Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina křehkého lomu

Skupina křehkého lomu

VedoucíIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 335, +420 532 290 314, +420 532 290 308
Místnost128a, 5, Zwick lab.
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Arising from the extensive long-term experiences and previous fruitful and internationally acknowledged activity in this field the group investigates the problems associated with strength and fracture behaviour of engineering materials leading to the explanation of physical nature of phenomena observed. Major attention is given to quantitative assessment and predictions of microstructure - property relationships in both the structural steels and the advanced materials. For the recent research activity of the group having theoretical, computational and experimental nature the following main areas of interests are characteristic:
In the field of experimental fracture mechanics and brittle fracture of steels the study of phenomena is in focus of interests rather than particular steel itself:

  • Micromechanisms of brittle failures, relationships to microstructural parameters. Transition behaviour of fracture toughness characteristics, the temperature and strain rate effects.

  • Micromechanical aspects of brittle fracture initiation. Accurate characterisation of crack tip phenomena and their relations to macroscopic fracture characteristics, the crack tip constraint effects.

  • Local approach (deterministic, stochastic) in the assessment of brittle failures and fracture toughness prediction. Cleavage (critical) fracture stress, its physical nature and role.

  • Technological and operational degradation in low alloy (creep resistant) steels, microstructural and micromechanical properties controling the phenomenas.

  • Fracture behaviour and nature of toughness of heterogeneous martensite in low alloyed steels.


Fracture of advanced materials. New direction, currently based on grant projects, is focused on study of new types of advanced materials with an interdisciplinary approach. Materials and their fracture behaviour are supposed to be the preferred topics in this field:

  • Strain and fracture behaviour of an in situ composites. Low temperature toughness and fracture of duplex stainless steels, ageing and strain rate effects.

  • Brittleness and toughening mechanisms in ceramics. Development of advanced methods for fracture toughness determination for brittle materials.

  • The failure micromechanisms and fracture characteristics of glass ceramics reinforced by metal particles and/or SiC fibres.


Krátká videoprezentace na téma "Budoucnost skleněných a keramických materiálů"

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Luca Bertolla, Ph.D. +420 532 290 336128b [javascript protected email address]
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. +420 532 290 342117 [javascript protected email address]
Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. +420 532 290 369225 [javascript protected email address]
Ing. Luděk Stratil, Ph.D. +420 532 290 365126 [javascript protected email address]
Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. +420 532 290 335128a [javascript protected email address]
Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D. +420 532 290 365126 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Zdeněk Balík +420 532 290 3145 [javascript protected email address]
Ing. Pavel Čupera +420 532 290 3145 [javascript protected email address]
Šárka Šmýdová +420 532 290 337127 [javascript protected email address]
Bc. Radek Vácha +420 532 290 364109 [javascript protected email address]

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Silviu Ivan +420 532 290
Ing. Zdeněk Machů +420 532 290 336128b [javascript protected email address]


