Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Struktura > Dozorčí rada

Dozorčí rada

Předseda:
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Biofyzikální ústav
AV ČR, v. v. i.
Královopolská 135
612 65 Brno
Tel.: +420 541 517 166
E-mail: vondracek@nullibp.cz
Místopředseda:
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Žižkova 22
616 62 Brno
Tel.: +420 532 290 454
E-mail: sklen@nullipm.cz
Člen:
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 979 353
E-mail: radim.blaheta@nullugn.cas.cz
 Člen:
Ing. Ivo Černý, Ph.D.
SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice
Tel.: +420 326 509 050
E-mail: ivo.cerny@nullseznam.cz
Člen:
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky
a biomechaniky
Technická 2896/2
616 69 Brno
Tel.: +420 541 142 858
E-mail: petruska@nullfme.vutbr.cz
 Tajemník:
Ing. Ondřej Bureš
Tel.: +420 532 290 370
E-mail: bures@nullipm.cz