Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů

Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů

Vedoucíprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 412
Místnost205
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Experimentální a teoretický výzkum je prováděn s cílem získání nových poznatků o vztahu mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi pokročilých materiálů za zvýšených a vysokých teplot, umožňujících zvýšit provozní teploty komponent vysokoteplotních zařízení. Probíhající výzkum je soustředěn na popis mikrostrukturních změn a identifikaci procesů deformace a porušování při creepu těchto materiálů, poskytujících možnost dalšího vývoje nových materiálů s vyššími žárupevnými charakteristikami. Zvláštní pozornost je věnována predikci životnosti exploatovaných materiálů.Následující problémy byly či jsou studovány v posledních pěti letech:

  • creepová pevnost pokročilých martenzitických 9-12%Cr ocelí,

  • mikrostruktura, vlastnosti a aplikace gamma – TiAl intermetalik,

  • creepové vlastnosti zirkoniových slitin pro povlakové trubky,

  • vysokoteplotní creep superslitin na bázi niklu a kobaltu,

  • výzkum creepového chování kompozitů s kovovou matricí (MMCs),

  • creepové chování a mikrostruktura ultrajemnozrnných kovů a slitin připravených intenzivní plastickou deformací (ECAP),

  • modelování mikrostrukturních procesů a vysokoteplotních vlastností pokročilých žárupevných materiálů,

  • popis mechanismů creepového porušování a vývoj metod predikce creepové životnosti materiálů.


Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc. +420 532 290 408202 [javascript protected email address]
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. +420 532 290 397251 [javascript protected email address]
Ing. Petr Dymáček, Ph.D. +420 532 290 411204 [javascript protected email address]
RNDr. Luboš Kloc, CSc. +420 532 290 441310 [javascript protected email address]
doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. +420 532 290 453417 [javascript protected email address]
Ing. Petr Král, Ph.D. +420 532 290 368113 [javascript protected email address]
Ing. Květa Kuchařová +420 532 290 413206 [javascript protected email address]
Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. +420 532 290 371219 [javascript protected email address]
Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D. +420 532 290 374221a [javascript protected email address]
Ing. Natália Luptáková, Ph.D. +420 532 290 371219 [javascript protected email address]
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. +420 532 290 454418 [javascript protected email address]
Mgr. Dinara Sobola, Ph.D. +420 532 290 413206 [javascript protected email address]
RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. +420 532 290 407201 [javascript protected email address]
Mgr. Tomáš Záležák, Ph.D. +420 532 290 372258 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Jaromír Bernovský +420 532 290 396258a [javascript protected email address]
Ing. Barbora Černeková +420 532 290 453417 [javascript protected email address]
Ing. Milan Jarý, Ph.D. +420 532 290 405252 [javascript protected email address]
Ing. Jaroslav Martinák +420 532 290 406220 [javascript protected email address]
Petra Němečková, DiS. +420 532 290 453417 [javascript protected email address]
Ing. Miroslav Vitula +420 532 290 404253 [javascript protected email address]
Bc. Adam Weiser +420 532 290 373221 [javascript protected email address]

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Petr Bořil +420 532 290 405252 [javascript protected email address]
Ing. Štěpán Gamanov +420 532 290 371219 [javascript protected email address]

Diplomanti


JménoTelefonMístnostE-mail
Bc. Jiří Vlach +420 532 290 374221a [javascript protected email address]


