Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Výzkum a vývoj mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel, spojený s vývojem nové, progresivnější technologie přesného lití těchto částí.

Spoluřešitelprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Číslo projektuFT-TA4/023
Doba řešení2006-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Předmětem řešení předkládaného projektu je výzkum mechanických vlastností materiálů použitých pro nové typy turbodmychadel. Výzkum je zaměřen na mechanické vlastnosti materiálů, vhodných pro teplotní rozsah spalin 550 - 1020 C, které bude možno použít pro odlitky odlévané metodou přesného lití pomocí vytavitelného modelu. Dále je projekt zaměřen na vývoj nové progresivnější technologie přesného lití oběžných kol turbodmychadel menších výkonů tak, aby byla postatně zvýšena současná kapacita slévárny přesného lití První brněnské slévárny Velká Bíteš a.s.


2011

Kunz L., Lukáš P., Konečná R.: Combined cycle fatigue of Ni-base superalloy. Key Eng. Mater. 465 (2011) 523-526