Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > O nás > GEP

Plán genderové rovnosti

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (dále ÚFM) je vědecké pracoviště, které je zaměřeno na objasňování vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Prioritní je výzkum pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi kovů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy. Smyslem výzkumu je optimalizace užitných vlastností materiálů a predikce jejich provozní životnosti teoretickými a výpočetními metodami podloženými experimenty a získávání nových informací o chování materiálů na hranici současného poznání. Výzkumní pracovníci ústavu jsou osoby s technickým nebo přírodovědným vzděláním.

ÚFM je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi, který zásadně nediskriminuje své pracovníky na základě národnosti, etnického původu, sexuální orientace, fyzických hendikepů, náboženství, věku nebo pohlaví, s důrazem na kvalifikaci, odborné kvality a vědeckou excelenci svých zaměstnanců. ÚFM klade důraz na opatření, která pomáhají pracovnímu začlenění mladým pracovníkům a která jim usnadňují zabezpečení péče o děti a sladění pracovních a rodinných povinností. Zároveň není tolerováno obtěžování v žádné formě.

Tento plán genderové rovnosti je vypracován v souladu s legislativou ČR a EU a klade si za cíl podporovat opatření, která posilují rovné pracovní příležitosti, pracovní podmínky a možnosti pracovního zařazení bez ohledu na pohlaví jedince. Výslovně tento plán zohledňuje všechny požadavky pro GEP plán účastníků projektů v rámci Horizont Europe.

Současné genderové zastoupení zaměstnanců ÚFM, cíle pracoviště v genderové oblasti a další detaily lze najít v Plánu genderové rovnosti ve formátu pdf.