Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina křehkého lomu

Skupina křehkého lomu

Vedoucíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 342
Místnost117
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Arising from the extensive long-term experiences and previous fruitful and internationally acknowledged activity in this field the group investigates the problems associated with strength and fracture behaviour of engineering materials leading to the explanation of physical nature of phenomena observed. Major attention is given to quantitative assessment and predictions of microstructure - property relationships in both the structural steels and the advanced materials. For the recent research activity of the group having theoretical, computational and experimental nature the following main areas of interests are characteristic:
In the field of experimental fracture mechanics and brittle fracture of steels the study of phenomena is in focus of interests rather than particular steel itself:

  • Micromechanisms of brittle failures, relationships to microstructural parameters. Transition behaviour of fracture toughness characteristics, the temperature and strain rate effects.

  • Micromechanical aspects of brittle fracture initiation. Accurate characterisation of crack tip phenomena and their relations to macroscopic fracture characteristics, the crack tip constraint effects.

  • Local approach (deterministic, stochastic) in the assessment of brittle failures and fracture toughness prediction. Cleavage (critical) fracture stress, its physical nature and role.

  • Technological and operational degradation in low alloy (creep resistant) steels, microstructural and micromechanical properties controling the phenomenas.

  • Fracture behaviour and nature of toughness of heterogeneous martensite in low alloyed steels.


Fracture of advanced materials. New direction, currently based on grant projects, is focused on study of new types of advanced materials with an interdisciplinary approach. Materials and their fracture behaviour are supposed to be the preferred topics in this field:

  • Strain and fracture behaviour of an in situ composites. Low temperature toughness and fracture of duplex stainless steels, ageing and strain rate effects.

  • Brittleness and toughening mechanisms in ceramics. Development of advanced methods for fracture toughness determination for brittle materials.

  • The failure micromechanisms and fracture characteristics of glass ceramics reinforced by metal particles and/or SiC fibres.


Krátká videoprezentace na téma "Budoucnost skleněných a keramických materiálů"

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Luca Bertolla, Ph.D. +420 532 290 336 128b bertolla@ipm.cz
Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. +420 532 290 369 225 hadraba@ipm.cz
Ing. Martina Halasová, Ph.D. +420 532 290 336 128b halasova@ipm.cz
prof. Makoto Hasegawa (visiting scientist) +420 532 290 342 117
Ing. Roman Husák, Ph.D. +420 532 290 336 128b husak@ipm.cz
Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. +420 532 290 335 128a chlup@ipm.cz
Ing. Luděk Stratil, Ph.D. +420 532 290 365 126 stratil@ipm.cz
Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D. +420 532 290 365 126 siska@ipm.cz
Ing. Gianmarco Taveri, Ph.D. +420 532 290 336 128b taveri@ipm.cz

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Zdeněk Balík +420 532 290 314 5 balik@ipm.cz
Ing. Pavel Čupera +420 532 290 314 5 cupera@ipm.cz
Ing. Vladislav Kozák, CSc. +420 532 290 364 109 kozak@ipm.cz
Šárka Šmýdová +420 532 290 337 127 smydova@ipm.cz
Bc. Radek Vácha +420 532 290 364 109 vacha@ipm.cz

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Silviu Ivan +420 532 290
Ing. Zdeněk Machů +420 532 290 336 128b machu@ipm.cz

Diplomanti


JménoTelefonMístnostE-mail
Bc. David Novotný +420 532 290 365 126

ČísloNázevŘešitel
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304 Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMAdit) Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
18-07140S Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitinách Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
17-23964S Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínek Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
17-12546S Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
17-13573S Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaci prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
17-08153S Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY

