Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás

Ústav fyziky materiálů (ÚFM)

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. Posláním ÚFM je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Prioritní je výzkum pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi kovů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy. Smyslem výzkumu je optimalizace užitných vlastností materiálů a predikce jejich provozní životnosti teoretickými a výpočetními metodami podloženými experimenty.

Historie ÚFM se datuje od roku 1955, kdy byl začleněn do tehdy nově vzniklé Československé akademie věd. Od té doby je neustále rozvíjen až do dnešní podoby. Ústav v současné době zaměstnává více než 140 pracovníků, z toho téměř polovina jsou pracovníci s vědeckou kvalifikací a řadu doktorandů. Ústav se člení na tři vědecká oddělení a jedno oddělení servisní. Vědecká oddělení se dále člení na celkem deset pracovních skupin.

Oddělení mechanických vlastností je zaměřeno na studium mechanismů procesů probíhajících v materiálech během creepu, únavy, jejich kombinace a křehkého lomu ve vztahu k mikrostruktuře a jejím změnám.

Oddělení struktury je zaměřeno na termodynamické, difuzní, elektrické a magnetické vlastnosti a jejich vztah ke struktuře. Struktura je chápána v širokém rozmezí počínaje atomovými vazbami, přes krystalickou mřížku a její poruchy, přes velikost krystalitů v materiálu až po makroskopické rozměry zatěžovaných těles.
Oddělení CEITEC ÚFM představuje jednu ze šesti organizačních jednotek evropského centra excelence CEITEC. Oddělení je zaměřeno zejména na studium mechanických, transportních a magnetických vlastností pokročilých materiálů.
ÚFM spolupracuje s řadou průmyslových podniků i dalšími organizacemi zabývajícími se výzkumem a vývojem v České republice i v zahraničí.

Informační leták

Základní fakta o Ústavu fyziky materiálů AV ČR najdete v informačním letáku (PDF 1,3 MB).