Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Fyzikálně metalurgické aspekty intergranulárního lomového porušení konstrukčních ocelí

ŘešitelIng. Vladislav Kozák, CSc.
Číslo projektuGA106/98/0079
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1997-12-31 - 2000-12-30

Anotace
Podstatou navrhovaného projektu je vypracování modelu intergranulárního lomového porušení konstrukčních ocelí a stanovení fyzikálně metalurgických parametrů, které tento proces nejvíce ovlivňují. V návaznosti na tuto část projektu je řešena optimalizace těchto parametrů pro návrh technologie výroby ocelí s vysokou rezistencí proti vzniku intergranulárního křehkého lomu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found