Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Korekce hodnot lomové houževnatosti konstrukčních keramik z hlediska statistických účinků velikosti

ŘešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektu2005-23
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2004-12-31 - 2006-12-30

Anotace
Hlavním úkolem navrhovaného projektu je prozkoumat možnosti korekce hodnot lomové houževnatosti vzhledem k rozdílným zkušebním podmínkám a vzorkům. Analýza rozptylu souborů hodnot lomové houževnatosti získaných při různých zatěžovacích podmínkách doplněná o fraktografické hodnocení lomových ploch umožní nalezení popisu vlivu velikosti zkušebních vzorků z pohledu mikrostruktury materiálu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found