ČísloNázevŘešitel
TITSSUJB938 Metoda hodnocení integrity tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva.Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
8J21AT002 Vliv vodíku na strukturu a funkční vlastnosti tvarově-paměťových slitin NiTiprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
21-02203X Vylepšení vlastností současných špičkových slitinRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TK03020089 Diagnostika poškození potrubních systémů metodou akustické emise pro odhady jejich zbytkové životnostiIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
NU20-08-00149 Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanaceprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
20-11321S Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitináchprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
20-14450J Vývoj porušení v ultrajemnozrnných kovech a slitinách při únavovém a creepovém zatěžováníIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
20-14237S Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístupRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
19-18725S Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelíchIng. Petr Král, Ph.D.
COMET K2 A1.23 Fundamentals and tools for integrated computational modeling and experimental characterization of materials in the atomic to micrometer scale range (A1.23)RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
17-01641S Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-ORNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TH02020477 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCAprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
TH02020691 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva)RNDr. Luboš Kloc, CSc.
FV10699 Výzkum a vývoj odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltuprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
16-09518S Mechanismy creepového porušování pokročilé 9%Cr feritické oceli modifikované wolframemprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
15-21394S Creepové deformace nové austenitické oceli UNS S31035 včetně přechodových jevůRNDr. Luboš Kloc, CSc.
15-16336S Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTiprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
15-06390S Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálůRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A1.17 Inversní modelování procesních řetězců pro odlévání hliníku a indukčně tepelně zpracované ocelové tyčeRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
14-22834S Fázová stabilita a plasticita slitin se střední až vysokou entropiíprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
14-24252S Příprava a optimalizace creepu odolných kompozitů s Fe-Al matricí a částicemi Al2O3 s submikronovou strukturouRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A2.26 Vývoj ODS slitin a ODS kompozitů nové generaceRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
FP7-309916-2 Oceli zpevněné Z-fází pro ultra-nadkritické elektrárnyRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/12/1452 Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvkyIng. Ferdinand Dobeš, DrSc.
CZ.1.07/2.4.00/31.0046 NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxiRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TA02011025 Creepové a oxidační charakteristiky povlakové trubky E110 v podmínkách teplotního přechodu LOCAprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
8/12 AS CR - RAS Mikrostrukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti nanostrukturního titanuIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
9/12 AS CR - RAS Výzkum creepu a únavy kovových nanomateriálů připravených intenzivní plastickou deformacíMgr. Marie Kvapilová, Ph.D.
TA02010260 Výzkum materiálových změn nových, progresivních ocelí, používaných na výstavbu a rekonstrukce parovodů energetických a chemických zařízeníprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
FR-TI4/406 Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických blokůprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Energy.2009.6.1.1. Zlepšení užitných vlastností materiálů komponent z hlediska dlouhodobého zvýšení účinnosti ultrasuperkritických elektráren (MACPLUS)prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
A1.9 Vliv atomových pastí na kinetiku difúze a fázových transformacíRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P204-10-1784 Modelování difúzních fázových transformací v mnohasložkových systémech s mnoha stechiometrickými fázemiRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A6.14 Provozní bezpečnost svařovaných vysoce pevných tlakových vedeníRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108-10-1781 Role napěťového stavu a přesycení vakancemi při tvorbě binárních dutých nanočásticRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
OC10029 Termodynamické modelování vývoje mikrostruktury v nanokompozitechRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/10/P469 Vliv výchozí krystalografické orientace na creepové chování SPD materiálůIng. Petr Král, Ph.D.
202/09/2073 Deformační mechanismy in-situ kompozitních materiálůprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
106/09/1913 Martenzitické transformace ve slitinách NiTiprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
IAA 200410801 Numerické modelování protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných discích z pokročilých ocelí pro spolehlivý odhad životnostiIng. Petr Dymáček, Ph.D.
106/08/1238 Studium možností zpevnění slitin na bázi aluminidů železa částicemi sekundárních fázíIng. Ferdinand Dobeš, DrSc.
KJB200410801 Studium nano-strukturních materiálů konsolidovaných z práškových kompaktů technikou ECAPIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
IAA200410701 Přechodové jevy při creepu za podmínek vedoucích k velmi malým rychlostem deformaceRNDr. Luboš Kloc, CSc.
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAlprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
IAA200410601 Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkáchRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
2A-1TP1/057 Řešení materiálových a technologických inovací pro energetická a chemická zařízení nové generace pracujících za vysokých teplotprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
106/06/1354 Vliv rozhraní matrice a zpevňující fáze na pevnost a tepelné vlastnosti kompozitů s matricí Mg-Al-CaRNDr. Karel Milička, DrSc.
AV0Z20410507-I052 Numerické simulace protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných vzorcích pro odhad zbytkové a zaručené životnosti žárupevných ocelí.Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
GA106/05/0409 Analýza mechanismů a faktorů ovlivňujících creepovou odolnost perspektivních intermetalik na bázi Fe3Al a FeAlIng. Ferdinand Dobeš, DrSc.
FT-TA2/038 Materiálové řešení teplosměnných zařízení nové generace v energetice a chemickém průmysluprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1-2005 Modelování difúzních a masivních fázových transformací v pevných látkáchRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
COST 563.001, No. 1P05OC007 Rozvoj mikrostruktury a creepová pevnost pokrokových ocelí pro energetikuprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1P05OC006 Techniky testování creepu s vysokou deformační citlivostí pro validaci konstitutivních modelů creepu.RNDr. Luboš Kloc, CSc.
106/05/0918 Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTiprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
SP-16 Charakterizace precipitační mikrostrukturyRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
106/04/0853 Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina - slitina gama TiAlprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/03/1353 Analýza žárupevnosti svarových spojů energetických zařízení využitím techniky protlačovacích zkoušek na malých tenkých discíchRNDr. Karel Milička, DrSc.
IAA2041301 Mechanismy creepu v ultrajemnozrnných kovech a jejich slitinách připravených metodou ECAPprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
GA106/03/0843 Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplotRNDr. Karel Milička, DrSc.
IAA2041202 Alternativní metody aktivační analýzy při creepuIng. Ferdinand Dobeš, DrSc.
A106/02/0608 Dlouhodobá stabilita mikrostruktury a creepové chování pokročilých 9-12% Cr ocelíprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
OC 526.60 Numerická optimalizace procesu přesného lití gama TiAlprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/02/0274 Protlačovací creepové zkoušky mechanicky legovaných hliníkových slitinIng. Ferdinand Dobeš, DrSc.
IAA2041203 Tepelně aktivovaná deformace a vnitřní napětí ve slitinách a kompozitechRNDr. Karel Milička, DrSc.
A2041101 Creep apriorně křehkých materiálů pro vysokoteplotní aplikace při velmi malých rychlostech deformaceRNDr. Luboš Kloc, CSc.
106/99/1649 Vysokoteplotní vlastnosti soustavy Ni-Cr-W-Cprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
COST 522 Odhad creepových charakteristik pro pokročilé technické slitinyprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Aparatura pro termální desorpční spektroskopii

