Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Vybavení

Vybavení

Hledat
NazevKontaktSkupina
3D tiskárna Prusa i3 MKS3+ & MMU2S (Prusa Research) doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Víceúrovňové modelování a měření fyzikálních vlastností
3D tiskárna Průša SL1 Bc. Adam Weiser
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Analytické přesné váhy DENVER Summit prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Skupina křehkého lomu
Aparatura Dakel IPL prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Skupina křehkého lomu
Aparatura pro termální desorpční spektroskopii Bc. Adam Weiser
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Automatický metalografický lis Opal 410 ATM doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Automatický výrobník demineralizované vody Bc. Adam Weiser
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Axiálně torzní zkušební stroj MTS 809 Ing. Ivo Šulák, Ph.D.
Skupina nízkocyklové únavy
Automatická / manuální metalografická pila Brillant 220 Metalco doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů
Creepové stroje pro helikoidní vzorky RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje SATEC Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepové stroje vlastní konstrukce Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj pro helikoidní vzorky RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Diamantová pila LECO VC-50 RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.
Skupina struktury fází a termodynamiky
Diferenciální skenovací kalorimetr NETZSCH Phoenix 204 F1 Bc. Adam Weiser
Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů
Diferenciální skenovací kalorimetry DSC 204 Phoenix (pro nízké teploty) a DSC 404 Pegasus (pro vysoké teploty) firmy Netzsch RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Skupina struktury fází a termodynamiky
Digitální mikroskop Olympus DSX1000 doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.
Laboratoř přípravy a analýzy materiálů