Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam laboratoří > Detail laboratoře

Lomové vlastnosti


Virtuální prohlídka laboratoře

VSTOUPIT

Určení základních a lomově-mechanických vlastností materiálů.

Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Brillant-220 je univerzální precizní rozbrušovací pila určená k manuálnímu i automatickému přesnému dělení velmi malých i větších vzorků.

Bruska Struers LaboPol 5 and 25

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Jedno (LaboPol 5) a dvou (LaboPol 25) kotoučové brusné a lešticí stroje pro ruční nebo poloautomatickou (LaboForce 3 hlava + LaboDoser) přípravu materialografických vzorků.

Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z250

Kontakt: Ing. Zdeněk Balík
Univerzální zkušební systém umožňující silové zatížení až do ± 250 kN se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky zatěžované v tahu, v tlaku, ohybu a zkoušky lomové houževnatosti pro širokou škálu materiálů zejména pro kovy, polymery, případně keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot od -160°C do +250°C.

Laboratorní sušárna BMT Venticell 22

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Přesná a rychlá laboratorní sušárna o objemu komory 22 litrů do teploty 250°C s nucenou cirkulací vzduchu pro sušení, ohřívání a sterilizaci materiálů v laboratořích.

Planetový kulový mlýn Fritsch Pulverisette 6

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Jedno-pozicový mlýn k vysoce-energetickému mletí práškových materiálů v kontrolované atmosféře

Planetový mlýn Fritsch Pulverisette 4

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Dvou-pozicový mlýn k vysoce-energetickému mletí materiálů v kontrolované atmosféře

Přístroj EXAKT na přípravu vrubů

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Zařízení umožňuje poloautomatickou přípravu V-vrubu do keramických ohybových těles podle normy ČSN EN ISO 23146. Disponuje dvěma pozicemi upínacího zařízení vzorků, které umožňují efektivně připravit dva zářezy během jednoho procesního času. Nastavitelná řezná rychlost a proměnné zatížení umožňují vhodně upravit proces výroby V-vrubu pro daný materiál.

Ultrazvukový defektoskop EPOCH 650

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Přenosný digitální ultrazvukový defektoskop sloužící k detekci vnitřních vad materiálů.

Univerzální nanomechanický zkušební stroj Zwick ZHN

Kontakt: Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
Zkušební stroj je určen pro indentační, vrypové, opotřebovací a tlakové zkoušky materiálů a povrchových vrstev za pokojové teploty. Maximální silový rozsah stroje je 2N. K dispozici jsou diamantové hroty typu Vickers, Berkovich, koule o průměrech 20 a 50 μm a ploché hroty s průměrem 5 a 100 μm.

Vibrační prosévačka Fritsch Analysette 3 – Spartan

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Vibrační prosévačka k rozdělení práškových materiálů na požadovanou velikost částic.

Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50

Kontakt: Ing. Zdeněk Balík
Univerzální zkušební systém se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky v tahu, v tlaku, ohybu pro širokou škálu materiálů zejména pro polymery, kovy, keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot.

Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Univerzální zkušební systém je používán převážně pro ohybové a tlakové experimenty keramik a keramických kompozitů při pokojové teplotě.

Vysokoteplotní měření elastických vlastností IMCE HT1600

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Systém umožňuje nedestruktivní rezonanční metodou získat teplotní závislost elastických vlastností materiálu.

Zkušební systém pro vysokoteplotní zkoušky

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky kovů, keramik a komppozitů lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu.

Instrumentované rázové kladivo Zwick/Roell B5113.303 (50 J)

Kontakt: Ing. Luděk Stratil, Ph.D.
Záznam síly a úhlu pomocí měřícího PC, Výměnné instrumentované a neinstrumentované kyvadla od 0.5J do 50J. Přípravky pro dynamickou zkoušku tahem. Průběh porušování může být sledován pomocí vysokorychlostní kamery Olympus i-SPEED 3 s extrémně vysokou citlivostí a rychlostí až do 150 000 snímků za sekundu.

Zkušební stroj pro malé síly MTS Tytron 250

Kontakt: Ing. Luděk Stratil, Ph.D.
Snímač síly ± 250 N, max. rychlost zatěžování 0.5 m/s. Přípravky pro zkoušky tahem, tří a čtyř bodovým ohybem.

Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z2.5 vybavený tvrdoměrnou hlavou ZHU0.2 a optikou

Kontakt: Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Snímač síly stroje +2.5 kN. Mikro-tvrdoměrná hlava je vybavená instrumentovanou zkouškou dle Vickerse, Knoopa a univerzální mikro-tvrdostí s maximálním zatížením 200 N a rozlišením polohy indentoru 20 nm.

ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Měřicí metoda na bázi koherenční zrnitosti (ESPI) pro velmi citlivou analýzu deformací.

Analytické přesné váhy DENVER Summit

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Analytické váhy Denver Summit jsou využitelné i pro vážení malých vzorků s přesností na 0,1 mg. Souprava Density Kit rozšiřuje možnosti váhy o měření hustoty.

Aparatura Dakel IPL

Kontakt: Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
pro 4 kanálové kontinuální snímání akusticko emisních událostí s měřícím a vyhodnocovacím systémem.