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Sestava pece CLASSIC 4011T s hmotovým spektrometrem PFEIFFER PrismaPro QM 250 M1 a vakuovou stanicí PFEIFFER EcoCube 80 umožňující analyzovat desorbované plyny ze vzorků při teplotách do 1000°C a provést jejich kvantitativní odhad.

Creepové stroje pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Creepové stroje SATEC

Kontakt: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Osm creepových strojů pro konvenční zkoušky kovových materiálů do 1000°C na vzduchu.

Creepové stroje vlastní konstrukce

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.

Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík

Creepový stroj pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN, s pecí MAYTEC do 1400 °C, zkoušky v Ar ochranné atmosféře nebo vakuu.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C, zkoušky na vzduchu a v Ar ochranné atmosféře

Diferenciální skenovací kalorimetr NETZSCH Phoenix 204 F1

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Nízkoteplotní DSC umožňující studium fázových přeměn, měření entalpie a tepelné kapacity při teplotách od -180°C.

Torzní creepový stroj

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Elektrochemická navodíkovací aparatura

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Systém je tvořen dvouplášťovou elektroanalytickou celou Biologic, zdrojovou jednotkou Keysight U2722A a oběhový termostatem Witeg WCR-8. Umožňuje provádět katodické navodíkování kovových vzorků v temperovaném elektrolytu.

Multifunkční pH metr a konduktometr HANNA HI 5521

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Multifunkční přístroj umožňující měření pH, redoxního potenciálu, teploty, rezistivity, TDS a salinity vodných roztoků. Je možné jej připojit k počítači a provádět časový záznam měření.

Průrazová zkoušečka GW Instek GPT-9802

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Tento generátor vysokého napětí umožňuje testování vlastností izolátorů a bezpečnosti elektrických zařízení.

Přenosná kalibrační pec ISOTECH Pegasus

Kontakt: Ing. Jaromír Bernovský
Pec pro kalibraci termočlánků

Spektrální analyzátor OWON XSA1015-TG

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Spectrum analyzer OWON XSA1015-TG

3D tiskárna Průša SL1

Kontakt: Bc. Adam Weiser
3D tiskárna založena na technologii SLA, kdy je resin (pryskyřice) vytvrzován vrstvu po vrstvě UV světlem. V naší laboratoři ji využíváme zejména pro tisk držáku vzorků na broušení a elektrochemické experimenty.

Automatický výrobník demineralizované vody

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Plně automatický výrobník využívající reverzní osmózu a následnou filtraci na směsi katexu a  anexu.

