Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkumné skupiny

Výzkumné skupiny

NázevVedoucíOddělení
Skupina křehkého lomu prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Oddělení mechanických vlastností
Skupina nízkocyklové únavy prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Oddělení mechanických vlastností
Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Oddělení mechanických vlastností
Skupina vysokocyklové únavy doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Oddělení mechanických vlastností
Skupina elektrických a magnetických vlastností Mgr. Martin Friák, Ph.D.
Oddělení struktury
Skupina struktury fází a termodynamiky RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Oddělení struktury
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Oddělení CEITEC ÚFM
Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Oddělení CEITEC ÚFM
Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Oddělení CEITEC ÚFM