Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Creepové stroje vlastní konstrukce

Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.

Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík

Celkem 35 creepových strojů umožňujících:

a) testy s konstantním tahovým zatížením

b) testy při konstantním tahovém napětí

c) testy při konstantním tlakovém napětí

d) konstantní tahové napětí (nebo zatížení) s možností rychlého ochlazení vzorku pod napětím.

e) small punch testsVšechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík