Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > Výroční zprávy

Výroční zprávy ÚFM

Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2022 - PDF (1,9 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2021 - PDF (0,3 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2020 - PDF (0,3 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2019 - PDF (0,3 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2018 - PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2017 - PDF (0,3 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2016 - PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2015 - PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2014 - PDF (0,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2013 - PDF (0,2 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2012 - PDF (0,6 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2011 - PDF (6,1 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2010 - PDF (5,8 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2009 - PDF (8,4 MB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2008 - PDF (111 kB)
Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2007 - PDF (17,37 MB)
Roční zpráva ÚFM AV ČR za rok 2006 - PDF (0,13 MB)
Roční zpráva ÚFM AV ČR za rok 2005 - PDF (1,6 MB)

Zprávy auditora

Zpráva auditora za rok 2022 - PDF (4,5 MB)
Zpráva auditora za rok 2021 - PDF (4,4 MB)
Zpráva auditora za rok 2020 - PDF (4,3 MB)
Zpráva auditora za rok 2019 - PDF (4 MB)
Zpráva auditora za rok 2018 - PDF (1,5 MB)
Zpráva auditora za rok 2017 - PDF (6,0 MB)
Zpráva auditora za rok 2016 - PDF (6,0 MB)
Zpráva auditora za rok 2015 - PDF (2,4 MB)
Zpráva auditora za rok 2014 - PDF (3,8 MB)
Zpráva auditora za rok 2013 - PDF (3,6 MB)
Zpráva auditora za rok 2012 - PDF (6,7 MB)
Zpráva auditora za rok 2011 - PDF (3,4 MB)
Zpráva auditora za rok 2010 - PDF (3,5 MB)
Zpráva auditora za rok 2009 - PDF (119 kB)
Zpráva auditora za rok 2008 - PDF (112 kB)