ČísloNázevŘešitel
MSM100411601 Transferability issues in ductile to brittle transition and ductile regime Ing. Luděk Stratil, Ph.D.
GrInHy - H2020 GrInHy: Zelený (ekologický) vodík na průmyslové úrovni prostřednictvím vysokoteplotní elektrolýzy prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CoACH - H2020 (MSCA-ITN) CoACH: Pokročilá skla, kompozity a keramiky pro vysoce produktivní průmysl (Evropská výcviková/vzdělávací síť - ETN) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GJ15-21292Y Lomové chování oxidicky zpevněných slitin na bázi železa za vysokých teplot Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
GA14-11234S Experimentalni hodnoceni a vypoctove modelovani odezvy keramickych pen na mechanicke zatezovani prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA14-25246S Pokročilé ODS oceli pro aplikace v prostředí tavenin těžkych kovů Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
7AMB14SK154 Progresivní magneticky měkké materiály na bázi vícesložkových slitin Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
7AMB14SK155 Studium mechanických a lomových vlastností nanokeramických kompozitů zpevněných nanotrubičkami nitridu bóru prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
WP12-MAT-01-ODSFS-01-01/IPP.CR/BS EFDA - Výroba a charakterizace laboratorního objemu nano-strukturovaných ODSFS Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
263476 RoLiCer - Zvýšení spolehlivosti a životnosti keramických součástí pomocí víceúrovňového modelování degradace a poškození Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
FP7-PEOPLE-2010-ITN GlaCERCo – ITN prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GAP108/11/1644 Lomově mechanické charakteristiky rozhraní materiálů s nízkou houževnatostí Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GAP107/10/0361 Mikrostrukturní design materiálů s vysokou houževnatostí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GAP108/10/0466 Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiálu Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
EFDA Studium mikromechanismu štěpného lomu 14% Cr feritických ODS ocelí Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
ME 10117 Vývoj nových TiAl intermetalik se zlepšenými mechanickými vlastnostmi prostřednictvím kontroly mikrostruktury termomechanickým zpracováním prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.07/2.4.00/12.0030 Kooperační síť pro strojní inženýrství prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.07/2.3.00/09.0228 Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
M100410902 Lomové chování rozhraní typu keramika-keramika a kov-keramika u vrstevnatých materiálů Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.05/2.1.00/01.0002 NETME centre - nové technologie pro strojírenství - Divize progresivních kovových materiálů (AMM) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GD106/09/H035 Víceúrovňový design pokrokových materiálů prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/09/1101 Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA101/08/1304 Modelování křehkého porušení a lomu heterogenních materiálů Ing. Vladislav Kozák, CSc.
EFDA Studium mikromechanismu štěpného lomu 14%-Cr ODS feritických ocelí Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
MEB060714 Vliv kontaktních napětí na výsledky „THE BALL ON THE THREE BALLS“ zkoušky Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA106/08/1397 Vliv ultrajemné disperze částic na štěpný lom chromových ocelí Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
ME08051 VZNIK SEKUNDÁRNÍCH KUŽELOVÝCH TRHLIN U BIAXIÁLNÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY KERAMIK Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
IPP-CR UT7 DEGR Euratom prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/06/0646 Mikromechanika selfafinních fraktálních trhlin v křehkých materiálech prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME854 (1016/2006-32) Synergie účinků struktury a podmínek zkoušení na hodnocení odolnosti vůči porušení keramik Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
AV0Z20410507 Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
2005-23 Korekce hodnot lomové houževnatosti konstrukčních keramik z hlediska statistických účinků velikosti Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA106/05/0495 Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžování prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA101/05/0493 Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí kohezních modelů Ing. Vladislav Kozák, CSc.
106/05/P119 Rozptyl lomové houževnatosti u keramik a kompozitů s křehkou matricí za zvýšených teplot Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GD106/05/H008 Víceúrovňový design pokrokových materiálů I prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
IAA200410502 Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomu prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME 491 Degradace vlastností tepelně zatěžovaných kompositů se skelnou matricí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/02/0745 Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty Ing. Vladislav Kozák, CSc.
GA101/02/0683 Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/01/0342 Fyzikálně metalurgické aspekty únavového porušení konstrukčních ocelí při víceosé napjatosti cyklicky namáhaných strojních částí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IBS2041001 Degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů při jejich mechanickém namáhání prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
IAA2041003 Mikromechanika křehkého lomu a statistické modely prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA101/00/0170 Přenositelnost charakteristik lomové houževnatosti z hlediska hodnocení integrity komponent s defekty Ing. Vladislav Kozák, CSc.
IAC2041011 Statistické aspekty účinků "contraint" při iniciaci křehkého lomu prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
AV0Z2041904 Chování a vlastnosti kovových i nekovových materiálů ve vztahu k jejich struktuře, výzkum procesů vedoucích k degradaci vlastností materiálů doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
ME 303 Lomová odolnost ocelí pro kontejnery vyhořelého jaderného paliva prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME 312 Vliv tepelných šoků na rozvoj poškozených kompozitů na bázi borosilikátového skla s vlákny karbidu křemíku prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/98/0079 Fyzikálně metalurgické aspekty intergranulárního lomového porušení konstrukčních ocelí Ing. Vladislav Kozák, CSc.
OC 517.20 Mikromechanistické aspekty iniciace křehkého lomu s ohledem na účinky nečistot prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IAA2041701 Vliv lokální napjatosti a rychlosti deformace na mikromechanismy porušování duplexních ocelí prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GV101/96/K264 Mezní stavy progresivních konstrukčních materiálů s využitím nestandardních metod zkoušení prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Univerzální zkušební systém se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky v tahu, v tlaku, ohybu pro širokou škálu materiálů zejména pro polymery, kovy, keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot.

Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Univerzální zkušební systém je používán převážně pro ohybové a tlakové experimenty keramik a keramických kompozitů při pokojové teplotě.

Vysokoteplotní měření elastických vlastností IMCE HT1600

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Systém umožňuje nedestruktivní rezonanční metodou získat teplotní závislost elastických vlastností materiálu.

Zkušební systém pro vysokoteplotní zkoušky

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky kovů, keramik a komppozitů lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu.

Instrumentované rázové kladivo Zwick/Roell B5113.303 (50 J)

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Záznam síly a úhlu pomocí měřícího PC, Výměnné instrumentované a neinstrumentované kyvadla od 0.5J do 50J. Přípravky pro dynamickou zkoušku tahem. Průběh porušování může být sledován pomocí vysokorychlostní kamery Olympus i-SPEED 3 s extrémně vysokou citlivostí a rychlostí až do 150 000 snímků za sekundu.

Konfokální mikroskop Olympus LEXT OLS3100 s AFM modulem

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Mikroskop určený k dokumentaci výbrusů a lomových ploch včetně 3D rekonstrukce povrchu umožnujícího další geometrické analýzy.

Zkušební stroj pro malé síly MTS Tytron 250

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Snímač síly ± 250 N, max. rychlost zatěžování 0.5 m/s. Přípravky pro zkoušky tahem, tří a čtyř bodovým ohybem.

Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z2.5 vybavený tvrdoměrnou hlavou ZHU0.2 a optikou

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Snímač síly stroje +2.5 kN. Mikro-tvrdoměrná hlava je vybavená instrumentovanou zkouškou dle Vickerse, Knoopa a univerzální mikro-tvrdostí s maximálním zatížením 200 N a rozlišením polohy indentoru 20 nm.

ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Měřicí metoda na bázi koherenční zrnitosti (ESPI) pro velmi citlivou analýzu deformací.

INSTRON E3000 s lineárním motorem

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.

Analytické přesné váhy DENVER Summit

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Analytické váhy Denver Summit jsou využitelné i pro vážení malých vzorků s přesností na 0,1 mg. Souprava Density Kit rozšiřuje možnosti váhy o měření hustoty.

Aparatura Dakel IPL

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
pro 4 kanálové kontinuální snímání akusticko emisních událostí s měřícím a vyhodnocovacím systémem.

Nedestruktivní měření elastických konstant.

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Aparatura pro nedestruktivní měření elastických vlastností materiálů.

Přesná lineární pila Buehler ISOMET 5000

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Pila umožňuje přesné dělení velmi tvrdých materiálů za použití diamantových kotoučů různých velikostí.

Padostroj

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
zkouška padajícím závažím dle ASTM.


2019

Jurči P., Dlouhý I., Horník J., Priknerová P., Mrštný Z.: Relationships between the Microstructure, Hardness and Fracture toughness of Differently Sub-Zero Treated Tool Steel. Defect Diffus. Forum 395 (2019) 95-112

Tofel P., Machů Z., Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Ševeček O., Majer Z., Holcman V., Hadaš Z.: Novel layered architecture based on Al2O3/ZrO2/BaTiO3 for SMART piezoceramic electromechanical converters. The European Physical Journal Special Topics 228 (2019) 1575-1588

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

Halasová M., Kuběna I., Roupcová P., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Iron precipitation in basalt fibres embedded in partially pyrolysed methylsiloxane matrix. Composites Part A 123 (2019) 286-292

Masini A., Strohbach T., Šiška F., Chlup Z., Dlouhý I.: Electrolyte-Supported Fuel Cell: Co-Sintering Effects of Layer Deposition on Biaxial Strength of Layer Deposition on Biaxial Strength. Materials 12 (2019) 306

Jurči P., Ďurica J., Dlouhý I., Horník J., Planieta R., Kralovič D.: Application of -140 °C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement. Metall. Mater. Trans. A 50 (2019) 2413-2434

Ševeček O., Bertolla L., Chlup Z., Řehořek L., Majer Z., Marcián P., Kotoul M.: Modelling of cracking of the ceramic foam specimen with a central notch under the tensile load. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 242-250

Gröger R., Chlup Z., Kuběnová T., Kuběna I.: Interplay of slip and twinning in niobium single crystals compressed at 77 K. J. Mater. Res. 34 (2019) 261-270

Bertolla L., Dlouhý I., Bartoníčková E., Toušek J., Nováček J., Mácová P.: Deconstruction of microfibrillated cellulose into nanocrystalline cellulose rods and mesogenic phase formation in concentrated low-modulus sodium silicate solution. Cellulose 26 (2019) 4325-4344

Javed H., Sabato A., Dlouhý I., Halasová M., Bernardo E., Salvo M., Herbrig K., Walter C., Smeacetto F.: Shear Performance at Room and High Temperatures of Glass?Ceramic Sealants for Solid Oxide Electrolysis Cell Technology. Materials 12 (2019) 298

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 8010 (2019) 113-118

Gianchandani P., Casalegno V., Salvo M., Ferraris M., Dlouhý I.: Refractory Metal, RM - Wrap: A tailorable, pressure-less joining technology. Ceram. Int. 45 (2019) 4824-48342018

Šťastný P., Chlup Z., Kalasová D., Zikmund T., Kaiser J., Trunec M.: Epoxy-based gelcasting of machinable hydroxyapatite foams for medical applications. J. Amer. Ceram. Soc. 101 (2018) 3317-3327

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-119

Chlup Z., Černý M., Strachota A., Hadraba H., Halasová M.: Effect of the exposition temperature on the behaviour of partially pyrolysed hybrid basalt fibre composites. Composites B 147 (2018) 122-127

Hojna A., Hadraba H., Di Gabrielle F., Husák R.: Behaviour of pre-stressed T91 and ODS steels exposed to liquid lead-bismuth eutectic. Corros. Sci. 131 (2018) 264-277

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 99-104

Guo T., Chao Q., Šiška F., Cheng J., Varma R., Barnett M.: Analysing single twinning events in Mg-6Zn using nanoindentation. J. Alloys Comp. 768 (2018) 510-516

Gröger R., Chlup Z., Kuběna I., Kruml T.: Slip activity in molybdenum single crystals compressed at 77 K. Philos. Mag. 98 (2018) 2749-2768

Bertolla L., Chlup Z., Tatarko P., Hanzel O., Ševeček O., Roupcová P., Dlouhý I.: Preparation and characterization of novel environmentally friendly Al2O3/SiO2/CaO ceramic foams. Ceram. Int. 44 (2018) 19063-19069

