D tiskárna založena na technologii SLA, kdy je resin (pryskyřice) vytvrzován vrstvu po vrstvě UV světlem. V naší laboratoři ji využíváme zejména pro tisk držáku vzorků na broušení a elektrochemické experimenty.

Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z2.5 vybavený tvrdoměrnou hlavou ZHU0.2 a optikou

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Snímač síly stroje +2.5 kN. Mikro-tvrdoměrná hlava je vybavená instrumentovanou zkouškou dle Vickerse, Knoopa a univerzální mikro-tvrdostí s maximálním zatížením 200 N a rozlišením polohy indentoru 20 nm.

ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Měřicí metoda na bázi koherenční zrnitosti (ESPI) pro velmi citlivou analýzu deformací.

INSTRON E3000 s lineárním motorem

Kontakt: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.

Analytické přesné váhy DENVER Summit

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Analytické váhy Denver Summit jsou využitelné i pro vážení malých vzorků s přesností na 0,1 mg. Souprava Density Kit rozšiřuje možnosti váhy o měření hustoty.

Aparatura Dakel IPL

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
pro 4 kanálové kontinuální snímání akusticko emisních událostí s měřícím a vyhodnocovacím systémem.

Přesná lineární pila Buehler ISOMET 5000

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Pila umožňuje přesné dělení velmi tvrdých materiálů za použití diamantových kotoučů různých velikostí.


2023

Schlacher J., Chlup Z., Hofer A., Bermejo R.: High-temperature fracture behaviour of layered alumina ceramics with textured microstructure. J. Eur. Ceram. Soc. 43 (2023) 2917-2927

Janů L., Dvořáková E., Polášková K., Buchtelová M., Ryšánek P., Chlup Z., Kruml T., Galmiz O., Nečas D., Zajíčková L.: Enhanced adhesion of electrospun polycaprolactone nanofibers to plasma-modified polypropylene fabric. Polymers 15 (2023) 1686-1703

Šiška F., Stratil L., Chlup Z., Kotoulova H., Machů Z.: Poisson´s ratio reduction by geometrical patterns implemented in solid composites. MRS Communications 13 (2023) 486-491

Masarykova N., Tkadlec E., Chlup Z., Vrbsky J., Brysova A., Cernochova P., Izakovicova Holla L.: Comparison of microleakage under orthodontic brackets bonded with five different adhesive systems: in vitro study. BMC Oral Health 23 (2023) 1-8

Čížek J., Klečka J., Babka L., Mušálek R., Hadraba H., Kondas J., Singh R., Pazderová M.: Protective Mo and Fe Coatings by CS and RF-ICP for PbLi Coolant Environments in Generation IV Fission Reactors. J. Thermal Spray Technol. 32 (2023) 363-374

Chlup Z., Drdlík D., Hadraba H., Ševeček O., Šiška F., Erhart J., Maca K.: Temperature effect on elastic and fracture behaviour of lead-free piezoceramic BaTiO3. J. Eur. Ceram. Soc. 43 (2023) 1509-1522

Šiška F., Drozdenko D., Máthis K., Čížek J., Guo T., Barnett M.: Three-dimensional crystal plasticity and HR-EBSD analysis of the local stress-strain fields induced during twin propagation and thickening in magnesium alloys. Journal of Magnesium and Alloys 11 (2023) 657-670

Man J., Blinn B., Šulák I., Kuběna I., Smaga M., Chlup Z., Kruml T., Beck T., Polák J.: Formation of deformation induced martensite in fatigued 316L steels manufactured by selective laser melting (SLM). Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 203-208

Šťastný P., Chlup Z., Hlinican J., Kaštyl J., Trunec M.: Effect of cyclic loading on the microstructure of thin zirconia tapes. J. Eur. Ceram. Soc. 43 (2023) 4498-4505

Fintová S., Kunz L., Chlup Z., Kuběna I., Mertová K., Hradil D., Duchek M.: Grain refinement effect on fatigue life of two grades of commercially pure titanium. Int. J. Fatigue 176 (2023) 107883

Papež P., Zelený M., Friák M., Dlouhý I.: The effect of spin-polarization, atomic ordering and charge transfer on the stability of CoCrNi medium entropy alloy. Mater. Chem. Phys. 304 (2023) 127783

Macková A., Havránek V., Mikšová R., Fernandes S., Matějíček J., Hadraba H., Vilémová M., Liedke M., Martan J., Vronka M., Haušild P., Butterling M., Honnerová P., Attalah A., Wagner A., Lukáč F.: Radiation damage evolution in High Entropy Alloys (HEAs) caused by 3-5 MeV Au and 5 MeV Cu ions in a broad range of dpa in connection to mechanical properties and internal morphology. Nucl. Mater. Energy 37 (2023) 101510