Digitální úchylkoměr SYLVAC NANO

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Úchylkoměr při metalografické přípravě vzorků s požadavkem na vysokou přesnost tloušťky (pro small-punch vzorky nebo TEM fólie).

Potenciostat Biologic SP-150

Kontakt: Bc. Adam Weiser
Elektrochemický zdroj s modulem pro elektrochemickou impedanční spektroskopii používaná pro katodické navodíkování, anodizaci (pěstování nanotrubiček) a korozivní měření.


2021

Kunčická L., Halama R., Fusek M.: Special Issue: Selected Papers from Experimental Stress Analysis 2020. Materials 14 (2021) 1136

Sklenička V., Dvořák J., Král P., Betekhtin V., Kadomtsev A., Narykova M., Dobatkin S., Kuchařová K., Kvapilová M.: Influence of a prior pressurization treatment on creep behaviour of an ultrafine-grained Zr-2.5%Nb alloy. Mater. Sci. Eng. A 820 (2021) 141570

Oliveros D., Fraczkiewicz A., Dlouhý A., Zhang C., Song H., Sandfeld S., Legros M.: Orientation-related twinning and dislocation glide in a cantor high entropy alloy at room and cryogenic temperature studied by in situ TEM straining. Mater. Chem. Phys. 272 (2021) 124955

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Masuda T., Tang Y., Horita Z., Kunčická L., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Effect of severe plastic deformation on creep behaviour and microstructure changes of P92 at 923 K. Kovové materiály 59 (2021) 141 -148

Sklenička V., Král P., Kuchařová K., Kvapilová M., Dvořák J., Kloc L.: Thermal creep fracture of a Zr1%Nb cladding alloy in the alpha and (alpha+beta) phase regions. J. Nucl. Mater. 553 (2021) 152950

Orudzhev F., Ramazanov S., Sobola D., Kaspar P., Trčka T., Částková K., Kastyl J., Zvereva I., Wang C., Selimov D., Gulakhmedov R., Abdurakhmanov M., Shuaibov A., Kadiev M.: Ultrasound and water flow driven piezophototronic effect in self-polarized flexible ?-Fe2O3 containing PVDF nanofibers film for enhanced catalytic oxidation. Nano Energy 90 (2021) 106586

Chlupová A., Šulák I., Kunčická L., Kocich R., Svoboda J.: Microstructural aspects of new grade ODS alloy consolidated by rotary swaging. Mater. Character. 181 (2021) 111477

Fintová S., Kuběna I., Jarý M., Luptáková N., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Creep properties of heat-treated Fe-Al-O ODS alloy. Kovové materiály 59 (2021) 39-50

Kunčická L., Jopek M., Kocich R., Dvořák K.: Determining Johnson-Cook Constitutive Equation for Low-Carbon Steel via Taylor Anvil Test. Materials 14 (2021) 4821

Sedlak P., Sobola D., Gajdos A., Dallaev R., Nebojsa A., Kubersky P.: Surface Analyses of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] Solid Polymer Electrolyte. Polymers 13 (2021) 2678

Heep L., Schwalbe C., Heinze C., Dlouhý A., Rae C., Eggeler G.: Dislocation networks in gamma/gamma?-microstructures formed during selective laser melting of a Ni-base superalloy. Scr. Mater. 190 (2021) 121-125

Sobola D., Kaspar P., Částková K., Dallaev R., Papež N., Sedlák P., Trčka T., Orudzhev F., Kaštyl J., Weiser A., Knápek A., Holcman V.: PVDF Fibers Modification by Nitrate Salts Doping. Polymers 13 (2021) 2439

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Microstructure changes occurring in heat-resistant steels during severe plastic deformation and subsequent creep. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1178 (2021) 012033

Shabanov N., Rabadanov K., Gafurov M., Isaev A., Sobola D., Suleimanov S., Amirov A., Asvarov A.: Lignin-Based Gel Polymer Electrolyte for Cationic Conductivity. Polymers 13 (2021) 2306

Dvořák J., Kadomtsev A., Betekhtin V., Sklenička V., Král P., Kvapilová M.: Creep behaviour of ultrafine-grained CP titanium processed by multipass rolling. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1178 (2021) 012013

