Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice

Řešitelprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Spoluřešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektu1QS200410502
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2009-12-30

Anotace
Hlavním cílem projektu je ověření mechanických vlastností konstrukčních materiálů, které jsou ve stadiu pokročilého zákaldního výzkumu a u kterých je reálný předpoklad, že budou v krátkodobém horizontu využity v průmyslových podnicích. Výzkum bude zaměře n na materiály pro vysokoteplotní aplikace v plynových turbinách a turbodmychadlech (superslitiny, intermetalika), na kovové implantátové biomateriály (nerezové oceli, Ti a NiTi slitiny) a na nové oceli pro kolejovou dopravu. Výsledky poznatků z oblasti základního výzkumu budou aplikovány na konkrétní konstrukční případy, ověřeny v dostatečném rozsahu, publikovány a připraveny pro přímou aplikaci v inženýrské praxi v podnicích, které potvrdily zájem na výsledcích tohoto výzkumu.


2012

Dobeš F., Besterci M., Ballóková B., Sülleiová K., Dymáček P.: Analysis of creep fracture in Al-Al4C3 composite after ECAP. Mater. Sci. Eng. A 532 (2012) 567-5722011

Kunz L., Lukáš P., Pantělejev L., Man O.: Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition. Strain 47 (2011) 476-482

Besterci M., Dobeš F., Ballóková B., Sülleiová K., Kvačkaj T.: Observation of Anisotropy of Creep Fracture Using Small Punch Test for Al-Al4C3 System Produced by Equal Channel Angular Pressing. High Temp. Mater. Proc. 30 (2011) 205-2102009

Man J., Klapetek P., Man O., Weidner A., Obrtlík K., Polák J.: Extrusions and intrusions in fatigued metals. Part 2. AFM and EBSD study of the early growth of extrusions and intrusions in 316L steel fatigued at room temperature. Philos. Mag. 89 (2009) 1337-1372

Obrtlík K., Petrenec M., Man J., Polák J., Hrbáček K.: Isothermal fatigue behavior of cast superalloy Inconel 792-5A at 23 and 900 °C. J. Mater. Sci. 44 (2009) 3305-3314

Man J., Obrtlík K., Polák J.: Extrusions and intrusions in fatigued metals. Part 1. State of the art and history. Philos. Mag. 89 (2009) 1295-13362008

Obrtlík K., Chlupová A., Petrenec M., Polák J.: Low cycle fatigue of cast superalloy Inconel 738LC at high temperature. Key Eng. Mater. 385-387 (2008) 581-5842007

Petrenec M., Obrtlík K., Polák J., Man J.: Effect of temperature on the low cycle fatigue of cast Inconel 792-5A. Key Eng. Mater. 345-346 (2007) 383-386