Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam laboratoří > Detail laboratoře

Lomové vlastnosti


Virtuální prohlídka laboratoře

VSTOUPIT

Určení základních a lomově-mechanických vlastností materiálů.

Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Univerzální zkušební systém se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky v tahu, v tlaku, ohybu pro širokou škálu materiálů zejména pro polymery, kovy, keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot.

Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Univerzální zkušební systém je používán převážně pro ohybové a tlakové experimenty keramik a keramických kompozitů při pokojové teplotě.

Vysokoteplotní měření elastických vlastností IMCE HT1600

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Systém umožňuje nedestruktivní rezonanční metodou získat teplotní závislost elastických vlastností materiálu.

Zkušební systém pro vysokoteplotní zkoušky

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky kovů, keramik a komppozitů lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu.

Instrumentované rázové kladivo Zwick/Roell B5113.303 (50 J)

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Záznam síly a úhlu pomocí měřícího PC, Výměnné instrumentované a neinstrumentované kyvadla od 0.5J do 50J. Přípravky pro dynamickou zkoušku tahem. Průběh porušování může být sledován pomocí vysokorychlostní kamery Olympus i-SPEED 3 s extrémně vysokou citlivostí a rychlostí až do 150 000 snímků za sekundu.

Zkušební stroj pro malé síly MTS Tytron 250

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Snímač síly ± 250 N, max. rychlost zatěžování 0.5 m/s. Přípravky pro zkoušky tahem, tří a čtyř bodovým ohybem.

Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z2.5 vybavený tvrdoměrnou hlavou ZHU0.2 a optikou

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Snímač síly stroje +2.5 kN. Mikro-tvrdoměrná hlava je vybavená instrumentovanou zkouškou dle Vickerse, Knoopa a univerzální mikro-tvrdostí s maximálním zatížením 200 N a rozlišením polohy indentoru 20 nm.

ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Měřicí metoda na bázi koherenční zrnitosti (ESPI) pro velmi citlivou analýzu deformací.

Analytické přesné váhy DENVER Summit

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Analytické váhy Denver Summit jsou využitelné i pro vážení malých vzorků s přesností na 0,1 mg. Souprava Density Kit rozšiřuje možnosti váhy o měření hustoty.

Aparatura Dakel IPL

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
pro 4 kanálové kontinuální snímání akusticko emisních událostí s měřícím a vyhodnocovacím systémem.

Nedestruktivní měření elastických konstant.

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Aparatura pro nedestruktivní měření elastických vlastností materiálů.

Padostroj

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
zkouška padajícím závažím dle ASTM.