Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Přenositelnost charakteristik lomové houževnatosti z hlediska hodnocení integrity komponent s defekty

ŘešitelIng. Vladislav Kozák, CSc.
Číslo projektuGA101/00/0170
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1999-12-31 - 2002-12-30

Anotace
Projekt je orientován na analýzu zákonitostí křehkého a tvárného porušení ocelí s ohledem na predikci transitního chování součástí a konstrukcí s defekty a koncentrátory napětí při aplikaci mikromecha- nistických deterministických a stochastických modelů porušení. Podstatou projektu je měření lomové houževnatosti na tzv. malých vzorcích, přenos takto získaných hodnot na zkušební tělesa standardních rozměrů a dále na reálné komponenty a konstrukce. Při řešení projektu se navazuje na poznatky grant GAČR 101-97-1045, zaměřeného na lokální přístup a běžícího grantu NATO SfP č. 972655. Cílem projektu je testování a vývoj tzv. "fracture toughness scaling" modelů, keré vycházejí ze znalostí mikromechanismů porušování a umožňují nám tuto transformaci provést. Tyto modely jsou založené na pravděpodobnostích metodách a parametrech jako je Weibullovo napětí (lokální přístup), respektivě na velikosti kritické oblasti (např. plastická zóna) před čelem trhliny. Při studiu bude použita litá ocel, která je ...


Nic nebylo nalezeno / nothing found