Kunčická L., Jambor M., Weiser A., Dvořák J.: Structural Factors Inducing Cracking of Brass Fittings. Materials 14 (2021) 3255

Heczko M., Mazánová V., Gröger R., Záležák T., Hooshmand M., George E., Mills M., Dlouhý A.: Elemental segregation to lattice defects in the CrMnFeCoNi high-entropy alloy during high temperature exposures. Acta Mater. 208 (2021) 116719

Kořínek M., Halama R., Fojtík F., Pagáč M., Krček J., Krzikalla D., Kocich R., Kunčická L.: Monotonic Tension-Torsion Experiments and FE Modeling on Notched Specimens Produced by SLM Technology from SS316L. Materials 14 (2021) 332020

Scheiber D., Jechtl T., Svoboda J., Fischer F., Romaner L.: On solute depletion zones along grain boundaries during segregation. Acta Mater. 182 (2020) 100-107

Khalaj O., Saebnoori E., Jirková H., Chocholaty O., Kučerová L., Hajšman J., Svoboda J.: The Effect of Heat Treatment on the Tribological Properties and Room Temperature Corrosion Behavior of Fe-Cr-Al-Based OPH Alloy. Materials 13 (2020) 5465

Gröger R., Vítek V., Dlouhý A.: Effective pair potential for random fcc CoCrFeMnNi alloys. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 28 (2020) 075006

Bürger D., Dlouhý A., Yoshimi K., Eggeler G.: How Nanoscale Dislocation Reactions Govern Low-Temperature and High-Stress Creep of Ni-Base Single Crystal Superalloys. Crystals 10 (2020) 134

Svoboda J., Kunčická L., Luptáková N., Weiser A., Dymáček P.: Fundamental Improvement of Creep Resistance of New-Generation Nano-Oxide Strengthened Alloys via Hot Rotary Swaging Consolidation. Materials 13 (2020) 5217

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Analysis of strengthening due to grain boundaries and annealing twin boundaries in the CrCoNi medium-entropy alloy. Int. J. Plast. 124 (2020) 155-169

Khalaj O., Saebnoori E., Jirková H., Chocholaty O., Svoboda J.: High Temperature and Corrosion Properties of A Newly Developed Fe-Al-O Based OPH Alloy. Metals 10 (2020) 167

Král P., Dvořák J., Blum W., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kunčická L., Kocich R., Kvapilová M., Svobodová M.: The Effect of Predeformation on Creep Strength of 9% Cr Steel. Materials 13 (2020) 5330

Sklenička V., Král P., Kuchařová K., Kvapilová M., Dvořák J.: DAMAGE AND FRACTURE IN CREEP OF A CLADDING ALLOY ZR1%NB OF THE VVER REACTOR-TYPE. Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 15. (2020) 147-152

Bürger D., Dlouhý A., Yoshimi K., Eggeler G.: On the stress and temperature dependence of low temperature and high stress shear creep in Ni-base single crystal superalloys. Mater. Sci. Eng. A 795 (2020) 139961

Veverková J., Bártková D., Weiser A., Dlouhý A., Babula P., Stepka P., Goldbergová M.: Effect of Ni ion release on the cells in contact with NiTi alloys. Environ Sci Pollut R 27 (2020) 7934-7942

Gamsjäger E., Gschoepf ., Svoboda J.: Influence of Finite Mobilities of Triple Junctions on the Grain Morphology and Kinetics of Grain Growth. Metals 10 (2020) 185

Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Dlouhý A., Kruml T.: Effect of heat-treatment on the microstructure and fatigue properties of lamellar gama-TiAl alloyed with Nb, Mo and/or C. Mater. Sci. Eng. A 786 (2020) 139427

Svoboda J., Luptáková N., Jarý M., Dymáček P.: Influence of Hot Consolidation Conditions and Cr-Alloying on Microstructure and Creep in New-Generation ODS Alloy at 1100 °C. Materials 13 (2020) 5070

Svoboda J., Shan Y., Zickler G., Kozeschnik E., Fischer F.: Local approach for coarsening of precipitates. Scr. Mater. 178 (2020) 232-235

Kunčická L., Kocich R.: Sub-Structure and Residual Stress in Rotary Swaged Cu/Al Clad Composite Wires. Key Eng. Mater. 865 (2020) 7-12

Dymáček P., Dobeš F., Jarý M., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Small punch testing of Fe-Al based alloys with Ti and Nb additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 723 (2020) 012006

