Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny

SpoluřešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektuGA106/09/1101
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Námětem předkládaného projektu je vývoj polymerních prekurzorů pro kompozity s pyrolyzovanou matricí
vyztuženou keramickými vlákny. Jako prekurzor budou studovány pryskyřice na bázi siloxanů s různým
vzájemným poměrem uhlíku a křemíku. Dále budou studovány bezoxidové karbosilany, silazany, siloxany
obsahující bór a jejich kopolymery. Hlavním cílem jejich výzkumu je nalezení optimálního prekurzoru s
vhodnými technologickými parametry v polymerním stavu. V pyrolyzovaném stavu musí tyto materiály
vykazovat teplotní a strukturní stabilitu a oxidační odolnost. Kompozit připravený z takovýchto prekurzorů a z
keramických vláken Nextel 720 bude pyrolyzován na teplotu do cca. 1000°C. Tento kompozitní materiál bude
testován podle podmínek jeho zamýšleného použití pro vysokoteplotní aplikace (teplotní stabilita struktury,
oxidační odolnost, mechanické vlastnosti do teploty 1400°C, lomová houževnatost). Pro účely optimalizace
procesu přípravy bude také použita fraktografická analýza.


2012

Černý M., Strachota A., Chlup Z., Sucharda Z., Žaloudková M., Glogar P., Kuběna I.: Strength, Elasticity and Failure of Composites with Pyrolyzed Matrices Based on Polymethylsiloxane Resins with Optimized Ratio of D and T Components. J. Composite Mater. 47 (2012) 1055-1066

Halasová M., Chlup Z., Strachota A., Černý M., Dlouhý I.: Mechanical response of novel SiOC glasses to high temperature exposition. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 4489-44952011

Chlup Z., Černý M., Strachota A., Kozák V.: Properties of modified polysiloxane based ceramic matrix for long fibre reinforced composite materials. Plastics, Rubber and Composites 40 (2011) 380-385

Chlup Z., Černý M., Strachota A., Dlouhý I.: Role of pyrolysis conditions on fracture behaviour of fibre reinforced Composites. Key Eng. Mater. 465 (2011) 455-458

Strachota A., Černý M., Glogar P., Sucharda Z., Havelcová M., Chlup Z., Dlouhý I., Kozák V.: Preparation and optimalization of silicon oxycarbide composites toughened by inorganic fibers by pyrolysis of precursor composites with siloxane matrix. Acta Phys. Pol. A 120 (2011) 326-330