Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů při jejich mechanickém namáhání

Řešitelprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Číslo projektuIBS2041001
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení1999-12-31 - 2004-12-30

Anotace
Předmětem projektu je materiálový výzkum zaměřený na problematiku degradace vlastností a životnost inženýrských materiálů za podmínek složitého mechanického namáhání. Pozornost bude soustředěna na vliv malých defektů a trhlin na životnost, na určení loká lních materiálových charakteristik porušení a jejich použití pro predikci lomového chování, na vlastnosti žárupevných materiálů při creepu a interakci únovy s creepem. Badatelský výzkum bude koncipován a doveden do takového stadia, aby jeho výstupy byly použitelné pro potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti materiálů určených pro dopravní techniku a energetiku.


2003

Man J., Obrtlík K., Polák J.: Study of surface relief evolution in fatigued 316L austenitic stainless steel by AFM. Mater. Sci. Eng. A 351 (2003) 123-1322002

Man J., Obrtlík K., Blochwitz C., Polák J.: Atomic force microscopy of surface relief in individual grains of fatigued 316L austenitic stainless steel. Acta Mater. 50 (2002) 3767-3780