Bulutsuz A., Chrominski W., Huang Y., Král P., Yurci M., Lewandowska M., Langdon T.: A Comparison of Warm and Combined Warm andLow-Temperature Processing Routes for the Equal-ChannelAngular Pressing of Pure Titanium. Adv. Eng. Mater. 22 (2020) 1900698

Zhong J., Song M., Guan K., Dymáček P.: Application of a database in the evaluation of strengths of Cr-Mo steels by means of small punch test. Int. J. Mech. Sci. 166 (2020) 105195

Chlupová A., Šulák I., Svoboda J.: High Temperature Cyclic Plastic Response of New-Generation ODS Alloy. Metals 10 (2020) 804

Kunčická L., Macháčková A., Petrmichl R., Klečková Z., Marek M.: Optimizing Induction Heating of WNiCo Billets Processed via Intensive Plastic Deformation. Applied Sciences 10 (2020) 8125

Svoboda J., Holec D., Popov M., Zickler G., Fischer F.: Modelling of short-range ordering kinetics in dilute multicomponent substitutional solid solutions. Philos. Mag. 2020 (2020) 1-20

Kocich R., Kunčická L.: Special Issue: Mechanical Properties in Progressive Mechanically Processed Metallic Materials. Materials 13 (2020) 4668

Sklenička V., Král P., Dvořák J., Takizawa Y., Masuda T., Horita Z., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Effects of Grain Refinement and Predeformation Impact by Severe Plastic Deformation on Creep in P92 Martensitic Steel. Adv. Eng. Mater. 22 (2020) 1900448

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M., Král P., Kvapilová M., Dvořák J.: The Creep Resistance of Short-Fibre Reinforced Metal Matrix Composites. Structural. Integr. 16 (2020) 93-99

Král P., Blum W., Dvořák J., Yurchenko N., Stepanov N., Zherebtsov S., Kunčická L., Kvapilová M., Sklenička V.: Creep behavior of an AlTiVNbZr0.25 high entropy alloy at 1073 K. Mater. Sci. Eng. A 783 (2020) 139291

Svoboda J., Kunčická L., Luptáková N., Weiser A., Dymáček P.: Fundamental Improvement of Creep Resistance of New-Generation Nano-Oxide Strengthened Alloys via Hot Rotary Swaging Consolidation. Materials 13 (2020) 5217

Kunčická L., Kocich R., Klečková Z.: Effects of Sintering Conditions on Structures and Properties of Sintered Tungsten Heavy Alloy. Materials 13 (2020) 2338

Kunčická L., Kocich R.: Effect of Swaging Temperature on Deformation Behaviour of W93Ni6Co1 tungsten Heavy Alloy. Key Eng. Mater. 865 (2020) 91-96

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Kloc L., Dvořák J., Král P.: High-Temperature Creep Tests of Two Creep-Resistant Materials at Constant Stress and Constant Load. Key Eng. Mater. 827 (2020) 246-251

Dobeš F., Dymáček P.: Creep behavior of AJ62 Magnesium-Aluminum-Strontium alloy. Journal of Magnesium and Alloys 8 (2020) 414-420

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kvapilová M., Svobodová M.: Effect of ultrafine-grained microstructure on creep behaviour in 304L austenitic steel. Mater. Sci. Eng. A 785 (2020) 139383

Fintová S., Kuběna I., Luptáková N., Jarý M., Šmíd M., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Development of advanced Fe-Al-O ODS alloy microstructure and properties due to heat treatment. J. Mater. Res. 35 (2020) 2789-2797

Kunčická L., Klečková Z.: Structure Characteristics Affected by Material Plastic Flow in Twist Channel Angular Pressed Al/Cu Clad Composites. Materials 13(18) (2020) 4161

Kunčická L., Kocich R.: Correlating Structure and Electrical Properties in Rotary Swaged Al/Cu Clad Composites. Key Eng. Mater. 865 (2020) 85-90

Kunčická L., Macháčková A., Lavery N., Kocich R., Cullen J., Hlaváč L.: Effect of thermomechanical processing via rotary swaging on properties and residual stress within tungsten heavy alloy. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 87 (2020) 105120

Drexler A., Siegl W., Ecker W., Tkadletz M., Kloesch G., Schnideritsch H., Mori G., Svoboda J., Fischer F.: Cycled hydrogen permeation through Armco iron - A joint experimental and modeling approach. Corros. Sci. 176 (2020) 109017

Hackl K., Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Are Onsager's reciprocal relations necessary to apply Thermodynamic Extremal Principles? . J. Mech. Phys. Solids 135 (2020) 103780

Stratil L., Horník V., Dymáček P., Roupcová P., Svoboda J.: The Influence of Aluminum Content on Oxidation Resistance of New-Generation ODS Alloy at 1200°C. Metals 10 (2020) 1478

Svoboda J., Horník V., Riedel H.: Modelling of Processing Steps of New Generation ODS Alloys. Metall. Mater. Trans. A 51 (2020) 5296-5305

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Creep of Heusler-type alloy Fe-25Al-25Co. Crystals 10 (2020) 52

Hackl K., Fischer F., Svoboda J.: On the treatment of non-reciprocal rate-independent kinetics via thermodynamic extremal principles. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 145 (2020) 1041492019

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Langdon T.: The Characteristics of Creep in Metallic Materials Processed by Severe Plastic Deformation. Mater. Trans. 60 (2019) 1506-1517

Watanabe K., Ashida M., Masuda T., Král P., Takizawa Y., Yumoto M., Otagiri Y., Sklenička V., Hanawa T., Horita Z.: Production of Superplastic Ti­6Al­7Nb Alloy Using High-Pressure Sliding Process. Mater. Trans. 60 (2019) 1785-1791

Dymáček P., Dobeš F., Andrés D.: Notch sensitivity of Sanicro 25 in small punch creep test. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 383-389

Král P., Staněk J., Kunčická L., Seitl F., Petrich L., Schmidt V., Beneš V., Sklenička V.: Microstructure changes in HPT-processed copper occurring at room temperature. Mater. Character. 151 (2019) 602-611

Dobeš F., Dymáček P., Komazaki S., Li Y.: Towards the development of a universal formula for conversion of Small Punch data to Conventional Creep data. Proc. 10th Japan-China Symp. High Temp. Strength of Mater. - (2019) 370-373

Kvapilová M., Dvořák J., Král P., Hrbáček K., Sklenička V.: Creep behaviour and life assessment of a cast nickel - base superalloy MAR - M247. High Temp. Mater. Proc. 38 (2019) 590-600

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 810 (2019) 113-118

Svoboda J., Riedel H.: Modeling of spontaneous transformation of nitrides to Z phase accounting for stress relaxation by diffusion and interface activity. Comp. Mater. Sci. 161 (2019) 24-34

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: Influence of misfit stress relaxation by power-law creep and plasticity on kinetics of coarsening of precipitates. Scr. Mater. 168 (2019) 81 -85

Kunčická L., Král P., Dvořák J., Kocich R.: WE43 BIOCOMPATIBLE ALLOY AFTER SEVERE PLASTIC DEFORMATION: STRUCTURE CHARACTERIZATION. METAL 2019 Conf. Proc. 1 (2019) 1284-1290

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: The Influence of Niobium Additions on Creep Resistance of Fe-27 at. % Al Alloys. Metals 9 (2019) 739

Kloc L., Sklenička V., Dymáček P.: Transient Effects in Creep of Sanicro 25 Austenitic Steel and Their Modelling. Metals 9 (2019) 245

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Benchmark dataset of the effect of grain size on strength in the single-phase FCC CrCoNi medium entropy alloy. Data in Brief 27 (2019) 104592

Dymáček P., Dobeš F., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Tensile, creep and fracture testing of prospective Fe-Al-based alloys using miniature specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 99 (2019) 18-26

Hackl K., Khan A., Fischer F., Svoboda J.: Influence of bulk energy and triple junction mobility on interface kinetics - A tool for interpretation of experiments. Acta Mater. 174 (2019) 310-318

Málek J., Zýka J., Lukáč F., Čížek J., Kunčická L., Kocich R.: Microstructure and Mechanical Properties of Sintered and Heat-Treated HfNbTaTiZr High Entropy Alloy. Metals 9(12) (2019) 1324

Dymáček P., Svoboda J., Jirková H., Stratil L., Horník V.: Microstructure evolution and creep strength of new-generation oxide dispersion strengthened alloys with high volume fraction of nano-oxides. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 427-433

