Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vývoj ODS ocelí odolných účinkům tekutých kovů pro využití v nových systémech v oblasti jaderného štěpení i fúze

ŘešitelIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
Číslo projektu20-20873S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Feritické 9-16% Cr ODS oceli jsou kandidátním strukturním materiálem budoucích fúzních a štěpných reaktorů. Agresivní prostředí těžkých kapalných kovů (Pb, PbLi), plánovaných jako chladicí média těchto reaktorů, klade na tyto oceli zvýšené nároky. Dosavadní strategie samovolné pasivace povrchu oceli, založená na tvorbě Cr oxidu v kapalných kovech obohacených kyslíkem, selhává pro chladiva PbLi, protože Li vykazuje vyšší afinitu ke kyslíku než Cr. V projektu bude vyvinuta nová generace ODS ocelí, zpevněných komplexními oxidy (umožňující např. kontrolu velikosti zrna oceli nebo příspěvku disperzního zpevnění k mezi kluzu oceli). Dále budou vyvinuty ochranné povlaky ocelí na bázi málo rozpustných tvrdých kovů. Bude zkoumána expozice oceli v kapalném Pb/PbLi při vysokých teplotách, simulujících dlouhodobé působení v pracovním prostředí. Cílem projektu je pochopit proces stárnutí a degradace těchto ODS ocelí a jejich ochranného povlaku v kapalných médiích Pb/PbLi a navrhnout směr dalšího vývoje vysoce odolných ODS ocelí.


2023

Hojna A., Pazderová M., Rozumová L., Vít J., Hadraba H., Stratil L., Čížek J.: Performance of Sc-Y-ODS variant of Eurofer steel in stagnant PbLi at 600°C. J. Nucl. Mater. 575 (2023) 1542272022

Šiška F., Hadraba H., Stratil L., Fintová S., Kuběna I.: Effects of grains´ morphology on strengthening mechanisms in ODM401 14Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 852 (2022) 143663

Hadraba H., Chlup Z., Čížek J., Kuběna I.: 9Cr-1W steel strengthened by AlN and BN dispersion. J. Mater. Sci. 57 (2022) 12572-12584