Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv kontaktních napětí na výsledky „The ball on the three balls“ zkoušky

ŘešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektuMEB060714
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2007-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Hlavním cílem navrhovaného projektu je objasnění vlivu kontaktního napětí na výslednou hodnotu pevnosti získanou z měření metodou “The ball on the three balls”. Hlavní úskalí spočívá v možné nukleaci trhliny kuželového tvaru pod zatěžovací koulí, což může vést k nežádoucímu předčasnému lomu zkušebního tělesa. Pochopení tohoto problému je nezbytné pro správné a širší použití této zkoušky. Nezbytnou roli přitom hrají jednak numerické výpočty pomocí metody konečných prvků, tak i experimentální výsledky, které slouží k ověření numerické analýzy.


Nic nebylo nalezeno / nothing found