Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkumné skupiny

Výzkumné skupiny

NázevVedoucíOddělení
Skupina křehkého lomu Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Oddělení mechanických vlastností
Skupina nízkocyklové únavy prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Oddělení mechanických vlastností
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Oddělení mechanických vlastností
Skupina vysokocyklové únavy doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Oddělení mechanických vlastností
Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů (FRACTIGUE) doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Oddělení mechanických vlastností
Skupina elektrických a magnetických vlastností Mgr. Martin Friák, Ph.D.
Oddělení termodynamiky a elektrických a magnetických vlastností
Skupina struktury fází a termodynamiky RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Oddělení termodynamiky a elektrických a magnetických vlastností
Elektronová mikroskopie Ing. Ivo Kuběna, Ph.D.
Oddělení experimentálních studií a modelování struktury
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Oddělení experimentálních studií a modelování struktury
Víceúrovňové modelování a měření fyzikálních vlastností doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Oddělení experimentálních studií a modelování struktury