ČísloNázevŘešitel
21-24805S Řízení rozhraní v bezolovnatých feroelektrických-dielektrických kompozitech pro zlepšení jejich elektromechanických vlastnostíIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
20-20873S Vývoj ODS ocelí odolných účinkům tekutých kovů pro využití v nových systémech v oblasti jaderného štěpení i fúzeIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304 Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMAdit)Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
18-07140S Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitináchDr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
17-23964S Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínekIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
17-12546S Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzoryIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
17-13573S Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaciprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
17-08153S Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měničeIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
MSM100411601 Transferability issues in ductile to brittle transition and ductile regimeIng. Luděk Stratil, Ph.D.
GrInHy - H2020 GrInHy: Zelený (ekologický) vodík na průmyslové úrovni prostřednictvím vysokoteplotní elektrolýzyprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CoACH - H2020 (MSCA-ITN) CoACH: Pokročilá skla, kompozity a keramiky pro vysoce produktivní průmysl (Evropská výcviková/vzdělávací síť - ETN)prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GJ15-21292Y Lomové chování oxidicky zpevněných slitin na bázi železa za vysokých teplotDr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
GA14-11234S Experimentalni hodnoceni a vypoctove modelovani odezvy keramickych pen na mechanicke zatezovaniprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA14-25246S Pokročilé ODS oceli pro aplikace v prostředí tavenin těžkych kovůIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
7AMB14SK154 Progresivní magneticky měkké materiály na bázi vícesložkových slitinIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
7AMB14SK155 Studium mechanických a lomových vlastností nanokeramických kompozitů zpevněných nanotrubičkami nitridu bóruprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
WP12-MAT-01-ODSFS-01-01/IPP.CR/BS EFDA - Výroba a charakterizace laboratorního objemu nano-strukturovaných ODSFSIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
263476 RoLiCer - Zvýšení spolehlivosti a životnosti keramických součástí pomocí víceúrovňového modelování degradace a poškozeníIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
FP7-PEOPLE-2010-ITN GlaCERCo – ITNprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GAP108/11/1644 Lomově mechanické charakteristiky rozhraní materiálů s nízkou houževnatostíIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GAP107/10/0361 Mikrostrukturní design materiálů s vysokou houževnatostíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GAP108/10/0466 Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiáluIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
EFDA Studium mikromechanismu štěpného lomu 14% Cr feritických ODS ocelíIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
ME 10117 Vývoj nových TiAl intermetalik se zlepšenými mechanickými vlastnostmi prostřednictvím kontroly mikrostruktury termomechanickým zpracovánímprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.07/2.4.00/12.0030 Kooperační síť pro strojní inženýrstvíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.07/2.3.00/09.0228 Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brněprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
M100410902 Lomové chování rozhraní typu keramika-keramika a kov-keramika u vrstevnatých materiálůIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvamiprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
CZ.1.05/2.1.00/01.0002 NETME centre - nové technologie pro strojírenství - Divize progresivních kovových materiálů (AMM)prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GD106/09/H035 Víceúrovňový design pokrokových materiálůprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/09/1101 Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vláknyIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA101/08/1304 Modelování křehkého porušení a lomu heterogenních materiálůIng. Vladislav Kozák, CSc.
EFDA Studium mikromechanismu štěpného lomu 14%-Cr ODS feritických ocelíIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
MEB060714 Vliv kontaktních napětí na výsledky „THE BALL ON THE THREE BALLS“ zkouškyIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA106/08/1397 Vliv ultrajemné disperze částic na štěpný lom chromových ocelíIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
ME08051 VZNIK SEKUNDÁRNÍCH KUŽELOVÝCH TRHLIN U BIAXIÁLNÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY KERAMIKIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
IPP-CR UT7 DEGR Euratomprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAlprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/06/0646 Mikromechanika selfafinních fraktálních trhlin v křehkých materiálechprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME854 (1016/2006-32) Synergie účinků struktury a podmínek zkoušení na hodnocení odolnosti vůči porušení keramikIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
AV0Z20410507 Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravydoc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
2005-23 Korekce hodnot lomové houževnatosti konstrukčních keramik z hlediska statistických účinků velikostiIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GA106/05/0495 Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžováníprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA101/05/0493 Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí kohezních modelůIng. Vladislav Kozák, CSc.
106/05/P119 Rozptyl lomové houževnatosti u keramik a kompozitů s křehkou matricí za zvýšených teplotIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
GD106/05/H008 Víceúrovňový design pokrokových materiálů Iprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energeticeprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
IAA200410502 Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomuprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME 491 Degradace vlastností tepelně zatěžovaných kompositů se skelnou matricíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/02/0745 Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponentyIng. Vladislav Kozák, CSc.
GA101/02/0683 Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/01/0342 Fyzikálně metalurgické aspekty únavového porušení konstrukčních ocelí při víceosé napjatosti cyklicky namáhaných strojních částíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IBS2041001 Degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů při jejich mechanickém namáháníprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
IAA2041003 Mikromechanika křehkého lomu a statistické modelyprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA101/00/0170 Přenositelnost charakteristik lomové houževnatosti z hlediska hodnocení integrity komponent s defektyIng. Vladislav Kozák, CSc.
IAC2041011 Statistické aspekty účinků "contraint" při iniciaci křehkého lomuprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
AV0Z2041904 Chování a vlastnosti kovových i nekovových materiálů ve vztahu k jejich struktuře, výzkum procesů vedoucích k degradaci vlastností materiálůdoc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
ME 303 Lomová odolnost ocelí pro kontejnery vyhořelého jaderného palivaprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ME 312 Vliv tepelných šoků na rozvoj poškozených kompozitů na bázi borosilikátového skla s vlákny karbidu křemíkuprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GA106/98/0079 Fyzikálně metalurgické aspekty intergranulárního lomového porušení konstrukčních ocelíIng. Vladislav Kozák, CSc.
OC 517.20 Mikromechanistické aspekty iniciace křehkého lomu s ohledem na účinky nečistotprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
IAA2041701 Vliv lokální napjatosti a rychlosti deformace na mikromechanismy porušování duplexních ocelíprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
GV101/96/K264 Mezní stavy progresivních konstrukčních materiálů s využitím nestandardních metod zkoušeníprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Univerzální zkušební systém se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky v tahu, v tlaku, ohybu pro širokou škálu materiálů zejména pro polymery, kovy, keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot.

Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Univerzální zkušební systém je používán převážně pro ohybové a tlakové experimenty keramik a keramických kompozitů při pokojové teplotě.

Vysokoteplotní měření elastických vlastností IMCE HT1600

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Systém umožňuje nedestruktivní rezonanční metodou získat teplotní závislost elastických vlastností materiálu.

Zkušební systém pro vysokoteplotní zkoušky

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky kovů, keramik a komppozitů lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu.

Instrumentované rázové kladivo Zwick/Roell B5113.303 (50 J)

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Záznam síly a úhlu pomocí měřícího PC, Výměnné instrumentované a neinstrumentované kyvadla od 0.5J do 50J. Přípravky pro dynamickou zkoušku tahem. Průběh porušování může být sledován pomocí vysokorychlostní kamery Olympus i-SPEED 3 s extrémně vysokou citlivostí a rychlostí až do 150 000 snímků za sekundu.

Konfokální mikroskop Olympus LEXT OLS3100 s AFM modulem

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Mikroskop určený k dokumentaci výbrusů a lomových ploch včetně 3D rekonstrukce povrchu umožnujícího další geometrické analýzy.

Zkušební stroj pro malé síly MTS Tytron 250

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Snímač síly ± 250 N, max. rychlost zatěžování 0.5 m/s. Přípravky pro zkoušky tahem, tří a čtyř bodovým ohybem.

Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z2.5 vybavený tvrdoměrnou hlavou ZHU0.2 a optikou

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Snímač síly stroje +2.5 kN. Mikro-tvrdoměrná hlava je vybavená instrumentovanou zkouškou dle Vickerse, Knoopa a univerzální mikro-tvrdostí s maximálním zatížením 200 N a rozlišením polohy indentoru 20 nm.

ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Měřicí metoda na bázi koherenční zrnitosti (ESPI) pro velmi citlivou analýzu deformací.

INSTRON E3000 s lineárním motorem

Kontakt: doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.

Analytické přesné váhy DENVER Summit

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Analytické váhy Denver Summit jsou využitelné i pro vážení malých vzorků s přesností na 0,1 mg. Souprava Density Kit rozšiřuje možnosti váhy o měření hustoty.

Aparatura Dakel IPL

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
pro 4 kanálové kontinuální snímání akusticko emisních událostí s měřícím a vyhodnocovacím systémem.

Nedestruktivní měření elastických konstant.

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Aparatura pro nedestruktivní měření elastických vlastností materiálů.

Přesná lineární pila Buehler ISOMET 5000

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Pila umožňuje přesné dělení velmi tvrdých materiálů za použití diamantových kotoučů různých velikostí.

Padostroj

Kontakt: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
zkouška padajícím závažím dle ASTM.


2021

Čížek J., Kovařík O., Čupera J., Kondas J., Bajer T., Šiška F., Janovská M., Seiner H.: Measurement of mechanical and fatigue properties using unified, simple-geometry specimens: Cold spray additively manufactured pure metals. Surf. Coat. Technol. 412 (2021) 126929

Tatarková M., Tatarko P., Kovalčíková A., Dlouhý I., Dusza J., Šajgalík P.: Influence of hexagonal boron nitride nanosheets on phase transformation, microstructure evolution and mechanical properties of Si3N4 ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 41 (2021) 5115-5126

Veverka J., Vilémová M., Chlup Z., Hadraba H., Lukáč F., Csáki Š., Matějíček J., Vontorová J., Chráska T.: Evolution of carbon and oxygen concentration in tungsten prepared by field assisted sintering and its effect on ductility. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 97 (2021) 105499

