Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Vybavení

Vybavení

Hledat
NazevKontaktSkupina
3D tiskárna Prusa i3 MKS3+ & MMU2S (Prusa Research) doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Víceúrovňové modelování a měření fyzikálních vlastností
3D tiskárna Prusa i3 MKS3+ & MMU2S (Prusa Research) Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
3D tiskárna Průša I3 MK3 Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
3D tiskárna Průša SL1 Bc. Adam Weiser
Elektronová mikroskopie a pokročilé analýzy materiálů
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
3D tiskárna Průša SL1 Ing. Hynek Hadraba, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Analytické přesné váhy DENVER Summit Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Aparatura Dakel IPL Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Aparatura pro termální desorpční spektroskopii Bc. Adam Weiser
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Automatický metalografický lis Opal 410 ATM doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Elektronová mikroskopie a pokročilé analýzy materiálů
Automatický výrobník demineralizované vody Bc. Adam Weiser
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Axiálně torzní zkušební stroj MTS 809 Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Skupina nízkocyklové únavy
Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Elektronová mikroskopie a pokročilé analýzy materiálů
Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Bruska Struers LaboPol 5 and 25 Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Skupina křehkého lomu
Zkušební creepové stroje vlastní konstrukce s přímým zatížením Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell KAPPA DS 50 kN, s pecí do 1200 °C Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje pro helikoidní vzorky RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje SATEC Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje vlastní konstrukce Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů