Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics

Měřicí metoda na bázi koherenční zrnitosti (ESPI) pro velmi citlivou analýzu deformací.

3D ESPI Q-300 systém umožňuje kompletní trojrozměrnou a vysoce citlivou deformační analýzu jak na zkušebních vzorcích, tak i na komponentách.
Hlavní parametry zařízení jsou následující: měřicí citlivost je nastavitelná v rozsahu 0,03-1 um, velikost měřené deformace nemá omezení, ale musí být rozdělena do měřících kroků (tj, 10 až 100 um jeden krok v závislosti na směru měření), velikost analyzované plochy až do 200 x 300 mm2 a lze využít automatického nebo manuálního režimu měření v 1D, 2D nebo 3D.