Hanzel O., Lenčéš Z., Tatarko P., Sedlák R., Dlouhý I., Dusza J., Šajgalík P.: Preparation and Properties of Layered SiC-Graphene Composites for EDM . Materials 4 (2021) 2916

Šťastný P., Chlup Z., Částková K., Trunec M.: High strength alumina tapes prepared by gel-tape casting method. Ceram. Int. 47 (2021) 6988-6995

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Brus J., Schweigstillová J., Rýglová Š., Bičáková O.: In-situ measurement of mechanical properties and dimensional changes of preceramic thermosets during their pyrolysis conversion to ceramics using thermomechanical analysis. Ceram. Int. 47 (2021) 23285-23294

Fintová S., Kuběna I., Chlupová A., Jambor M., Šulák I., Chlup Z., Polák J.: Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography. Acta Mater. 211 (2021) 116859

Šiška F., Stratil L., Čížek J., Guo T., Barnett M.: Numerical analysis of twin-precipitate interactions in magnesium alloys. Acta Mater. 202 (2021) 80-87

Fintová S., Kuběna I., Jarý M., Luptáková N., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Creep properties of heat-treated Fe-Al-O ODS alloy. Kovové materiály 59 (2021) 39-50


Ostapovec A., Kushnir K., Máthis K., Šiška F.: Interaction of Migrating Twin Boundaries with Obstacles in Magnesium. Metals 11 (2021) 154

Taveri G., Hanzel O., Sedláček J., Toušek J., Neščaková Z., Michálek M., Dlouhý I., Hnatko M.: Consolidation of Bioglass? 45S5 suspension through cold isostatic pressing. Ceram. Int. 47 (2021) 4090-4096

Holzer J., Chlup Z., Kruml T., Gröger R.: Plastic deformation of magnetically isotropic Cr single crystals compressed at 77 K. Int. J. Plast. 138 (2021) 102938

Bertolla L., Šulák I., Buršík J., Dlouhý I., Smilek J., Mácová P., Holas J.: Exfoliation of hexagonal boron nitride nanosheets in low-modulus concentrated alkali silicate pastes. Mater. Lett. 292 (2021) 129551

Máthis K., Knapek M., Šiška F., Harcuba P., Ugi D., Ispánovity P., Groma I., Shin K.: On the dynamics of twinning in magnesium micropillars. Mater. & Design 203 (2021) 1095632020

Orlovská M., Chlup Z., Bača L., Janek M., Kitzmantel M.: Fracture and mechanical properties of lightweight alumina ceramics prepared by fused filament fabrication. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4837-4843

Šiška F., Čížek J., Seiner H., Dlouhý I.: Numerical analysis of geometrically induced hardening in planar architectured materialss. Composite Structures 233 (2020) 111633-111643

Stratil L., Horník V., Dymáček P., Roupcová P., Svoboda J.: The Influence of Aluminum Content on Oxidation Resistance of New-Generation ODS Alloy at 1200°C. Metals 10 (2020) 1478

Moravčík I., Gamanov Š., Moravčíková-Goueva L., Kováčová Z., Kitzmantel M., Neubauer E., Dlouhý I.: Influence of Ti on the Tensile Properties of the High-Strength Powder Metallurgy High Entropy Alloys. Materials 13 (2020) 578

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Halasová M., Schweigstillová J., Kácha P., Svítilová J.: Potential of glass basalt or carbon fibres for reinforcement of partially pyrolysed compositeswith improved temperature and fire resistance. Ceramics - Silikáty 64 (2020) 115-124

Chlup Z., Černý M., Kácha P., Hadraba H., Strachota A.: Fracture resistance of partially pyrolysed polysiloxane preceramic polymer matrix composites reinforced by unidirectional basalt fibres. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4879-4885

Drdlík D., Chlup Z., Hadraba H., Drdlíková K.: Surface roughness improvement of near net shaped alumina by EPD. Journal of the Australian Ceramic Society 56 (2020) 721-727

Kastyl J., Chlup Z., Šťastný P., Trunec M.: Machinability and properties of zirconia ceramics prepared by gelcasting method. Adv. Appl. Ceram. 119 (2020) 252-260

Akhtar M., Hadzhieva Z., Dlouhý I., Boccaccini A.: Electrophoretic Deposition and Characterization of Functional Coatings Based on an Antibacterial Gallium (III)-Chitosan Complex. Coatings 10 (2020) 483

