Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Diferenciální skenovací kalorimetry DSC 204 Phoenix a DSC 404 Pegasus

Kontaktní osobaRNDr. Aleš Kroupa, CSc.

Přístroje jsou používány pro studium fázových přeměn v tuhých látkách v oblasti nízkých teplot (- 180  °C až 700 °C) – DSC 204 a vysokých teplot do 1600 °C – DSC404

Diferenční skenovací kalorimetrie je experimentální metoda, pomocí níž lze studovat tepelné projevy fyzikálních dějů probíhajících v materiálu. Tyto tepelné procesy mohou být studovány v závislosti na teplotě nebo čase během definovaného teplotního programu. V naší laboratoři se tyto přístroje používají zvláště ke studiu fázových přeměn v tuhých látkách.