Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Kunz Ludvík

prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.

Místnost112
Telefon+420 532 290 379
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-7508-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
 • 1966-1970
  Studium fyziky pevné fáze, přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 • 1968 – 1970
  Pomocná vědecká síla, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 1970 – 1973
  Odborný pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 1973 – 1977
  Vědecká aspirantura v Ústavu fyziky materiálů AV ČR, vědecká hodnost CSc.
 • 1977 – doposud
  Vědecký pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 1994 – 2012
  Vedoucí oddělení Mechanických vlastností Ústavu fyziky materiálů AV ČR
 • 1989
  Státní rigorózní zkouška, Masarykova univerzita, RNDr.
 • 1997
  Habilitace na Žilinské univerzitě
 • 2004
  Profesor v oboru Materiálové inženýrství, Žilinská univerzita
 • 2005-2022
  Člen Akademického sněmu AV ČR
 • 2005 – 2009
  Člen Vědecké rady AV ČR
 • 2008
  Čestný doktorát, Žilinská univerzita
 • 2012 – 2022
  Ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR

 • Činnost
  Únava kovových materiálů, fyzikální aspekty mechanických vlastností materiálů


  2023

  Fintová S., Kunz L., Chlup Z., Kuběna I., Mertová K., Hradil D., Duchek M.: Grain refinement effect on fatigue life of two grades of commercially pure titanium. Int. J. Fatigue 176 (2023) 107883

  Seitl S., Horník V., Lesiuk G., Kunz L.: Influence of micro-structure of selected components made from AISI 304 on the mechanical properties. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 113-118  2022

  Beneš J., Kunz L., Liška J., Šrám J., Krbec M., Džupa V., Křivohlávek M., Návrat T.: Determination of stress and displacement on human composite pelvis under static and dynamic loading. J. Eng. in Medicine 236 (2022) 951-959  2021

  Fintová S., Trško L., Chlup Z., Pastorek F., Kajánek D., Kunz L.: Fatigue Crack Initiation Change of Cast AZ91 Magnesium Alloy from Low to Very High Cycle Fatigue Region. Materials 14 (2021) 6245  2020

  Šmíd M., Horník V., Kunz L., Hrbáček K., Hutař P.: High Cycle Fatigue Data Transferability of MAR-M 247 Superalloy from Separately Cast Specimens to Real Gas Turbine Blade. Metals 10 (2020) 1460-1476

  Seitl S., Pokorný P., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Kunz L.: Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way. MATEC Web Conf. 310 (2020) 34

  Fintová S., Kuběna I., Palán J., Mertová K., Duchek M., Hutař P., Pastorek F., Kunz L.: Influence of sandblasting and acid etching on fatigue properties of ultra-fine grained Ti grade 4 for dental implants. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 111 (2020) 104016

  Fintová S., Kuběna I., Trško L., Horník V., Kunz L.: Fatigue behavior of AW7075 aluminum alloy in ultra-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 774 (2020) 138922  2019

  Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 197-202

  Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Kunz L.: COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF OLD STEEL FROM TRUSS CRANE RUNWAY WITH S235 AND S355 GRADES. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 56-60

  Kunz L., Pokorný P., Konečná R., Nicoletto G.: Propagation of long fatigue cracks in Ti6Al4V alloy produced by direct metal laser sintering. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 222-229

  Horník V., Fintová S., Šmíd M., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 191-196  2018

  Seitl S., Miarka P., Klusák J., Fintová S., Kunz L.: Comparison of the Fatigue Crack Propagation Rates in S355 J0 and S355 J2 Steel Grades. Key Eng. Mater. 784 (2018) 91-96

  Nicoletto G., Konečná R., Kunz L., Frkáň M.: Influence of as-built surface on fatigue strength and notch sensitivity of Ti6Al4V alloy produced by DMLS. MATEC Web Conf. 165 (2018) 02002  2017

  Konečná R., Kunz L., Pokorný P., Nicoletto G.: Fatigue Crack Growth and Threshold Behavior of DMLS Ti6Al4V. Solid State Phenom. 267 (2017) 157-161

  Fintová S., Arzaghi M., Kuběna I., Kunz L., Sarazin-Baudoux C.: Fatigue crack propagation in UFG Ti grade 4 processed by severe plastic deformation. Int. J. Fatigue 98 (2017) 187-194

  Konečná R., Kunz L., Bača A., Nicoletto G.: Resistance of direct metal laser sintered Ti6Al4V alloy against growth of fatigue cracks. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 82-91

  Horník V., Šmíd M., Hutař P., Kunz L., Hrbáček K.: Interaction of Creep and High Cycle Fatigue of IN 713LC Superalloy. Solid State Phenom. 258 (2017) 595-598  2016

  Bača A., Konečná R., Nicoletto G., Kunz L.: Influence of build direction on the fatigue behaviour of Ti6Al4V alloy produced by direct metal laser sintering. Materials Today: Proceedings 3 (2016) 921-924

  Konečná R., Kunz L., Nicoletto G., Bača A.: Fatigue crack growth behavior of Inconel 718 produced by selective laser melting. Frattura ed Integrita Strutturale 10 (2016) 31-40

  Konečná R., Kunz L., Nicoletto G., Bača A.: Long fatigue crack growth in Inconel 718 produced by selective laser melting. Int. J. Fatigue 92 (2016) 499-506

  Šmíd M., Horník V., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: High Cycle Fatigue Damage Mechanisms of MAR-M 247 Superalloy at High Temperatures. Trans. Indian Inst. Metals 69 (2016) 393-397

  Konečná R., Nicoletto G., Kunz L., Riva E.: The role of elevated temperature exposure on structural evolution and fatigue strength of eutectic AlSi12 alloys. Int. J. Fatigue 83 (2016) 24-35

  Šmíd M., Hutař P., Horník V., Hrbáček K., Kunz L.: Stage I fatigue cracking in MAR-M 247 superalloy at elevated temperatures. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3585-3592  2015

  Šmíd M., Fintová S., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: Prediction of maximum casting defect size in MAR-M 247 alloy processed by hot isostatic pressing. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 2 (2015) 25-32

  Fintová S., Kunz L.: Fatigue properties of magnesium alloy AZ91 processed by severe plastic deformation. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 42 (2015) 219-228  2014

  Konečná R., Nicoletto G., Kunz L., Svoboda M., Bača A.: Fatigue strength degradation of AlSi12CuNiMg alloy due to high temperature exposure: a structural investigation. Procedia Eng. 74 (2014) 43-46

  Kunz L., Fintová S.: Fatigue behaviour of AZ91 magnesium alloy in as-cast and severe plastic deformed conditions. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 397-402

  Fintová S., Pantělejev L., Kunz L.: Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained Magnesium AZ91 Alloy. Mater. Sci. Forum 782 (2014) 384-389

  Fintová S., Kunz L.: Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 63 (2014) 012159

  Šmíd M., Kunz L., Hutař P., Hrbáček K.: High cycle fatigue of nickel-based superalloy MAR-M 247 at high temperatures. Procedia Eng. 74 (2014) 329-332

  Kunz L., Lukáš P., Navrátilová L.: Strain localization and fatigue crack initiation in ultrafine-grained copper in high- and giga-cycle region. Int. J. Fatigue 58 (2014) 202-208

  Kunz L., Fintová S.: Initiation of fatigue cracks in ultrafine-grained materials in high-cycle fatigue region. Procedia Eng. 74 (2014) 2-5

  Fintová S., Kunz L.: Cyclic plastic behavior and fatigue life of AZ91 alloy in as-cast and ultra-fine grained state. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 21 (2014) 109-115  2012

  Kunz L., Lukáš P., Konečná R., Fintová S.: Casting defects and high temperature fatigue life of IN 713LC superalloy. Int. J. Fatigue 41 (2012) 47-51

  Kunz L., Lukáš P., Klusák J.: Fatigue Strength of Weathering Steel. Mater. Sci. 18 (2012) 18-22  2011

  Wang Q., Du Z., Liu X., Kunz L.: Fatigue Property and Fatigue Cracks of Ultra-fine Grained Copper. Mater. Sci. Forum 682 (2011) 231-237

  Vlk M., Kunz L., Rozlívka L.: Únavové vlastnosti patinující oceli. Konstrukce 4 (2011) 75-79

  Pantělejev L., Man O., Kunz L.: Microstructural stability of ultrafine grained copper at elevated temperature. Acta Metall. Slovaca 17 (2011) 158-162

  Kunz L., Lukáš P., Pantělejev L., Man O.: Stability of ultrafine-grained structure of copper under fatigue. Procedia Eng. 10 (2011) 201-206

  Kunz L., Lukáš P., Pantělejev L., Man O.: Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition. Strain 47 (2011) 476-482

  Bubenko L., Konečná R., Kunz L., Nicoletto G.: Fatigue crack propagation within the austempered ductile iron microstructure. Acta Metall. Slovaca 17 (2011) 18-25

  Kunz L., Lukáš P., Konečná R.: Combined cycle fatigue of Ni-base superalloy. Key Eng. Mater. 465 (2011) 523-526

  Lukáš P., Kunz L., Navrátilová L., Bokůvka O.: Fatigue damage of ultrafine-grain copper in very-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 7036-7040


  ČísloNázev
  FV30219 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve
  RVO 68081723 Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné instituce
  GA ČR P108/10/2001 Cyklická plastická deformce a únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů
  FT-TA4/023 Výzkum a vývoj mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel, spojený s vývojem nové, progresivnější technologie přesného lití těchto částí.
  1QS200410502 Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice
  106/05/2112 Vysokocyklová únava niklových superslitin při vysokých středních napětích
  1P05ME804 Únavové vlastnosti ultrajmnozrnných slitin mědi a hořčíku
  IBS2041001 Degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů při jejich mechanickém namáhání