Moravčík I., Hadraba H., Li L., Dlouhý I., Raabe D., Li Z.: Yield strength increase of a CoCrNi medium entropy alloy by interstitial nitrogen doping at maintained ductility. Scr. Mater. 178 (2020) 391-397

Tatarko P., Grasso S., Kovalčíková A., Medveď D., Dlouhý I., Reece M.: Highly textured and strongly anisotropic TiB2 ceramics prepared using magnetic field alignment (9T). J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 1111-1118

Fan N., Čížek J., Huang C., Xie X., Chlup Z., Jenkins R., Lupoi R., Yin S.: A new strategy for strengthening additively manufactured cold spray deposits through in-process densification. Additive Manufacturing 36 (2020) 101626

Hadraba H., Chlup Z., Drdlík D., Šiška F.: Characterisation of mechanical and fracture behaviour of Al2O3/ZrO2/BaTiO3 laminate by indentation. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4799-4807

Čiriprová L., Falat L., Homolová V., Džupon M., Džunda R., Dlouhý I.: The Effect of Electrolytic Hydrogenation on Mechanical Properties of T92 Steel Weldments under Different PWHT Conditions. Materials 13 (2020) 3653

Šiška F., Čech J., Haušild P., Hadraba H., Chlup Z., Husák R., Stratil L.: Twinning in CoCrFeNiMn high entropy alloy induced by nanoindentation. Mater. Sci. Eng. A 784 (2020) 139297

Šťastný P., Chlup Z., Trunec M.: Gel-tape casting as a novel method for the production of flexible fine-grained alumina sheets. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 2542-2547

Chlup Z., Novotná L., Šiška F., Drdlík D., Hadraba H.: Effect of residual stresses to the crack path in alumina/zirconia laminates. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 5810-5818

Janovská M., Sedlák P., Čížek J., Koller M., Šiška F., Seiner H.: Characterization of bonding quality of a cold-sprayed deposit by laser resonant ultrasound spectroscopy. Ultrasonics 106 (2020) 106140

Akhtar M., Ilyas K., Dlouhý I., Šiška F., Boccaccini A.: Electrophoretic Deposition of Copper(II)-Chitosan Complexes for Antibacterial Coatings. Int. J. Mol. Sci. 21 (2020) 2637

Kovalčíková A., Tatarko P., Sedlák R., Medveď D., Chlup Z., Múdra E., Dusza J.: Mechanical and tribological properties of TiB2-SiC and TiB2-SiC-GNPs ceramic composites. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4860-4871

Fintová S., Kuběna I., Luptáková N., Jarý M., Šmíd M., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Development of advanced Fe-Al-O ODS alloy microstructure and properties due to heat treatment. J. Mater. Res. 35 (2020) 2789-2797

Moravčík I., Horník V., Minárik P., Li L., Dlouhý I., Janovská M., Raabe D., Li Z.: Interstitial doping enhances the strength-ductility synergy in a CoCrNi medium entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 781 (2020) 1392422019

Masini A., Strohbach T., Šiška F., Chlup Z., Dlouhý I.: Electrolyte-Supported Fuel Cell: Co-Sintering Effects of Layer Deposition on Biaxial Strength of Layer Deposition on Biaxial Strength. Materials 12 (2019) 306

Kusý M., Rízeková-Trnková L., Krajčovič J., Dlouhý I., Jurči P.: Can Sub-zero Treatment at -75 °C Bring Any Benefits to Tools Manufacturing?. Materials 12 (2019) 3827

Barbalini M., Bertolla L., Toušek J., Malucelli G.: Hybrid Silica-Phytic Acid Coatings: Effect on the Thermal Stability and Flame Retardancy of Cotton. Polymers 11 (2019) 1-22

Gianchandani P., Casalegno V., Salvo M., Ferraris M., Dlouhý I.: Refractory Metal, RM - Wrap: A tailorable, pressure-less joining technology. Ceram. Int. 45 (2019) 4824-4834

Neuberger H., Rey J., Arbeiter F., Hernandez F., Ruck S., Koehly C., Stratil L., Niewöhner R., Felde A.: Evaluation of conservative and innovative manufacturing routes for gas cooled Test Blanket Module and Breeding Blanket First Wall. Fusion Eng. & Design 146 (2019) 2140-2143

