Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Klusák Jan

doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.

Místnost118
Telefon+420 532 290 348
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDK-4682-2012
Pozicevědecký pracovník - Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů (FRACTIGUE)

Osobní informace
  • 1993-1998 Vysokoškolské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika - Inženýrská mechanika
  • 1998-2002 Postgraduální studium VUT v Brně - Fakulta strojní a ÚFM, AV ČR
  • 1998-Dosud ÚFM AV ČR V současnosti výzkumný pracovník ve skupině vysokocyklové únavy ÚFM AV ČR, v. v. i.

Činnost
Studium lomové mechaniky obecných singulárních koncentrátorů napětí. Formulace kritérií stability ostrých a bi-materiálových vrubů a jejich aplikace na odhad životnosti součástí s těmito vruby. Studium singulárních koncentrátorů napětí v izotropních a ortotropních materiálech. Numerické modelování a výpočty lomově-mechanických parametrů se singulárními koncentrátory napětí.


2021

Klusák J., Kopp D.: 3D assessment of surface influence on crack initiation in sharp notches under a mixed mode of loading. Theor. Appl. Fract. Mech. 112 (2021) 102920

Klusák J., Horník V., Lesiuk G., Seitl S.: Comparison of high- and low-frequency fatigue properties of structural steels S355J0 and S355J2. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 44 (2021) 3202-32132020

Seitl S., Pokorný P., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Kunz L.: Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way. MATEC Web Conf. 310 (2020) 34

Jambor M., Trško L., Klusák J., Fintová S., Kajánek D., Nový F., Bokůvka O.: Effect of Severe Shot Peening on the Very-High Cycle Notch Fatigue of an AW 7075 Alloy. Metals 10 (2020) 1262

Vyhlídal M., Klusák J.: A crack approaching the edge of the aggregate. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 20 (2020) 47-522019

Vyhlídal M., Klusák J.: The influence of polygonal cavity on fracture behaviour of concrete. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 690-697

Klusák J., Seitl S.: Very high cycle fatigue tests of high strength steels S355 J0 and S355 J2. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 576-581

Klusák J., Krepl O., Profant T.: An easy and engineering stability criterion of general singular stress concentrators. Theor. Appl. Fract. Mech. 104 (2019) 102341

Krepl O., Klusák J.: Multi-parameter failure assessment of a bi-material V-notch-Crack initiation from a free-edge singularity. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 233-241

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Klusák J.: Influence of corrosion on fatigue behaviour of old crane runway steel. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 54 (2019) 416-423

Profant T., Hrstka M., Klusák J.: Microcrack interaction with circular inclusion and interfacial zone. Frattura ed Integrita Strutturale 48 (2019) 503-512

Profant T., Hrstka M., Klusák J.: An asymptotic analysis of crack initiation from an interfacial zone surrounding the circular inclusion. Composite Struct. 208 (2019) 479-4972018

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Multi-Parameter Fracture Mechanics: Crack Approaching a Bi-Material Interface. Key Eng. Mater. 784 (2018) 79-84

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Fintová S., Kunz L.: Comparison of the Fatigue Crack Propagation Rates in S355 J0 and S355 J2 Steel Grades. Key Eng. Mater. 784 (2018) 91-96

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Krejsa M., Blasón Gonzáles S., Canteli A.: Evaluation of fatigue properties of S355 J0 steel using ProFatigue and ProPagation software. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1494-1501

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Influence of the Interfacial Transition Zone on crack behavior in a matrix/aggregate system. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1798-1803

Krepl O., Klusák J.: Multi-parameter average strain energy density factor criterion applied on the sharp material inclusion problem. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1279-1284

Klusák J., Krepl O.: Multi-parameter average strain energy density factor criterion applied on the bi-material notch problem. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1261-1266

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Klusák J.: Influence of Micro-Structure on the Fatigue Crack Propagation in Bridge Steel. Proceedings 2 (2018) 1-62017

Krepl O., Klusák J.: The influence of non-singular terms on the precision of stress description near a sharp material inclusion tip. Theor. Appl. Fract. Mech. 90 (2017) 85-99

Malíková (Šestáková) L., Klusák J., Keršner Z.: Assessment of Crack Stability in a Quasi-brittle Particle Composite. Procedia Eng. 190 (2017) 49-53

Krepl O., Klusák J.: Crack onset assessment near the sharp material inclusion tip by means of modified maximum tangential stress criterion. Frattura ed Integrita Strutturale 42 (2017) 66-73

Šimonová H., Vyhlídal M., Kucharczyková B., Bayer P., Keršner Z., Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites. Frattura ed Integrita Strutturale 41 (2017) 211-219

De Corte W., Helincks P., Boel V., Klusák J., Seitl S., De Schutter G.: Generalised fracture mechanics approach to the interfacial failure analysis of a bonded steel-concrete joint. Frattura ed Integrita Strutturale 42 (2017) 147-1602016

Krepl O., Klusák J., Profant T.: Analytical-Numerical Determination of Stress Distribution around a Tip of Polygon-Like Inclusion. Key Eng. Mater. 713 (2016) 94-98

Krepl O., Klusák J.: Reconstruction of a 2D stress field around the tip of a sharp material inclusion. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 1920-1927

Klusák J., Krepl O., Profant T.: Behaviour of a crack in a corner or at a tip of a polygon-like particle. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 1912-19192014

Seitl S., Klusák J., Fernández P., Canteli A.: Evaluation of conventional Al 2024 fatigue limit in fatigue test using thermographic measurement: Effect of frequency. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 1308-1313

Klusák J., Hrstka M., Profant T., Krepl O., Ševeček O., Kotoul M.: The influence of the first non-singular stress terms on crack initiation direction in an orthotropic bi-material plate. Theor. Appl. Fract. Mech. 71 (2014) 67-75

Profant T., Klusák J., Ševeček O., Kotoul M., Hrstka M., Marcián P.: An effect of the first non-singular term of the Williams asymptotic expansion to the stability of the bi-material orthotropic notch. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 745-748

Klusák J., Kopp D., Profant T.: Bi-material notches under various normal-shear loading modes. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 361-364

Seitl S., Klusák J., Fernández P., Canteli A.: Thermographic determination methodology: Application on fatigue limit of AL 2024 for R=-1. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 477-4802013

Klusák J., Profant T., Knésl Z., Kotoul M.: The influence of discontinuity and orthotropy of fracture toughness on conditions of fracture initiation in singular stress concentrators. Eng. Fract. Mech. 110 (2013) 438-447

Profant T., Klusák J., Ševeček O., Hrstka M., Kotoul M.: An energetic criterion for a micro-crack of finite length initiated in orthotropic bi-material notches. Eng. Fract. Mech. 110 (2013) 396-409

Profant T., Klusák J., Ševeček O., Kotoul M.: On the direction of a crack initiated from an orthotropic bi-material notch composed of materials with non-uniform fracture mechanics properties. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 545-548

Helincks P., De Corte W., Klusák J., Boel V., De Schutter G.: Experimental investigation of the influence of the bond conditions on the shear bond strength between steel and self- compacting concrete using push-out tests. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 205-208

Klusák J., Helincks P., Seitl S., De Corte W., Boel V., De Schutter G.: The influence of the epoxy interlayer on the assessment of failure conditions of push-out test specimens. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 61-642012

Kunz L., Lukáš P., Klusák J.: Fatigue Strength of Weathering Steel. Mater. Sci. 18 (2012) 18-22

Klusák J., Profant T., Kotoul M.: Conditions for crack initiation in an orthotropic bi-material notch. Mech. Adv. Mat. Struct. 19 (2012) 302-307

Klusák J., Profant T., Ševeček O., Kotoul M.: Crack propagation from bi-material notches - matched asymptotic procedure. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 416-419

Klusák J., Seitl S., De Corte W., Helincks P., Boel V., De Schutter G.: Failure conditions from push out tests of a steel-concrete joint: fracture mechanics approach. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 710-713

Helincks P., De Corte W., Klusák J., Seitl S., Boel V., De Schutter G.: Failure conditions from push-out tests of a steel-concrete joint: experimental results. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 714-717

Korbel J., Zant N., Klusák J., Knésl Z.: Fracture analysis of epoxy-aluminum spacers exposed to pressure loads. Theor. Appl. Fract. Mech. 64 (2012) 244-2472011

Seitl S., Klusák J., Veselý V., Řoutil L.: Wedge-Splitting Test - Determination of Minimal Starting Notch Length for Various Cement Based Composites Part II: Crack and Notch Fracture Mechanics Approaches. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 81-84

Klusák J., Knésl Z.: Case Study of Crack Initiation from Bi-material Notches. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 449

Profant T., Klusák J., Kotoul M.: On the Crack Initiated From the Bi-material Notch Tip. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 441-444

Profant T., Klusák J., Kotoul M.: Case Criterion of Crack Onset in Orthotropic Bi-material Notches. Key Eng. Mater. 465 (2011) 157-1602010

Klusák J., Knésl Z.: Reliability assessment of a bi-material notch: Strain energy density factor approach. Theor. Appl. Fract. Mech. 53 (2010) 89-93

Klusák J., Profant T., Kotoul M.: Determination of the threshold values of orthotropic bi-material notches. Procedia Eng. 2 (2010) 1635-16422007

Klusák J., Knésl Z.: Determination of crack initiation direction from a bi-material notch based on the strain energy density concept. Comp. Mater. Sci. 39 (2007) 214-218


ČísloNázev
8J20AT013 Aspekty integrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem (InDuRAC)
16-18702S Problematika porušování v blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na silikátové bázi (AMIRI)
CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě
P108/10/2049 Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním
101/08/0994 Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálů
106/03/P054 Lineární elastická lomová mechanika bi-materiálového vrubu