Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Diferenciální skenovací kalorimetr NETZSCH Phoenix 204 F1

Kontaktní osobaBc. Adam Weiser

Nízkoteplotní DSC umožňující studium fázových přeměn, měření entalpie a tepelné kapacity při teplotách od -180°C.

  • Rozsah teplot -180°C až 650°C
  • Rychlost ohřevu 0,001 K/min až 200 K/min
  • Ochranná atmosféra: argon
  • Vybaven itracoolerem (pro teploty nad -85°C lze měřit bez kapalného dusíku)
  • Tau-senzor
  • Velikost vzorku max. Ø 6 mm × 3 mm