Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Lomově mechanické charakteristiky rozhraní materiálů s nízkou houževnatostí

ŘešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektuGAP108/11/1644
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2010-12-31 - 2014-12-30

Anotace
Navrhovaný projekt se změřuje do dynamicky se rozvíjející oblasti keramických kompozitů, u kterých hraje klíčovou úlohu rozhraní. Hlavním cílem projektu je stanovení parametrů charakterizujících lomové chování rozhraní u vícesložkových materiálů a zejména těch, které obsahují zdánlivé rozhraní. K dosažení tohoto cíle budou detailně popsány fyzikální pochody probíhající při jejich porušování. Podrobně bude studován vliv lokálních změn mikrostruktury i lomově-mechanických vlastností v těsné blízkosti rozhraní na mikromechanismy porušení a stanovené charakteristiky. Bude nutné překonat základní limitující faktor, kterým je malá tloušťka jednotlivých vrstev, případně celé komponenty, daná aplikačním potenciálem těchto materiálů zejména v oblasti optiky a elektrotechniky. Dále bude vytvořen materiálový model vhodný pro numerické simulace využívající kohezní prvky a ověřena možnost použití parametrů získaných na modelových materiálech pro numerické modelování složitějších kompozitních systémů. Získané poznatky významně přispějí k vývoji nových progresivních materiálů kompozitního typu.


2015

Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Dlouhý I.: Micro fibres containing laminates prepared by EPD: microstructure and fracture behaviour. Key Eng. Mater. 654 (2015) 53-57

Chlup Z., Bača L., Halasová M., Neubauer E., Hadraba H., Stelzer N., Roupcová P.: Effect of metallic dopants on the microstructure and mechanical properties of TiB2. J. Eur. Ceram. Soc. 35 (2015) 2745-27542014

Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I., Bermejo R.: On the determination of the stress-free temperature for alumina-zirconia multilayer structures. Ceram. Int. 40 (2014) 5787-57932013

Hadraba H., Drdlík D., Chlup Z., Máca F., Dlouhý I., Cihlář J.: Layered ceramic composites via control of electrophoretic deposition kinetics. J. Eur. Ceram. Soc. 33 (2013) 2305-23122012

Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I.: Development of internal stresses in alumina-zirconia laminates. Key Eng. Mater. 507 (2012) 221-226

Hadraba H., Chlup Z., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I.: Control of electrophoretic deposition kinetics for preparation of laminated alumina/zirconia ceramic composites. Key Eng. Mater. 507 (2012) 209-213

Hadraba H., Drdlík D., Chlup Z., Maca K., Dlouhý I., Cihlář J.: Laminated alumina/zirconia ceramic composites prepared by electrophoretic deposition. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 2053-2056