Chlup Z., Bača L., Hadraba H., Kuběna I., Roupcová P., Kováčová Z.: Low-temperature consolidation of high-strength TiB2 ceramic composites via grain-boundary engineering using Ni-W alloy. Mater. Sci. Eng. A 738 (2018) 194-202

Gröger R., Chlup Z., Kuběnová T.: Deformation twinning in vanadium single crystals tested in compression at 77 K. Mater. Sci. Eng. A 737 (2018) 413-421

Moravčík I., Gouvea L., Horník V., Kováčová Z., Kitzmantel M., Neubauer E., Dlouhý I.: Synergic strengthening by oxide and coherent precipitate dispersions in high-entropy alloy prepared by powder metallurgy. Scr. Mater. 157 (2018) 24-29

Hasegawa M., Sakurai K., Stratil L., Dlouhý I., Fukutomi H.: Fracture toughness of a lamellar orientation-controlled TiAl-based alloy processed by either one-step or two-step compression at high temperature. Mater. Sci. Eng. A 721 (2018) 303-310

Ševeček O., Majer Z., Marcián P., Bertolla L., Kotoul M.: Computational Analysis of Crack-Like Defects Influence on the Open Cell Ceramic Foam Tensile Strength. Key Eng. Mater. 774 (2018) 271-276

Jurči P., Dlouhý I., Priknerová P., Mrštný Z.: Effect of Sub-Zero Treatment Temperatures on Hardness, Flexural Strength, and Fracture Toughness of Vanadis 6 Ledeburitic Die Steel. Metals 8 (2018) 1047

Taveri G., Bernardo E., Dlouhý I.: Mechanical performance of glass-based geopolymer matrix composites reinforced with cellulose fibers. Materials 11 (2018) 2395

Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Effect of Pyrolysis Temperature on the Mechanical Response in Partially Pyrolysed Polysiloxanes. Key Eng. Mater. 784 (2018) 55-60

Svoboda J., Horník V., Stratil L., Hadraba H., Mašek B., Khalaj O., Jirková H.: Microstructure Evolution in ODS Alloys with a High-Volume Fraction of Nano Oxides. Metals 8 (2018) 1079

Masini A., Šiška F., Ševeček O., Chlup Z., Dlouhý I.: Elastic properties of multi-layered ceramic systems for SOCs, International Journal of Applied Ceramic Technology. J. Appl. Ceram. Technol. 15 (2018) 370-379

Romero A., Tamburini S., Taveri G., Toušek J., Dlouhý I., Bernardo E.: Extension of the 'Inorganic Gel Casting' Process to the Manufacturing of Boro-Alumino-Silicate Glass Foams. Materials 11 (2018) 2545

Jurči P., Ptačinová J., Sahul M., Dománková M., Dlouhý I.: Metallurgical principles of microstructure formation in sub-zero treated cold-work tool steels - a review. Matériaux & Techniques 106 (2018) 104

Drdlík D., Sláma M., Hadraba H., Drdlíková K., Cihlář J.: Physical, mechanical, and biological properties of electrophoretically deposited lithium-doped calcium phosphates. Ceram. Int. 44 (2018) 2884-2891

Taveri G., Grasso S., Gucci F., Toušek J., Dlouhý I.: Bio-Inspired Hydro-Pressure Consolidation of Silica. Adv. Funct. Mater. 28 (2018) 1805794

Čížek J., Brožek V., Chráska T., Lukáč F., Medřický J., Mušálek R., Tesař T., Šiška F., Antoš Z., Čupera J., Matějková M., Špotz Z., Houdková S., Kverka M.: Silver-Doped Hydroxyapatite Coatings Deposited by Suspension Plasma Spraying . J. Thermal Spray Technol. 27 (2018) 1333-1343

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Fintová S., Horník V., Bártková D., Husák R., Svoboda J., Dlouhý A.: An integration of 3D discrete dislocation dynamics with numerical tensile testing. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 777-780

