Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Creepové deformace nové austenitické oceli UNS S31035 včetně přechodových jevů

ŘešitelRNDr. Luboš Kloc, CSc.
Číslo projektu15-21394S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2014-12-31 - 2017-12-30

Anotace
Nové austenitické oceli jsou vyvíjeny pro použití v perspektivních A-USC tepelných elektrárnách s vysokou účinností. Nejvýznamnější
degradační proces omezující životnost těchto materiálů je tepelná únava. Malé creepové deformace hrají významnou roli v jejím procesu tím
že uvolňují vzniklá napětí. Modelování metodou konečných prvků je vhodným nástrojem pro vyhodnocení tepelné únavy v reálných
součástech průmyslových zařízení, ale chybí potřebné experimentální údaje o creepové deformaci stejně jako realistické konstitutivní rovnice,
popisující creepové chovámí včetně přechodových jevů. Projekt má za cíl získat experimentální údaje o malých creepových deformacích
perspektivní žáropevné oceli UNS S31035 a vytvořit konstitutivní rovnice, popisující creep včetně přechodových jevů. Platnost rovnic by se
neměla omezovat jen na zkoumanou ocel.


2019

Kloc L., Sklenička V., Dymáček P.: Transient Effects in Creep of Sanicro 25 Austenitic Steel and Their Modelling. Metals 9 (2019) 2452018

Dymáček P., Jarý M., Dobeš F., Kloc L.: Tensile and Creep Testing of Sanicro 25 Using Miniature Specimens. Materials 11 (2018) 142

Kloc L., Dymáček P., Sklenička V.: High temperature creep of Sanicro 25 austenitic steel at low stresses. Mater. Sci. Eng. A 722 (2018) 88-92

Kloc L., Sklenička V., Dymáček P., Plešek J.: New creep constitutive equation for finite element modelling including transient effects. Mech. Mater. 119 (2018) 49-552017

Dymáček P., Dobeš F., Kloc L.: Small Punch Testing of Sanicro 25 Steel and its Correlation with Uniaxial Tests. Key Engineering Materials. Key Eng. Mater. 734 (2017) 70-76

Dymáček P., Dobeš F., Kloc L.: Determination of Mechanical Properties of Metallic Materials from Very Small Volumes by Means of Small Punch Test. Key Eng. Mater. 741 (2017) 116-121