Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Problematika porušování v blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na silikátové bázi (AMIRI)

Spoluřešiteldoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Číslo projektu16-18702S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2015-12-31 - 2018-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na následující oblasti:
1) Stanovení vlivu mezifázové přechodové vrstvy (ITZ) mezi matricí a zrnem plniva na zhouževnaťovací
mechanismy porušování silikátových kompozitů. Budou studovány lomové procesy spojené s
vychylováním/zachycováním trhliny a lomem plniva. Budou měřeny vlastnosti ITZ vybraného betonu a
použity jako vstupní data pro numerické simulace.
2) Zkoumat vliv geometrie a rozhraní matrice a plniva v silikátových kompozitech na iniciaci a propagaci
jejich porušování. Budou upraveny a zlepšeny přístupy zobecněné lomové mechaniky pro posouzení
vzniku a šíření trhliny v okolí plniva s ostrou polygonální hranicí. Budou odvozeny a využity přístupy
multiparametrické lomové mechaniky.
3) Současně s numerickým modelováním budou vyvíjena analytická řešení. Základ použitých metod
spočívá v popisu interakce dislokace s bi-materiálovým rozhraním a v modelování trhliny pomocí
komplexních potenciálů a funkce hustoty dislokací.


Nic nebylo nalezeno / nothing found