Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Cyklická plastická deformce a únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů

Řešitelprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Číslo projektuGA ČR P108/10/2001
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2009-12-31 - 2014-12-30

Anotace
Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných materiálů využitelných v inženýrské praxi jsou určeny rozsahem poškození způsobeným kumulativní plastickou deformací jak v jejich celém objemu, tak v jejich povrchových vrstvách. Cílem projektu je objasnit relevantní mechanizmy plastické deformace v několika různých jemnozrnných materiálech podrobených cyklickému zatěžování a tak získat základní poznatky, které jsou nezbytné pro materiálový design a pro konstrukční aplikace.


2015

Fintová S., Kunz L.: Fatigue properties of magnesium alloy AZ91 processed by severe plastic deformation. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 42 (2015) 219-2282014

Kunz L., Fintová S.: Fatigue behaviour of AZ91 magnesium alloy in as-cast and severe plastic deformed conditions. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 397-402

Fintová S., Pantělejev L., Kunz L.: Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained Magnesium AZ91 Alloy. Mater. Sci. Forum 782 (2014) 384-389

Fintová S., Kunz L.: Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 63 (2014) 012159

Kunz L., Lukáš P., Navrátilová L.: Strain localization and fatigue crack initiation in ultrafine-grained copper in high- and giga-cycle region. Int. J. Fatigue 58 (2014) 202-208

Kunz L., Fintová S.: Initiation of fatigue cracks in ultrafine-grained materials in high-cycle fatigue region. Procedia Eng. 74 (2014) 2-5

Fintová S., Kunz L.: Cyclic plastic behavior and fatigue life of AZ91 alloy in as-cast and ultra-fine grained state. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 21 (2014) 109-1152011

Kunz L., Lukáš P., Pantělejev L., Man O.: Stability of ultrafine-grained structure of copper under fatigue. Procedia Eng. 10 (2011) 201-206

Lukáš P., Kunz L., Navrátilová L., Bokůvka O.: Fatigue damage of ultrafine-grain copper in very-high cycle fatigue region. Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 7036-7040