Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Vybavení

Vybavení

Hledat
NazevKontaktSkupina
Analytické přesné váhy DENVER Summit prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Skupina křehkého lomu
Aparatura Dakel IPL prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Skupina křehkého lomu
Automatický metalografický lis Opal 410 ATM doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Axiálně torzní zkušební stroj MTS 809 Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů
Skupina nízkocyklové únavy
Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Creepové stroje pro helikoidní vzorky RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje SATEC Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje vlastní konstrukce Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj pro helikoidní vzorky RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů
Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů
Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů
Diamantová pila LECO VC-50 RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
Skupina struktury fází a termodynamiky
Diferenciální skenovací kalorimetry DSC 204 Phoenix (pro nízké teploty) a DSC 404 Pegasus (pro vysoké teploty) firmy Netzsch RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Skupina struktury fází a termodynamiky
Digitální mikroskop Olympus DSX1000 doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z2.5 vybavený tvrdoměrnou hlavou ZHU0.2 a optikou prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Skupina křehkého lomu
Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50 prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Skupina křehkého lomu
ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Skupina křehkého lomu
Feritoskop Fischer FMP 30 Ing. Jiří Man, Ph.D.
Skupina nízkocyklové únavy
Programovatelný laboratorní zdroj GW INSTEK PSU 60-25 doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů