Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vysokocyklová únava niklových superslitin při vysokých středních napětích

Řešitelprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Číslo projektu106/05/2112
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2007-12-30

Anotace
Cílem projektu je experimentální stanovení vysokoteplotní únavové životnosti a cyklických creepových dat lité niklové superslitiny IN713LC za působení vysokých středních tahových napětí ve vysokocyklové oblasti. Pozornost je věnována lokalizaci cyklické plastické deformace, změnám γ/γ΄ mikrostruktury, iniciaci a rannému šíření únavových trhlin. Záměrem projektu je popsat, vysvětlit a kvantifikovat cyklické creepové chování na základě znalosti rychlosti zatěžování a cyklické plasticity a jejich vlivu na rozvoj jednosměrné plastické deformace.


Nic nebylo nalezeno / nothing found