Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Řízení rozhraní v bezolovnatých feroelektrických-dielektrických kompozitech pro zlepšení jejich elektromechanických vlastností

SpoluřešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektu21-24805S
Interní číslo projektu321030
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2021-01-01 - 2023-12-31

Anotace
Kompozity využívající kombinace mechanických a elektrických vlastností jednotlivých složek jsou perspektivní pro zlepšení vlastností materiálů v elektronice. Některé z vlastností mohou být synergickým efektem v kompozitu zvýšeny i nad hodnoty, které mají jednotlivé složky. Jako slibné se jeví částicové kompozity založené na kombinaci feroelektrických a dielektrických keramik. Zrna bezolovnaté silně piezoelektrické keramiky BTO, BCZT a BCSnT budou kombinována s vysokomodulovými zrny Al2O3 a ZrO2 pro zvýšení mechanické odolnosti a elektromechanické vazby. Naše dosavadní zkušenosti s přípravou funkčních kompozitů ukazují, že formování rozhraní pomocí technologie přípravy pozitivně ovlivňuje jejich funkční vlastnosti. Proto navrhujeme systematický výzkum chemických syntéz s aplikací pokročilých tvarovacích a slinovacích metod pro optimalizaci chemického a fázového složení, mikrostruktury a vlastností rozhraní mezi zrny. Elektromechanické vlastnosti budou určovány experimentálně a modelovány. Dále bude studován vliv fázové transformace feroelektrické složky na výsledné vlastnosti.


2024

Drdlík D., Mařák V., Hadraba H., Chlup Z.: A way for densification of lead-free BaTiO3-based/ZrO2 laminates for energy harvesting applications prepared by electrophoretic deposition. Mater. Lett. 355 (2024) 1354242023

Chlup Z., Drdlík D., Hadraba H., Ševeček O., Šiška F., Erhart J., Maca K.: Temperature effect on elastic and fracture behaviour of lead-free piezoceramic BaTiO3. J. Eur. Ceram. Soc. 43 (2023) 1509-1522