Milyutin V., Bureš R., Faberová M., Birčáková Z., Shishkin D., Roupcová P., Hadraba H., Kollar P., Fuzer J., Phuong D.: Multi-component soft magnetic alloy FeNiCoAl0.4Mo0.1Si0.4B0.1 with high frequency stability of permeability. Mater. Sci. Eng. B 293 (2023) 116485

Hojna A., Pazderová M., Rozumová L., Vít J., Hadraba H., Stratil L., Čížek J.: Performance of Sc-Y-ODS variant of Eurofer steel in stagnant PbLi at 600°C. J. Nucl. Mater. 575 (2023) 154227

Šmíd M., Koutný D., Neumannová K., Chlup Z., Náhlík L., Jambor M.: Cyclic behaviour and microstructural evolution of metastable austenitic stainless steel 304L produced by laser powder bed fusion. Additive Manufacturing 68 (2023) 1035032022

Novotná L., Chlup Z., Jaros J., Částková K., Drdlík D., Pospisil J., Hampl A., Koutna I., Cihlář J.: Macroporous bioceramic scaffolds based on tricalcium phosphates reinforced with silica: microstructural, mechanical, and biological evaluation. J. Asian Ceram. Soc. 10 (2022) 356-369

Tinoco Navarro H., Fintová S., Heikkita I., Herrero D., Vuoristo T., Dlouhý I., Hutař P.: Experimental and numerical study of micromechanical damage induced by MnS-based inclusions. Mater. Sci. Eng. A 856 (2022) 144009

Hadraba H., Chlup Z., Čížek J., Kuběna I.: 9Cr-1W steel strengthened by AlN and BN dispersion. J. Mater. Sci. 57 (2022) 12572-12584

Kaštyl J., Šťastný P., Chlup Z., Song L., Scasnovic E., Trunec M.: Gelcast zirconia ceramics for dental applications combining high strength and high translucency. J. Amer. Ceram. Soc. 105 (2022) 3909-3924

Šiška F., Hadraba H., Stratil L., Fintová S., Kuběna I.: Effects of grains´ morphology on strengthening mechanisms in ODM401 14Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 852 (2022) 143663

Jurči P., Ptačinová J., Dlouhý I.: Fracture Micro Mechanism of Cryogenically Treated Ledeburitic Tool Steel. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2022) 67-84

Moravčík I., Zelený M., Dlouhý A., Hadraba H., Moravčíková-Goueva L., Papež P., Fikar O., Dlouhý I., Raabe D., Li Z.: Impact of interstitial elements on the stacking fault energy of an equiatomic CoCrNi medium entropy alloy: theory and experiments. Sci. Technol. Adv. Mater. 23 (2022) 376-392

Chlup Z., Černý M., Strachota A., Rýglová Š., Schweigstillová J., Svítilová J., Trško L., Hadzima B.: Effect of Pyrolysis Temperature on the Behaviour of Environmentally Friendly Hybrid Basalt Fibre Reinforced Composites. Appl. Composite Mater. 29 (2022) 829-843

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Matějíček J.: Different Types of Particle Effects in Creep Tests of CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy. Materials 15 (2022) 73632021

Hanzel O., Lenčéš Z., Tatarko P., Sedlák R., Dlouhý I., Dusza J., Šajgalík P.: Preparation and Properties of Layered SiC-Graphene Composites for EDM . Materials 14 (2021) 2916

Moník M., Hadraba H., Milde D., Chlup Z., Nerudová Z., Schnabl P.: Heat treatment and mechanics of Moravian Jurassic cherts. Archaeol Anthropol Sci 13 (2021) 158

Taveri G., Hanzel O., Sedláček J., Toušek J., Neščaková Z., Michálek M., Dlouhý I., Hnatko M.: Consolidation of Bioglass(R) 45S5 suspension through cold isostatic pressing. Ceram. Int. 47 (2021) 4090-4096

Fintová S., Dlhý P., Mertová K., Chlup Z., Duchek M., Procházka R., Hutař P.: Fatigue properties of UFG Ti grade 2 dental implant vs. conventionally tested smooth specimens. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 123 (2021) 104715

Hammal M., Chlup Z., Ingr T., Staněk J., Mounajjed R.: Effectiveness of dentin pre-treatment on bond strength of two self-adhesive resin cements compared to an etch-and-rinse system: an in vitro study. PeerJ 9 (2021) e11736

Tatarková M., Tatarko P., Kovalčíková A., Dlouhý I., Dusza J., Šajgalík P.: Influence of hexagonal boron nitride nanosheets on phase transformation, microstructure evolution and mechanical properties of Si3N4 ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 41 (2021) 5115-5126

