Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

RoLiCer - Zvýšení spolehlivosti a životnosti keramických součástí pomocí víceúrovňového modelování degradace a poškození

SpoluřešitelIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Číslo projektu263476
AgenturaEvropská komise, FP7
Doba řešení2011-10-31 - 2014-11-29

Anotace
Konstrukční keramiky mají vynikající mechanické a fyzikální vlastnosti. Mimořádná odolnost proti opotřebení, korozi a odolnost proti kontaktní únavě u nitridu křemíku (Si3N4) a SiAlONu z nich dělají atraktivní materiály pro vysoké teploty tvářecích nástrojů a valivé elementy ložisek. Navzdory úsilí věnovaného studiu této třídy materiálů, stále existuje propast mezi mikro-strukturálními vlastnostmi a jejich limity u potenciálních aplikací. Rozvoj víceúrovňových prediktivních modelů, které poskytují informace o mechanismech degradace materiálů, založených na reálných pracovních podmínkách, umožní navrhování keramických materiálů pro nové aplikace. Tyto modely budou podpořeny ověřenými technikami charakterizace vlastností, včetně tribologie, analýzy poškození a předpovědi životnosti.

Optimalizace mikrostruktury je závislá na aplikaci a měla by využívat synergie vývoje nových materiálů a víceúrovňového modelování. Propojení mezi mikro-strukturními vlastnostmi a chováním na makroúrovni by mělo zahrnovat znalosti z atomistické, mikro, meso a makro-úrovně. Informace o chování by nebyla úplná bez ověření simulací pomocí experimentálních technik a testů v reálných aplikacích.

Více informací naleznete na www.rolicer.eu


2016

Raga R., Khader I., Chlup Z., Kailer A.: Damage initiation and evolution in silicon nitride under non-conforming lubricated hybrid rolling contact. Wear 360-361 (2016) 147-159

Othmani Y., Böhlke T., Lube T., Fellmeth A., Chlup Z., Colonna F., Hashibon A.: Analysis of the effective thermoelastic properties and stress fields in silicon nitride based on EBSD data. J. Eur. Ceram. Soc. 36 (2016) 1109-11252014

Kozák V., Chlup Z.: Crack Growth Modelling in the Silicon Nitride Ceramics by Application of the Cohesive Zone Approach. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 193-196