Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory

SpoluřešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektu17-12546S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2019-12-30

Anotace
Navrhovaný projekt si klade za cíl vysvětlit změny, ke kterým dochází v průběhu teplotně indukované přeměny aromatických a alifatických siloxanových pryskyřic na oxykarbid křemíku SiOC. Předmětem zkoumání budou především prekurzory SiOC nacházející se v přechodovém stavu mezi organo-křemičitým polymerem a anorganickým materiálem. Dále bude sledován vliv stupně pyrolýzy na adhezi mezi organo-křemičitou matricí a silikátovými (čedičovými a skleněnými) vlákny v kompozitech z částečně pyrolyzovaných SiOC prekurzorů, s cílem zlepšení vlastností kompozitů. Vývoj nových materiálů bude zaměřen na zvýšenou stabilitu hybridních kompozitních systémů při dlouhodobé teplotní expozici při zachování mechanické odolnosti. Pro dosažení tohoto cíle bude využito, kromě výše popsaného porozumění probíhajícím dějům, také zdokonalení povrchové vrstvy. Významným dílčím cílem bude inimalizace smršťování pyrolyzovaných prekurzorů SiOC, a sice cestou zabudování mikro- resp. submikro-práškového plniva SiOC, a jemu příbuzných SiC a SiO2 před samotnou pyrolýzou.


2022

Chlup Z., Černý M., Strachota A., Rýglová Š., Schweigstillová J., Svítilová J., Trško L., Hadzima B.: Effect of Pyrolysis Temperature on the Behaviour of Environmentally Friendly Hybrid Basalt Fibre Reinforced Composites. Appl. Composite Mater. 29 (2022) 829-8432021

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Brus J., Schweigstillová J., Rýglová Š., Bičáková O.: In-situ measurement of mechanical properties and dimensional changes of preceramic thermosets during their pyrolysis conversion to ceramics using thermomechanical analysis. Ceram. Int. 47 (2021) 23285-232942020

Chlup Z., Černý M., Kácha P., Hadraba H., Strachota A.: Fracture resistance of partially pyrolysed polysiloxane preceramic polymer matrix composites reinforced by unidirectional basalt fibres. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4879-4885

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Halasová M., Schweigstillová J., Kácha P., Svítilová J.: Potential of glass basalt or carbon fibres for reinforcement of partially pyrolysed compositeswith improved temperature and fire resistance. Ceramics - Silikáty 64 (2020) 115-1242019

Chlup Z., Černý M., Halasová M., Strachota A.: Behaviour of Partially Pyrolysed Composite Reinforced by Fibres of Various Compositions. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 505-510

Halasová M., Kuběna I., Roupcová P., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Iron precipitation in basalt fibres embedded in partially pyrolysed methylsiloxane matrix. Composites Part A 123 (2019) 286-2922018

Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z.: Effect of Pyrolysis Temperature on the Mechanical Response in Partially Pyrolysed Polysiloxanes. Key Eng. Mater. 784 (2018) 55-60

Chlup Z., Černý M., Strachota A., Hadraba H., Halasová M.: Effect of the exposition temperature on the behaviour of partially pyrolysed hybrid basalt fibre composites. Composites B 147 (2018) 122-127