Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50

Kontaktní osobaIng. Zdeněk Balík

Univerzální zkušební systém se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky v tahu, v tlaku, ohybu pro širokou škálu materiálů zejména pro polymery, kovy, keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot.

Silová kapacita stroje je do ± 50 kN s volitelnými siloměry s menší kapacitou až do 200N.
Mechanické čelisti umožňují upnout kulaté i ploché tahové tyče, dále jsou k dispozici přípravky pro 3 a 4 - bodový ohyb s rozpětím válečků od 10 do 40mm a také tlakové desky. Zkušební teplota je od -196 až do 1200 ° C, k čemuž je využito různých kryostatů a atmosférické pece. Systém je plně řízen pomocí softwaru TestXpert s vysokou mírou variability a možnosti úprav zkušebních postupů, což umožňuje provádět složité experimenty. Deformace vzorků může být měřena pomocí kontaktních, nebo bezkontaktních systémů. Kontaktní snímač deformace Multisens se používá při pokojových teplotách, zatímco snímač Mytec při teplotách zvýšených. K dispozici je i měření 2D deformací bezkontaktní metodou pomocí DIC a ve 3D pomocí ESPI DantecDynamic Q300 systému. Dále je možné využít řadu doplňkových metod pro podporu experimentů, například sledování šíření trhlin pomocí akustické emise aparaturou Dakel IPL, nebo sledování její délky pomocí potenciální metody systémem Techlab.