Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Výroční zprávy

Výroční zprávy ÚFM

Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2017
klikněte pro text zprávy v PDF (0,3 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2016
klikněte pro text zprávy v PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2015
klikněte pro text zprávy v PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2014
klikněte pro text zprávy v PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2013
klikněte pro text zprávy v PDF (0,2 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2012
klikněte pro text zprávy v PDF (0,6 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2011
klikněte pro text zprávy v PDF (6,1 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2010
klikněte pro text zprávy v PDF (5,8 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2009
klikněte pro text zprávy v PDF (8,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2008
klikněte pro text zprávy v PDF (111 kB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2007
klikněte pro text zprávy v PDF (17,37 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR za rok 2006
klikněte pro text zprávy v PDF (0,13 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR za rok 2005
klikněte pro text zprávy v PDF (1,6 MB)

Zprávy auditora

Zpráva auditora za rok 2017
klikněte pro text zprávy v PDF (6,0 MB)

Zpráva auditora za rok 2016
klikněte pro text zprávy v PDF (6,0 MB)

Zpráva auditora za rok 2015
klikněte pro text zprávy v PDF (2,4 MB)

Zpráva auditora za rok 2014
klikněte pro text zprávy v PDF (3,8 MB)

Zpráva auditora za rok 2013
klikněte pro text zprávy v PDF (3,6 MB)

Zpráva auditora za rok 2012
klikněte pro text zprávy v PDF (6,7 MB)

Zpráva auditora za rok 2011
klikněte pro text zprávy v PDF (3,4 MB)

Zpráva auditora za rok 2010
klikněte pro text zprávy v PDF (3,5 MB)

Zpráva auditora za rok 2009
klikněte pro text zprávy v PDF (119 kB)

Zpráva auditora za rok 2008
klikněte pro text zprávy v PDF (112 kB)