Olina A., Píška M., Petrenec M., Hervoches C., Beran P., Pechoušek J., Král P.: Assessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steel. Materials 12 (2019) 4063

Hasegawa M., Iwashita M., Kubota Y., Dymáček P., Dobeš F.: Microstructure evolution under high temperature deformation of CoNiCrAlY bond coat alloy. Mater. Sci. Eng. A 756 (2019) 237-247

Blum W., Dvořák J., Král P., Eisenlohr P., Sklenička V.: Strain Rate Contribution due to Dynamic Recovery of Ultrafine-Grained Cu-Zr as Evidenced by Load Reductions during Quasi-Stationary Deformation at 0.5 Tm. Metals 9 (2019) 1150

Luptáková N., Dymáček P., Jarý M., Záležák T.: Failure analysis of a gripping assembly loaded at temperatures above 1000 °C. Eng. Fail. Anal. 96 (2019) 384-393

Dobeš F., Dymáček P., Hasegawa M., Iwashita M.: High-temperature creep of a CoNiCrAlY bond coat alloy. Mater. Sci. Eng. A 759 (2019) 272-277

Blum W., Dvořák J., Král P., Eisenlohr P., Sklenička V.: Quasi-Stationary Strength of ECAP-Processed Cu-Zr at 0.5 Tm. Metals 9 (2019) 1149

Kamarad J., Friák M., Kastil J., Schneeweiss O., Šob M., Dlouhý A.: Effect of high pressure on magnetic properties of CrMnFeCoNi high entropy alloy. J. Magn. Magn. Mater. 487 (2019) 165333

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M., Kvapilová M., Král P., Dvořák J.: Creep behaviour of IN 740 alloy after HAZ thermal cycle simulations. Int. J. Pres. Ves. Pip. 178 (2019) 104000

Kunčická L., Král P., Dvořák J., Kocich R.: Texture Evolution in Biocompatible Mg-Y-Re Alloy After Friction Stir Processing. Metals 9(11) (2019) 1181

Kunčická L., Kocich R., Ryukhtin V., Cullen J., Lavery N.: Study of structure of naturally aged aluminium after twist channel angular pressing. Mater. Character. 152 (2019) 94-100

Horst O., Ruttert B., Bürger D., Heep L., Wang H., Dlouhý A., Theisen W., Eggeler G.: On the rejuvenation of crept Ni-Base single crystal superalloys (SX) by hot isostatic pressing (HIP). Mater. Sci. Eng. A 758 (2019) 202-214

Weiser A., Buršíková V., Jarý M., Dymáček P., Dugáček J., Frenzel J., Čermák J., Dlouhý A.: Strength of hydrogen-free and hydrogen-doped Ni50Ti50 shape memory platelets . Scr. Mater. 162 (2019) 151-155

Kvapilová M., Sklenička V., Král P., Dvořák J.: High Temperature Creep Properties of Cast Cobalt-Based Superalloys: A Comparison. Procedia Struct. Integr. 8 (2019) 39-44

Svoboda J., Ecker W., Razumovskiy V., Zickler G., Fischer F.: Kinetics of interaction of impurity interstitials with dislocations revisited. Prog. Mater. Sci. 101 (2019) 172-206

Kunčická L., Macháčková A., Krátká L., Kocich R.: Analysis of Deformation Behaviour and Residual Stress in Rotary Swaged Cu/Al Clad Composite Wires. Materials 12 (2019) 3462

Král P., Kvapilová M., Sklenička V., Zýka J., Čmakal J., Hrbáček K.: Microstructure and damage processes in a nickel-based alloy exposed to molten glass. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 287-292

Kunčická L., Kocich R., Dvořák K., Macháčková A.: Rotary swaged laminated Cu-Al composites: Effect of structure on residual stress and mechanical and electric properties. Mater. Sci. Eng. A 742 (2019) 743-750

Dvořák J., Sklenička V., Král P., Kvapilová M., Svobodová M., Šifner J., Koula V.: DETEKCE PORUCH POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE (AE) V PODMÍNKÁCH VYSOKOTEPLOTNÍHO CREEPU. Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 14 (2019) 75-80

Dymáček P., Li Y., Dobeš F., Stevens P.: New approach to determine uniaxial creep properties from small punch creep curves. Materials at High Temperatures 36 (2019) 157-164


všechny publikace