Yu M., Picot O., Saunders T., Dlouhý I., Feng J., Titirici M., Mahajan A., Reece M.: Graphene-reinforced silicon oxycarbide composites prepared by phase transfer. Carbon 139 (2018) 813-823

Guo T., Šiška F., Cheng J., Barnett M.: Initiation of basal slip and tensile twinning in magnesium alloys during nanoindentation. J. Alloys Comp. 731 (2018) 620-6302017

Stratil L., Šiška F., Dlouhý I., Serrano M.: The application of miniaturize three-point-bend specimens for determination of the reference temperature of A533 Cl.1 Steel. J. Press. Vess. Technol. 134 (2017) 041410

Roleček J., Salamon D., Chlup Z.: Mechanical properties of hybrid composites prepared by ice-templating of alumina. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4279-4286

Kozák V., Chlup Z., Padělek P., Dlouhý I.: Prediction of the Traction Separation Law of Ceramics Using Iterative Finite Element Modelling. Solid State Phenom. 258 (2017) 186-189

Drdlík D., Drdlíková K., Hadraba H., Maca K.: Optical, mechanical and fractographic response of transparent alumina ceramics on erbium doping. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4265-4270

Kotrechko S., Gryshchenko V., Kozák V., Dlouhý I.: Method of Threshold Stress Determination for a Local Approach to Cleavage Fracture. Solid State Phenom. 258 (2017) 281-285

Drdlíková K., Klement R., Hadraba H., Drdlík D., Galušek D., Maca K.: Luminescent Eu3+-doped transparent alumina ceramics with high hardness. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4271-4277

Tatarko P., Chlup Z., Mahajan A., Casalegno V., Saunders T., Dlouhý I., Reece M.: High temperature properties of the monolithic CVD Beta-SiC materials joined with a pre-sintered MAX phase Ti3SiC2 interlayer via solid-state diffusion bonding . J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 1205-1216

Boccaccini D., Ševeček O., Frandsen H., Dlouhý I., Molin S., Charlas B., Hjelm J., Cannio M., Hendriksen P.: Determination of the bonding strength in solid oxide fuel cells?interfaces by Schwickerath crack initiation test. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 3565-3578

Raga R., Khader I., Chlup Z., Kailer A.: Damage progression in silicon nitride undergoing non-conforming hybrid cyclic contact. Int. J. Fatigue 105 (2017) 97-110

Moravčík I., Čížek J., Kováčová Z., Nejezchlebová J., Kitzmantel E., Neubauer E., Kuběna I., Horník V., Dlouhý I.: Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Metallurgy CoCrNi Medium Entropy Alloy. Mater. Sci. Eng. A 701 (2017) 370-380

Raga R., Khader I., Chlup Z., Kailer A.: Damage progression in silicon nitride undergoing non-conforming hybrid cyclic contact. Int. J. Fatigue 105 (2017) 97-110

Trunec M., Chlup Z.: Subtractive manufacturing of customized hydroxyapatite scaffolds for bone regeneration. Ceram. Int. 43 (2017) 11265-11273

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-109

Chlup Z., Žižka R., Kania J., Přibyl M.: Fracture behaviour of teeth with conventional and mini-invasive access cavity designs. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4423-4429

Hadraba H., Husák R., Stratil L., Šiška F., Chlup Z., Puchý V., Michalička J.: Survey of oxide candidate for advanced 9%, 14% and 17%Cr ODS steels for fusion applications. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1028-1032

Bártková D., Šmíd M., Mašek B., Svoboda J., Šiška F.: Kinetic study of static recrystallization in an Fe-Al-O ultra-fine-grained nanocomposite. Philos. Mag. Lett. 97 (2017) 379-385

Matějíček J., Vilémová M., Nevrlá B., Kocmanová L., Veverka J., Halasová M., Hadraba H.: The influence of substrate temperature and spraying distance on the properties of plasma sprayed tungsten and steel coatings deposited in a shrouding chamber. Surf. Coat. Technol. 318 (2017) 217-223

