Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Struktura > Dozorčí rada

Dozorčí rada

Předseda:
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Biofyzikální ústav
AV ČR, v. v. i.
Královopolská 135
612 65 Brno
Tel.: +420 541 517 166
E-mail: vondracek@nullibp.cz
Místopředseda:
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Žižkova 22
616 62 Brno
Tel.: +420 532 290 454
E-mail: sklen@nullipm.cz
Člen:
Ing. Josef Foldyna CSc.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 979 328
E-mail: josef.foldyna@nullugn.cas.cz
 Člen:
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky kondenzačních látek
Kotlářská 267/2
602 00 Brno
Tel.: +420 549 494 505
E-mail: humlicek@nullsci.muni.cz
Člen:
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky
a biomechaniky
Technická 2896/2
616 69 Brno
Tel.: +420 541 142 858
E-mail: petruska@nullfme.vutbr.cz
 Tajemník:
Ing. Ondřej Bureš
Tel.: +420 532 290 370
E-mail: bures@nullipm.cz