Kotrechko S., Kozák V., Zatsarna O., Zimina G., Stetsenko N., Dlouhý I.: Incorporation of Temperature and Plastic Strain Effects into Local Approach to Fracture. Materials 14 (2021) 6224

Unsal H., Grasso S., Kovalčíková A., Hanzel O., Tatarková M., Dlouhý I., Tatarko P.: In-situ graphene platelets formation and its suppression during reactive spark plasma sintering of boron carbide/titanium diboride composites. J. Eur. Ceram. Soc. 41 (2021) 6281-6289

Neuberger H., Hernandez F., Ruck S., Arbeiter F., Bonk S., Rieth M., Stratil L., Müller O., Volker K.: Advances in Additive Manufacturing of fusion materials. Fusion Eng. & Design 167 (2021) 112309

Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859

Veverka J., Vilémová M., Chlup Z., Hadraba H., Lukáč F., Csáki Š., Matějíček J., Vontorová J., Chráska T.: Evolution of carbon and oxygen concentration in tungsten prepared by field assisted sintering and its effect on ductility. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 97 (2021) 105499

Čížek J., Kovařík O., Čupera J., Kondas J., Bajer T., Šiška F., Janovská M., Seiner H.: Measurement of mechanical and fatigue properties using unified, simple-geometry specimens: Cold spray additively manufactured pure metals. Surf. Coat. Technol. 412 (2021) 126929

Fintová S., Kuběna I., Jarý M., Luptáková N., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Creep properties of heat-treated Fe-Al-O ODS alloy. Kovové materiály 59 (2021) 39-50

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Brus J., Schweigstillová J., Rýglová Š., Bičáková O.: In-situ measurement of mechanical properties and dimensional changes of preceramic thermosets during their pyrolysis conversion to ceramics using thermomechanical analysis. Ceram. Int. 47 (2021) 23285-23294

Fintová S., Trško L., Chlup Z., Pastorek F., Kajánek D., Kunz L.: Fatigue Crack Initiation Change of Cast AZ91 Magnesium Alloy from Low to Very High Cycle Fatigue Region. Materials 14 (2021) 6245

Bertolla L., Šulák I., Buršík J., Dlouhý I., Smilek J., Mácová P., Holas J.: Exfoliation of hexagonal boron nitride nanosheets in low-modulus concentrated alkali silicate pastes. Mater. Lett. 292 (2021) 129551

Pokluda J., Dlouhý I., Kianicová M., Čupera J., Horníková J., Šandera P.: Temperature Dependence of Fracture Characteristics of Variously Heat-Treated Grades of Ultra-High-Strength Steel: Experimental and Modelling. Materials 14 (2021) 5875

Veverka J., Lukáč F., Kądzielawa A., Koller M., Chlup Z., Hadraba H., Karlík M., Legut D., Vontorová J., Chráska T., Vilémová M.: Ultrafine-grained W-Cr composite prepared by controlled W-Cr solid solution decomposition. Mater. Lett. 304 (2021) 130728

Šťastný P., Chlup Z., Roupcová P., Trunec M.: Thin high-strength zirconia tapes with extreme flexibility. J. Asian Ceram. Soc. 9 (2021) 964-974

Šiška F., Stratil L., Čížek J., Guo T., Barnett M.: Numerical analysis of twin-precipitate interactions in magnesium alloys. Acta Mater. 202 (2021) 80-87

Moník M., Delgado-Raack S., Hadraba H., Jech D., Risch R.: Rock physics and the circulation of Neolithic axeheads in Central Europe and the western Mediterranean. Wear 474-475 (2021) 203708

Ostapovec A., K. K., Máthis K., Šiška F.: Interaction of Migrating Twin Boundaries with Obstacles in Magnesium. Metals 11 (2021) 154

Drdlík D., Zeman D., Tofel P., Chlup Z., Hadraba H., Drdlíková K.: A comparative study of direct and indirect evaluation of piezoelectric properties of electrophoreticaly deposited (Ba, Ca) (Zr, Ti)O3 lead-free piezoceramics. Ceram. Int. 47 (2021) 2034-2042

Máthis K., Knapek M., Šiška F., Harcuba P., Ugi D., Ispánovity P., Groma I., Shin K.: On the dynamics of twinning in magnesium micropillars. Mater. & Design 203 (2021) 109563

Holzer J., Chlup Z., Kruml T., Gröger R.: Plastic deformation of magnetically isotropic Cr single crystals compressed at 77 K. Int. J. Plast. 138 (2021) 102938

Šťastný P., Chlup Z., Částková K., Trunec M.: High strength alumina tapes prepared by gel-tape casting method. Ceram. Int. 47 (2021) 6988-6995


všechny publikace