Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Vybavení

Vybavení

Hledat
NazevKontaktSkupina
3D tiskárna Prusa i3 MKS3+ & MMU2S (Prusa Research) doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Víceúrovňové modelování a měření fyzikálních vlastností
3D tiskárna Prusa i3 MKS3+ & MMU2S (Prusa Research) Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
3D tiskárna Průša SL1 Bc. Adam Weiser
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
3D tiskárna Průša SL1 Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Analytické přesné váhy DENVER Summit Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Aparatura Dakel IPL Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Aparatura pro termální desorpční spektroskopii Bc. Adam Weiser
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Automatický metalografický lis Opal 410 ATM doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Automatický výrobník demineralizované vody Bc. Adam Weiser
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Axiálně torzní zkušební stroj MTS 809 Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Skupina nízkocyklové únavy
Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Creepové stroje pro helikoidní vzorky RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje SATEC Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje vlastní konstrukce Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj pro helikoidní vzorky RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Diamantová pila LECO VC-50 RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
Skupina struktury fází a termodynamiky