Bertolla L., Dlouhý I., Bartoníčková E., Toušek J., Nováček J., Mácová P.: Deconstruction of microfibrillated cellulose into nanocrystalline cellulose rods and mesogenic phase formation in concentrated low-modulus sodium silicate solution. Cellulose 26 (2019) 4325-4344

Jurči P., Dlouhý I., Horník J., Priknerová P., Mrštný Z.: Relationships between the Microstructure, Hardness and Fracture toughness of Differently Sub-Zero Treated Tool Steel. Defect Diffus. Forum 395 (2019) 95-112

Jurči P., Ďurica J., Dlouhý I., Horník J., Planieta R., Kralovič D.: Application of -140 °C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement. Metall. Mater. Trans. A 50 (2019) 2413-2434

Husák R., Hadraba H., Chlup Z., Heczko M., Kruml T., Puchý V.: ODS EUROFER Steel Strengthened by Y-(Ce, Hf, La, Sc, and Zr) Complex Oxides. Metals 9 (2019) 1148

Chlup Z., Černý M., Halasová M., Strachota A.: Behaviour of Partially Pyrolysed Composite Reinforced by Fibres of Various Compositions. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 505-510

Tofel P., Machů Z., Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Ševeček O., Majer Z., Holcman V., Hadaš Z.: Novel layered architecture based on Al2O3/ZrO2/BaTiO3 for SMART piezoceramic electromechanical converters. The European Physical Journal Special Topics 228 (2019) 1575-1588

Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 (2019) 1-12

Chlup Z., Drdlík D., Fides M., Kovalčíková A., Hadraba H.: Properties of BaTiO3/Al2O3 Laminate Structure by Nanoindentation. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 499-504

Javed H., Sabato A., Dlouhý I., Halasová M., Bernardo E., Salvo M., Herbrig K., Walter C., Smeacetto F.: Shear Performance at Room and High Temperatures of Glass-Ceramic Sealants for Solid Oxide Electrolysis Cell Technology. Materials 12 (2019) 298

Dlouhý I., Řehořek L., Seiner H., Čížek J., Šiška F.: Architectured Multi-Metallic Structures Prepared by Cold Dynamic Spray Deposition. Key Eng. Mater. 810 (2019) 107-112

Halasová M., Kuběna I., Roupcová P., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Iron precipitation in basalt fibres embedded in partially pyrolysed methylsiloxane matrix. Composites Part A 123 (2019) 286-292

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 810 (2019) 113-118

Hasegawa M., Hirata K., Dlouhý I.: Microstructural Change and Fracture Behavior under Different Heat Exposure Conditions on Thermal Barrier Coatings Deposited on TiAl Intermetallic Compound. Key Eng. Mater. 810 (2019) 27-33

Dymáček P., Svoboda J., Jirková H., Stratil L., Horník V.: Microstructure evolution and creep strength of new-generation oxide dispersion strengthened alloys with high volume fraction of nano-oxides. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 427-433

Hasegawa M., Inui T., Dlouhý I.: Effect of Heat Treatment at (Beta+Gama) Two Phase Region on Fracture Toughness in TiAl Intermetallic Compound. Key Eng. Mater. 810 (2019) 21-26

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261

Čížek J., Kovařík O., Šiška F., Bensch J., Čupera J., Matějková M., Siegl J., Chráska T., Khor K.: Increasing Fatigue Endurance of Hydroxyapatite and Rutile Plasma Sprayed Biocomponents by Controlling Deposition In-Flight Properties. ACS Biomaterials Science & Engineering 5 (2019) 1703-1714

Gröger R., Chlup Z., Sojková T., Kuběna I.: Interplay of slip and twinning in niobium single crystals compressed at 77 K. J. Mater. Res. 34 (2019) 261-270

Kotrechko S., Zimina G., Revka V., Dlouhý I.: Engineering Version of Local Approach to Fracture and its Application for RPV Lifetime Prediction. Key Eng. Mater. 810 (2019) 15-20

Ševeček O., Bertolla L., Chlup Z., Řehořek L., Majer Z., Marcián P., Kotoul M.: Modelling of cracking of the ceramic foam specimen with a central notch under the tensile load. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 242-250


všechny publikace