Ševeček O., Majer Z., Bertolla L., Chlup Z., Kotoul M.: Fracture-Mechanics Behaviour of Ceramic Foam with Macroscopic Stress Concentrator upon the Tensile Test. Key Eng. Mater. 754 (2017) 99-102

Ptačinová J., Sedlická V., Hudáková M., Dlouhý I., Jurči P.: Microstructure - Toughness relationships in sub-zero treated and tempered Vanadis 6 steel compared to conventional treatment. Mater. Sci. Eng. A 702 (2017) 241-258

Hojna A., Gabriele F., Hadraba H., Husák R., Kuběna I., Rozumová L., Bublíková P., Kalivodová J., Matějíček J.: Fracture behaviour of the 14Cr ODS steel exposed to helium and liquid lead. J. Nucl. Mater. 490 (2017) 143-154

Dlouhý I., Stratil L., Šiška F.: Subsized Specimens for Fracture Resistance Characterisation Including Transferability Issues. Key Eng. Mater. 741 (2017) 110-115

Toniolo N., Taveri G., Hurle K., Roether J., Ercole P., Dlouhý I., Boccaccini A.: Fly-Ash-Based Geopolymers: How the Addition of Recycled Glass or Red Mud Waste Influences the Structural and Mechanical Properties. J. Ceram. Sci. Technol. 08 (2017) 411-420

Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

Kotoul M., Skalka P., Ševeček O., Bertolla L., Mertens J., Marcián P., Chawla N.: Crack bridging modelling in Bioglass (R) based scaffolds reinforced by poly-vinyl alcohol/microfibrillated cellulose composite coating. Mech. Mater. 110 (2017) 16-28

Bertolla L., Dlouhý I., Tatarko P., Viani A., Mahajan A., Chlup Z., Reece M., Boccaccini A.: Pressureless spark plasma-sintered Bioglass 45S5 with enhanced mechanical properties and stress-induced new phase formation. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2727-2736

Taveri G., Toušek J., Bernardo E., Boccaccini A., Dlouhý I.: Proving the role of boron in the structure of fly-ash/borosilicate glass based geopolymers. Mater. Lett. 200 (2017) 105-108

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Schweigstillová J., Svítilová J., Halasová M.: Rheological behaviour and thermal dilation effects of alumino-silicate adhesives intended for joining of high-temperature resistant sandwich structures. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2209-2218

Dlouhý I., Stratil L., Fukutomi H., Hasegawa M.: Crack Resistance Characterization in TiAl Intermetallics with Enhanced Toughness. Key Eng. Mater. 741 (2017) 13-18

Šiška F., Guo T., Stratil L., Čížek J., Barnett M.: Numerical study of stress distribution and size effect during AZ31 nanoindentation. Comp. Mater. Sci. 126 (2017) 393-399

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Záležák T., Bártková D.: High temperature deformation mechanisms in the 14% Cr ODS alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 34-39

Kastyl J., Chlup Z., Clemens F., Trunec M.: Mechanical properties of zirconia core-shell rods with porous core and dense shell prepared by thermoplastic co-extrusion. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 2439-2447

Sakurai K., Hasegawa M., Dlouhý I.: Fracture Toughness of Massively Transformed and Subsequently Heat Treated TiAl Intermetallic Compound. Key Eng. Mater. 741 (2017) 25-30

Šiška F., Stratil L., Čížek J., Ghaderi A., Barnett M.: Numerical analysis of twin thickening process in magnesium alloys. Acta Mater. 124 (2017) 9-16

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Bártková D., Fintová S., Puchý V.: Fracture behaviour of the ODS steels prepared by internal oxidation. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1108-1111

Maca K., Pouchlý V., Drdlík D., Hadraba H., Chlup Z.: Dilatometric study of anisotropic sintering of alumina/zirconialaminates with controlled fracture behaviour. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4287-4295


všechny publikace